meranie glulózy, moderný senzor, FreeStyle LibreAbbott
StoryEditor

Manažment diabetika pri selfmonitoringu

03.09.2021, 14:00
Autor:
(dia)(dia)
Nevyhnutnou súčasťou manažmentu každého diabetika je práve samovyšetrovanie hladiny cukru v kapilárnej krvi (SMBG = selfmonitoring blood glucose) pacientom.


Aj napriek mnohým technológiám v súčasnosti zostáva naďalej SMBG vykonávaný pomocou glukomera zlatým štandardom a je dôležitý, či už ide o diabetika 1. typu, diabetika 2. typu, iné špecifické typy cukrovky, alebo diabetes v tehotnosti. Každý pacient s ochorením diabetu disponuje glukomerom a mal by poznať, aké sú jeho hodnoty glykémie.

Frekvenciu merania a odporúčania na zvládanie hyperglykémie alebo hypoglykémie určuje lekár v závislosti od typu liečby cukrovky.

Nameraná hodnota glykémie pomocou glukomera v SMBG zobrazuje aktuálnu hodnotu glykémie. Hodnoty nameraných glykémií by pacient nemal len zhromažďovať, ale mal by vedieť adekvátne reagovať na nízku alebo vysokú glykémiu. Glykémie je vhodné merať nielen za normálnych okolností, ale aj v mimoriadnych situáciách, ako sú napr. pohybová aktivita, ochorenie, úraz, menštruácia alebo iná udalosť (oslava, dovolenka a podobne).

Predchádzanie komplikáciám

Aktuálne sú dostupné glukomery, ktoré v prípade vzostupu glykémií umožňujú meranie hladiny ketónov v kapilárnej krvi (FreeStyle Optium β-ketones), ktoré slúžia na meranie hladiny â-hydroxybutyrátu v kapilárnej krvi.

Toto vyšetrenie je dôležité najmä u diabetikov 1. typu, pretože správnym manažmentom vieme zabrániť vzniku závažnej akútnej komplikácie diabetu, ktorou je diabetická ketoacidóza, vznikajúca najmä pri akútnych infekciách a je spôsobená úplným alebo čiastočným nedostatkom inzulínu.

Touto komplikáciou môžu byť ohrozené viac deti, pretože cukrovka 1. typu má u detí zvyčajne dramatickejší priebeh ako v dospelosti.

Ketolátky v krvi by sa mali merať, ak je glykémia vyššia ako 13 – 14 mmol/l, alebo ak sú prítomné ťažkosti (bolesť brucha, pocit na vracanie, vracanie a ďalšie, pri nadmernom močení a smäde, pri horúčke, v strese, pri chorobe, úraze). Tvorba â-hydroxybutyrátu môže byť za normálnych okolností vyššia pri hladovaní, nadmernom cvičení a pri chorobe. Za normálnu hladinu â-hydroxybutyrátu v kapilárnej krvi sa považuje hodnota nižšia ako 0,6 mmol/l. V prípade vyšších hodnôt (a ťažkostí) je potrebné opakovať meranie glykémie a ketónov v krvi a kontaktovať lekára a riadiť sa jeho pokynmi (pitný režim, aplikácia inzulínu, výmena ihly alebo podkožnej kanyly v prípade liečby inzulínovou pumpou a podobne).

Testovacie prúžky na stanovenie ketolátok hradia poisťovne

V rámci manažmentu selfmonitoringu pacienta významnú úlohu zohráva správna edukácia, nielen v manipulácii s glukomerom, ale aj informácia, ako správne reagovať na namerané hodnoty glykémie. Spoločná rekapitulácia a zhodnotenie situácií u lekára počas kontroly a pre pacienta získavané praktické skúsenosti sú neodmysliteľnou súčasťou vzájomnej spolupráce.

Testovacie prúžky na stanovenie ketolátok z krvi boli od 1. 10. 2019 zaradené do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a sú v plnej úhrade z verejného zdravotného poistenia pre diabetikov 1. typu (intenzifikovaný režim a liečba inz. pumpou).

Horeuvedené testovacie prúžky nám teda umožňujú skoršie zistenie DKA (Diabetická ketoacidóza), jej potvrdenie, resp. vylúčenie a následne presnejší manažment situácie a potreby dávkovania liečby.

V prípade diabetikov 2. typu (alebo iný typ cukrovky), ktorí nemajú nárok zo zdravotnej poisťovne na testovacie prúžky umožňujúce meranie hladiny ketónov v krvi (možnosť zakúpiť v lekárni), sa spoliehame na vyšetrenie prítomnosti ketolátok v moči, ktoré sa však vyskytnú v moči s odstupom približne 2 hodín od objavenia ketolátok v krvi.

Denný prehľad výsledkov

Glukomery na meranie hladiny cukru v krvi (glykémie) používajú elektrochemickú metódu, pri ktorej je nevyhnutná kvapka krvi získaná pichnutím, najčastejšie do bruška prsta. Namerané hodnoty z glukomera (napríklad z glukomera FreeStyle Optium Neo) je možné stiahnuť do počítača s použitím softvéru FreeStyle Auto-Assist Neo, pomocou ktorého získame prehľadné správy (denný prehľad, denný zápis a iné).


