Dodržiavanie liečby môže pacientom zachrániť život

Stalo sa vám, že ste neužívali lieky podľa odporúčania lekára? Ste ochotný prestať fajčiť, znížiť svoju hmotnosť a dostatočne sa hýbať, správne užívať lieky, ako si to vyžaduje liečba vášho ochorenia? Ochota liečiť sa a dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a správneho užívania liekov, tvz. adherencia, je kľúčová pre úspešnú terapiu všetkých, nielen chronických ochorení.

Cukrovke treba porozumieť