Dia

Do elektronickej zdravotnej knižky budú nahliadať aj posudkoví lekári

Ako si ustrážiť dobrú glykémiu po celý rok a najmä v zime?