Aj diabetici na Slovensku už majú od apríla dostupný senzor FreeStyle Libre, o ktorý tak veľmi bojovali. Zdravotné poisťovne ho preplácajú len určitej skupine pacientov.FOTO: Shutterstock
StoryEditor

Senzor sa stal pre isté skupiny diabetikov dostupnejší

03.10.2022, 09:00

Aj diabetici na Slovensku už majú od apríla dostupný senzor FreeStyle Libre, o ktorý tak veľmi bojovali. Zdravotné poisťovne ho preplácajú len určitej skupine pacientov a aj pre nich bude dostupný v obmedzenom množstve.

Viackrát sme písali o tom, že slovenskí pacienti s cukrovkou mali problém dostať sa k senzorom FreeStyle Libre, ktoré im výrazne uľahčovali život. „Free style senzory sú medzi pacientmi populárne, pretože ich používanie je praktické a jednoduché, nevyžaduje kalibráciu a poskytuje 24-hodinovú glykemickú krivku s glykemickými trendmi,“ vysvetľuje systém doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre diabetológiu.

Zdravotné poisťovne čiastočne preplácali senzory, ktoré neboli také efektívne ako FreeStyle Libre. Mnohí si ho preto zháňali v zahraničí. Mesačne ich to vyšlo na 120 eur, čo je suma, ktorú by si ďalší pacienti na invalidných dôchodkoch či matky s deťmi nemohli dovoliť. Preto bol prístupný len obmedzenej skupinke ľudí, môžeme povedať, že jednotlivcom.

Pacientom vyhovuje FreeStyle Libre

„Manželka tento systém začala používať prerušovane v roku 2021 a pokračovala aj v tomto roku. Použila celkovo 20 senzorov. Čítačku a senzory sme si zakúpili v Českej republike, za vlastné prostriedky,“ píše pán Jozef z Banskej Bystrice s tým, že diabetes 1. typu má jeho manželka vyše 20 rokov, táto pomôcka je pre ňu neoceniteľná. „Problémom je, že senzory sú drahé, jeden senzor 60 eur a vydrží 14 dní. A naše dôchodky...“ uvádza ďalej s tým, že na Slovensku sú síce dostupné iné typy senzorov, ale sú nekomfortné. „Oproti FreeStyle Libre sú náročné pri používaní s potrebnou dennou kalibráciou a absolútne nevhodné pre pacienta, ktorý má vyše sedemdesiat rokov,“ dodáva pán Jozef.

Situácia sa od apríla zmenila

Senzor bol podľa ministerstva zdravotníctva od apríla 2022 kategorizovaný, to znamená, že ho zdravotné poisťovne preplácajú.

„Výrobca glukózového senzora FreeStyle Libre, spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia, sa rozhodol tento senzor uviesť na slovenský trh až v tomto roku. To znamená, že oficiálne požiadal ministerstvo o zaradenie tejto pomôcky do príslušného kategorizačného zoznamu,“ vysvetľuje tlačový odbor ministerstva zdravotníctva.

Po riadnom posúdení žiadosti kategorizačná komisia podľa rezortu zdravotníctva rozhodla o zaradení glukózového senzora do kategorizačného zoznamu, čo sa pri dodržaní všetkých zákonom stanovených lehôt stalo k 1. aprílu 2022. „Informovaní o tomto kroku boli všetci diabetológovia, preto možno oprávnene očakávať, že s dostupnosťou tejto zdravotníckej pomôcky už nebude žiadny problém,“ dodal rezort.

Zdravotné poisťovne senzor preplatia

Časopis Diabetik preto oslovil aj samotné poisťovne s otázkami, či budú senzor pacientom preplácať v plnej výške a či sú ešte nejaké obmedzenia. Všetky tri zdravotné poisťovne odpovedali zhodne. „Glukózový senzor FreeStyle Libre bol zakategorizovaný so sumou 70,37 eura. Všeobecná zdravotná poisťovňa prepláca tento produkt v plnej výške, teda bez doplatku poistenca,“ uviedla Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie VšZP.

Podobne reagovali aj súkromné poisťovne Dôvera a Union. „Senzory uhrádzame presne podľa kategorizačného zoznamu, ten určuje, komu a koľko senzorov môžeme uhradiť,“ uviedla Slavomíra Lorencová, PR špecialista z Dôvery.