Prehľad výsledkov v rámci daného časového úseku, možnosť odhalenia hypo- a hyperglykémie, umožňuje lekárovi mať lepší prehľad o hodnotách glykémií, a tak zjednodušiť a zrýchliť úpravu liečby.

Porovnanie SMBG je rýchlejšie a zobrazuje aktuálnu hodnotu glykémie, zvyčajne sa vykonáva 1 až 7x denne, podľa typu liečby u diabetika. Predpis testovacích prúžkov do glukomerov je hradený zdravotnými poisťovňami v limite, podľa typu DM a liečby diabetu.

Kontinuálny monitoring glykémií

Okrem glukomerov v súčasnosti používame aj iné technológie, ako je kontinuálny monitoring glykémií (CGM = continuous glucose monitoring) pomocou senzora, ktorý je zavedený do podkožia. CGM je používané najmä v súvislosti s inzulínovou liečbou prostredníctvom inzulínovej pumpy, pri ktorej CGM – ako hradená liečba zdravotnou poisťovňou, je obmedzené platnými indikačnými obmedzeniami.

V CGM zariadeniach zvyčajne dochádza k meraniu glukózy 288x za deň, čo umožňuje zobrazovať aj trendy hladiny glukózy, rýchlosť zmeny glykémie.

Vo väčšine sú prítomné alarmy upozorňujúce pacienta na zmenu koncentrácie glukózy. Ich hlavnou nevýhodou je ich vysoká cena, kratšia výdrž senzora, potreba kalibrácie. Ak by sa znížila cena a predĺžila životnosť senzorov, stali by sa dostupnejšie pre väčší počet pacientov, na čo už reagovali viaceré spoločnosti a vyvíjajú a prinášajú do oblasti diabetológie nové technológie.

Na Slovensku nie sú dostupné


Aktuálne sú dostupné viaceré možnosti CGM a zariadenia na rýchle monitorovanie glukózy (FGM = flash glucose monitoring). K FGM patrí zariadenie FreeStyle Libre.

Toto zariadenie sa čoraz častejšie používa na Slovensku aj napriek tomu, že na slovenskom trhu nie je dostupné (pacienti si ich zakúpia v zahraničí). Zariadenia FGM, teda senzor, má životnosť až 14 dní, merajú hodnotu glukózy v interstíciu, nepretržite v čase, ale namerané hodnoty sa zobrazia len pri skenovaní senzora čítačkou, prípadne mobilom s aplikáciou.

Ich použitie je jednoduché, nenáročná manipulácia a ich výhodou je najmä to, že nevyžadujú kalibráciu, a tým redukujú počet vpichov do prsta a stávajú sa pre pacienta komfortnými s požadovanou presnosťou.

Malou nevýhodou FreeStyle Libre 1. generácie je bez nastavenia alarmov, ale FreeStyle Libre 2. generácie má už aj varovanie pri zmene hladiny cukru, pri zvýšenej a zníženej hladine cukru a je možné ho používať aj na vzdialené monitorovanie, čo má význam najmä u detí (stačí priložiť čítačku/telefón bez zobudenia dieťaťa alebo prerušenia hrania).

V tejto fáze sa často informátorom použitia prístroja pre lekára stáva samotný pacient, ktorý s daným zakúpeným produktom prichádza k lekárovi na kontrolu. Prínosom FGM je možnosť sledovania napr. denných glykémií, záznamníka glykémií, retrospektívnych grafov, trendov, odhadovaného glykovaného hemoglobínu, ako aj priemerných hladín cukru za určitý počet dní.

K dispozícii je možnosť používania pre pacienta a lekára LibreView, pomocou ktorého je možné generovať prehľadné záznamy hodnôt a grafov a zdieľať ich s lekárom. Tieto technológie sú v súčasnosti, teda v čase pandémie COVID-19 viac používané a umožňujú úpravu liečby cukrovky online, bez osobnej návštevy lekára.

Novinky selfmonitoringu

Pri metóde SMBG a aj pri metóde CGM môžu niektorí pacient cítiť diskomfort. Preto sa vyvíjajú aj iné miniinvazívne metódy selfmonitoringu (meranie hladiny cukru zo sĺz, slín, z potu, interstícia), z ktorých možno niektoré budeme využívať v budúcnosti.


Takže k záveru je potrebné opäť spomenúť, že správne vykonávanie selfmonitoringu a jeho zhodnotenie umožňuje správne sa rozhodovať pre úpravu liečby a dodržiavaním odporučenej antidiabetickej liečby, diabetickej diéty, režimu diabetika a selfmonitoringu vieme u pacientov dosiahnuť uspokojivé (dobré) výsledky kompenzácie diabetu, ktoré z dlhodobého hľadiska zabraňujú vzniku chronických komplikácií cukrovky, znižujú výskyt akútnych komplikácií diabetu, a tým nakoniec významne zlepšujú kvalitu života diabetikov.

MUDr. Mariana Rončáková, NEDÚ, n. o., Ľubochňa

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
31. máj 2023 22:47