inzulínová pumpaShutterstock
StoryEditor

Kam sa uberá starostlivosť o pacientov s diabetom

19.02.2021, 09:00
Autor:
(dia)(dia)
Diabetes mellitus (DM) je celoživotné ochorenie, ktoré sa vyznačuje charakteristickými črtami, ako sú chronické komplikácie, ktoré ovplyvňujú život diabetika a predstavujú aj závažný ekonomický dosah na verejné zdroje zdravotného poistenia.


Dobre edukovaný a disciplinovaný diabetik vie do veľkej miery tento stav ovplyvniť, a to dodržiavaním správneho stravovacieho režimu a zdravého životného štýlu. Pri tom mu dnes významne pomáhajú rôzne pomôcky – technické aj informačné, vďaka ktorým si dokáže priebežne a spoľahlivo monitorovať glykémiu a správne sa stravovať. A práve v týchto dôležitých oblastiach dochádza v najbližšej budúcnosti k dôležitým pozitívnym zmenám.

Kontinuálne monitorovanie glykémií (CGM)

CGM automaticky sleduje hladinu glukózy v krvi počas dňa aj noci. Tento systém zabezpečuje sledovanie hladiny cukru v priebehu celých dní v reálnom čase a umožňuje rozhodovanie, ako vyvážiť príjem jedla, fyzickú aktivitu a, samozrejme, účinný postup liečby. Meria intersticiálnu hladinu glukózy a testuje hladinu glukózy každých pár minút.


Význam CGM spočíva v odhalení nepoznaných hypoglykémií, najmä počas spánku.

Približne 60 % hypoglykémií počas merania klasickým glukomerom je nezachytených a viac ako 53 % hypoglykemických stavov pacient diabetik prespáva.

CGM umožňuje analyzovať príčinu hypoglykémie na podklade získaných údajov a umožňuje adekvátny zásah do liečby diabetika. Tento systém je v súčasnosti súčasťou liečby diabetika v každej rozvinutej krajine.

Kontinuálne monitorovanie glykémií u nás zaostávalo za ostatnými krajinami, a preto vznikol podnet zo strany hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy na zmenu v úhradovom mechanizme pre diabetickú populáciu.

V súčasnom období mohli tento systém využívať len deti na liečbe s inzulínovou pumpou, tehotné diabetičky a pacienti so syndrómom neuvedomenia si hypoglykémie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom.

Hlavnou myšlienkou návrhu je uplatniť nasledovné:


a) Všetky deti do dovŕšenia 19. roka života, t. j. aj na intenzifikovanom inzulínovom režime s primeraným percentuálnym pokrytím v priebehu roka
b) Všetci diabetici 1. typu liečení inzulínovou pumpou alebo inzulínovou liečbou

Pomoc malým diabetikom


Tento proces je riešený od novembra 2019, keď ministerstvo zdravotníctva vydalo konanie z vlastného podnetu. Až v mesiaci september 2020 bola táto téma prediskutovaná v Kategorizačnej komisii MZ SR a vzhľadom na zlú finančnú situáciu verejných zdrojov vznikla zhoda, že tohto času treba riešiť detskú populáciu vo vzťahu k CGM. Návrh dostal absolútnu podporu od najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom práve on sa priklonil k návrhu hlavného odborníka MZ SR s 80 % pokrytím v roku.

Celý proces sa konal s dobrým úmyslom, a to čo v najkratšom období pomôcť detským diabetikom a ich rodičom v boji s touto ťažkou chorobou.

Ministerstvo zdravotníctva otvorilo konanie z vlastného podnetu s cieľom realizácie uvoľnenia indikácie pre deti od 1. 1. 2021. Bohužiaľ, jedna súkromná zdravotná poisťovňa podala námietku, čím sa celý proces realizácie, samozrejme, odkladá. Som hlboko presvedčený, že detská populácia diabetikov nie je ľahostajná ani tým, ktorí námietku podali.

Ostatná skupina diabetikov 1. typu bude tiež riešená v nasledujúcom období, treba však, samozrejme, rátať s rôznymi prekážkami, keďže aj prvá fáza ukázala, že možno ani jasné veci nie sú jasné.


Od 1. 7. 2020 na základe rozhodnutia MZ SR bola vytvorená možnosť nastavovania na liečbu inzulínovou pumpou ambulantným spôsobom po splnení príslušného materiálno-technického a personálneho vybavenia ambulancie.

Tento projekt v úvode podporilo vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne a postupne sa pripájajú aj ostatné zdravotné poisťovne. Ambulantné centrá sa vyberajú v zmysle účinného pokrytia siete poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo má v kompetencii hlavný odborník MZ SR.

Stravovacia schéma Tanier diabetika

Stravovanie diabetika patrí medzi základné režimové opatrenie, ktoré je integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou jeho liečby bez ohľadu na typ diabetu či dĺžku jeho trvania.

Preto je mimoriadne dôležité, aby diabetik dokonale poznal, ktoré potraviny a jedlá sú pre neho vhodné a ktoré nie a ako sa má správne stravovať vo väzbe na svoj životný štýl. Diabetik sa má naučiť konzumovať denné porcie jedla s vyváženým množstvom cukrov, tukov, bielkovín a tekutín.

Stravovací režim musí rešpektovať fyzickú záťaž a podľa toho prispôsobiť kalorickú hodnotu stravovacej jednotky alebo množstvo sacharidových jednotiek na jeden deň.

Z iniciatívy hlavného odborníka vznikol podnet na krajských odborníkov MZ SR v tomto odbore s otázkou zjednotenia stravovacieho režimu diabetikov Slovenska. Táto myšlienka bola jednoznačne podporená a vznikla zhoda na používaní a využívaní stravovacej schémy TANIER DIABETIKA, ktorý mnohí diabetológovia poznajú a s ním aj pracujú.

S touto myšlienkou bola oslovená Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá sa rozhodla aktívne participovať na spoločnom projekte Tanier diabetika a celý proces zjednotenia stravovacieho systému diabetikov dostal podporu nového vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Teší ma, že do vedenia sa dostali odborníci, ktorí na prvom mieste majú pacienta a uvedomujú si, že stravovací režim je súčasťou liečby diabetika a dobre kompenzovaný pacient môže ovplyvňovať aj celkové náklady na liečbu DM a vyjadrujú podporu zavádzaniu a využívaniu nových technológií v diabetológii.

MUDr. Jaroslav Fábry,
hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
23. september 2023 17:33