„Senzory hradíme podľa podmienok platnej kategorizácie diabetikom 1. typu – gravidným, deťom a dospelým, ktorý majú inzulínovú pumpu alebo sú na intenzifikovanom inzulínovom režime a s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim lekárom,“ uviedla hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Pacienti dostanú len pár kusov do roka

Aj keď senzor zdravotné poisťovne preplácajú, nie je dostupný pre každého. „Senzor je síce bez doplatku, ale pacienti majú dostupný len určitý počet glukózových senzorov FreeStyle libre,“ uvádza docent Schroner. Diabetológovia ho podľa neho môžu predpísať deťom do 19 rokov, dospelým diabetikom s DM s poruchou neuvedomovania si hypoglykémií, kardiovaskulárnymi komplikáciami, tehotným pacientkam s diabetom a pacientom s DM 1. typu na liečbe inzulínovými pumpami alebo inzulínovými perami, ale len na 30 % času.

„Limitové tabuľky určujú, z ktorej zdravotníckej pomôcky má pacient nárok v akom množstve a za aké časové obdobie. V praxi sa však niektoré otázky vynoria až v reálnom živote. Napr. ak je potrebné prejsť z jednej technológie na inú. Tieto otázky následne riešime v komunikácii so zástupcami poisťovní,“ dodáva hlavný odborník pre diabetológiu.

Skúsenosti z ambulancie

„Tešíme sa, že konečne v tomto roku majú aj naši pacienti s cukrovkou 1. typu lepší prístup k najmodernejším meracím technológiám. Mnohí ich už poznajú a žiadajú si ich predpísať, ďalším ich predstavíme v ambulancii,“ uvádza diabetologička Miriam Adamovičová.

Aj ona potvrdzuje, že systém na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre si doteraz niektorí pacienti sami zháňali aj platili v zahraničí.

„Aj vďaka nim sme sa my lekári mohli s FreeStyle Libre prakticky zoznámiť a naučiť sa hodnotiť záznamy meraní tak, aby sa mohli premietnuť do užitočnej úpravy liečby,“ hovorí s tým, že každý typ dostupných glukózových senzorov a systémov na okamžité monitorovanie glukózy má svoje špecifické aspekty.

„Vyber konkrétnej pomôcky diskutujeme s pacientom a snažíme sa vybrať preňho tú najvhodnejšiu,“ dodáva lekárka Adamovičová. FreeStyle Libre podľa nej môžu predpisovať určitej skupine pacientov. „Po roku užívania systému bude ďalšia úhrada liečby prehodnocovaná zdravotnou poisťovňou,“ doplnila s tým, že ostatní diabetici si ho musia naďalej uhrádzať sami.

 

Komu ZP preplatia senzor a v akom počte?

– Gravidné diabetičky 1. typu max. 20 kusov za graviditu, resp. počet kusov = počet 14-dňových intervalov do ukončenia gravidity.

– Deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo intenzifikovanej inzulínovej terapii; s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom benefite 23 kusov za 1 rok.

– Dospelí od 19. roku s DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho benefitu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom benefite 9 kusov za rok.

ČÍTAČKA

Bude dostupná pre všetky vyššie uvedené skupiny jeden kus na štyri roky. Cena vo voľnom predaji bude 59,90 eura.

 

Prečo je senzor dôležitý?

Hladiny glukózy v priebehu dňa veľmi kolíšu, najmä u pacientov používajúcich inzulín. Jedno alebo dve merania nemusia byť tým správnym ukazovateľom, pretože tie hodnoty mimo meraného času môžu byť iné.

Kontinuálnym monitorovaním glukózy (CGM) môže však diabetik získať komplexný prehľad o vysokých a nízkych hodnotách, ktoré testy hladiny HbA1c a testy pomocou glukomera často neodhalia. Znamená to, že takýto senzor predpovedá hroziacu komplikáciu hypoglykémiu a diabetik jej tak môže efektívne predchádzať. Podobne v prípade stúpajúcej glykémie dokáže skúsený diabetik korekčnou dávkou výrazne zmierniť hyperglykémiu. „Dokážeme oveľa lepšie reagovať na každodenné situácie a riadiť svoju liečbu tak, aby sme sa vyhli nástrahám v podobe vážnych komplikácií,“ tvrdia pacienti.

