Život s diabetikom. Vieme pochopiť jeho ochorenie?

Diabetes je ochorenie, ktoré pri liečbe potrebuje veľkú podporu okolia a obzvlášť rodiny. Pre diabetika je veľmi dôležité, aby boli rodinní príslušníci a priatelia oboznámení so zmenami v živote pacienta, pochopili, čo znamená toto ochorenie, a svojho blízkeho maximálne podporovali.

Čísla, ktoré veľa napovedia o zdravotnom stave človeka