CGM pozostáva z troch častí – zo senzora, z vysielača a prijímača. Senzor tvorí drobná elektróda, ktorá sa zavádza pod kožu. Glykémia sa nemeria priamo z krvi, ale z podkožnej tekutiny. Elektródu pokrýva enzým. Pri styku s molekulami glukózy dochádza k chemickej reakcii, pri ktorej vzniká elektrický signál. Ten sa digitalizuje a vysielač posiela dáta do prijímača. Prijímač zobrazí hodnotu glykémie.

Na Slovensku sa bežne používajú senzory od firiem Medtronic, Dexcom, Infinovo či WaveForm Technologies.

Výhodnosť používania CGM potvrdzujú aj štúdie

Výhody používania CGM potvrdzujú viaceré zahraničné výskumy. Jedným z nich bola aj dvojročná štúdia COMISAIR vypracovaná v susednej Českej republike.

Štúdia, ktorú viedol MUDr. Jan Šoupla z III. Internej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, sa stala kľúčovou pre začatie úhrady používania CGM v Česku.

Výsledky ukazujú, že trvalé kontinuálne monitorovanie glykémie je prínosné pre pacientov s diabetom 1. typu bez ohľadu na to, či sú liečení inzulínovou pumpou alebo perom.

Používanie CGM vedie k merateľnému a dlhodobému udržateľnému poklesu glykovaného hemoglobínu. Navyše sa tiež ukazuje, že adherencia (prístup k liečbe) pacientov s ubiehajúcim časom neklesá. „Nie je ani tak dôležité, ako si pacienti aplikujú inzulín, či perami alebo pumpami. Omnoho dôležitejšie je, akým spôsobom si merajú hladinu krvného cukru,“ komentoval MUDr. Šoupal na stránkach Českej diabetologickej spoločnosti. Tieto výsledky štúdie si získali veľkú pozornosť aj v zahraničí.

 

Pre samoplatcov

Ako si objednať FreeStyle Libre?

Cena senzora vo voľnom predaji je 59,90 eura. Zdravotnícku pomôcku je možné objednať a vyzdvihnúť v akejkoľvek výdajni zdravotníckych pomôcok, ktorá zdravotnícke pomôcky FreeStyle Libre vydáva. V súčasnosti je k dispozícii výhradne výdajňa: LIBRE, BBC1 Plus, Plynárenská 1, Bratislava. Ak potrebujete s čímkoľvek pomôcť, pracovníci sú k dispozícii od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 189 564.

 

Zlatica Beňová

Článok bol uverejnený v letnom časopise Diabetik č. 04/2022

01 - Modified: 2022-07-27 06:00:00 - Feat.: 0 - Title: Kto potrebuje inzulín? 02 - Modified: 2022-07-23 05:00:00 - Feat.: 0 - Title: Ako som získala skvelého pomocníka 03 - Modified: 2022-07-20 05:00:00 - Feat.: 0 - Title: Komentár Zuzany Hercegovej: Čo som sa naučila za 20 rokov s diabetom 04 - Modified: 2022-07-14 05:00:00 - Feat.: 0 - Title: Zriedkavé formy cukrovky. Čo je MODY, LADA a tehotenská cukrovka?
01 - Modified: 2023-07-24 15:52:09 - Feat.: - Title: Diabetes vám môže zaklopať na dvere: Zamerajte sa na dedičnosť, stravu a fyzickú aktivitu 02 - Modified: 2023-05-15 10:54:11 - Feat.: - Title: Komentár Zuzany Richnavskej: Ako nám senzor zmenil život 03 - Modified: 2022-12-22 07:00:00 - Feat.: - Title: DIAmama Veronika: Naše prvé Vianoce s diabetom boli plné rozpakov a strachu zo sacharidov 04 - Modified: 2023-02-21 12:54:47 - Feat.: - Title: Každá minca má dve strany 05 - Modified: 2023-02-21 13:01:25 - Feat.: - Title: Inzulínová pumpa a senzor
menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
18. september 2023 08:10