Niekedy môže ochorenie pretrvávať aj niekoľko rokov takmer bez príznakov a odhalí sa až vyšetrením krviFoto: Shutterstock
StoryEditor

Šíri sa ako pandémia

25.11.2022, 11:40

Diabetológovia bijú na poplach: Cukrovka sa stáva jednou z pandémií tretieho tisícročia! Šíri sa rýchlejšie, než by si človek mohol myslieť. A pritom nejde o nákazlivú chorobu...

Štatistiky sú katastrofické. Cukrovka (diabetes mellitus) je ochorenie, ktoré sa v posledných rokoch šíri ako jedna z pandémií tretieho tisícročia. Nevyhýba sa deťom, tínedžerom, dospelým ani seniorom, postihuje mužov aj ženy. Vo svete je v súčasnosti 140 miliónov diabetikov a podľa prognostických štúdií sa ich počet o 25 rokov zvýši na 300 miliónov. A to je dôvod, prečo cukrovke treba venovať viac pozornosti.

„Je to ochorenie, pri ktorom sa v tele prestane vytvárať inzulín alebo sa ho netvorí dostatok, alebo ho organizmus nedokáže správne využiť,“ vysvetľuje MUDr. Gabriela Hulinová, diabetologička z Nemocnice AGEL Zvolen.

Následkom toho sa podľa lekárky glukóza (hlavný zdroj energie v tele) správne nespotrebuje, začne sa hromadiť a jej hladina v krvi sa zvyšuje. „Nadmerné množstvo glukózy v krvi pomaly ničí krvné cievy, nervový systém, ale aj iné orgány a tkanivá,“ dodáva s tým, že o cukrovke hovoríme vtedy, keď je hladina krvného cukru zvýšená nad 7 mmol/l.

Tichý zabijak...

Cukrovka je podľa diabetologičky handlovskej nemocnice MUDr. Viery Kubíkovej závažné metabolické ochorenie, ktorého príznaky sa u rôznych typov ochorenia môžu líšiť. „Kým pri cukrovke 1. typu sú lekári zvyknutí na dramatický priebeh a pacienti často končia na jednotkách intenzívnej starostlivosti, cukrovka 2. typu je nazývaná tichý zabijak, pretože príznaky môžu úplne chýbať a odhalí sa až pri preventívnej prehliadke,“ vysvetľuje.

Noví pacienti sú k nim do ambulancie odosielaní väčšinou na základe prítomného zvýšeného cukru v krvi, a to najčastejšie zisteného v rámci preventívnej prehliadky, prípadne náhodne zistenej zvýšenej alebo už značne vysokej glykémie. Preventívne prehliadky vykonávajú všeobecní lekári.

Prichádza nenápadne

Keďže zvýšená hladina cukru pri 2. type podľa Kubíkovej nebolí, v typickom prípade má pomalý nenápadný priebeh.

„Príznaky bývajú výraznejšie pri cukrovke 1. typu, majú často dramatický priebeh (je prítomné zrýchlené dýchanie, bolesti brucha, v dychu je cítiť acetón, prípadne je pacient až v bezvedomí). Pacient musí byť umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ uvádza s tým, že pri cukrovke 2. typu môžu byť tieto prejavy len mierne, alebo môžu aj chýbať.

Významnými rizikovými faktormi pre vznik cukrovky sú zlá životospráva, nedostatok fyzickej aktivity, obezita, rodinná záťaž, vek, stres či fajčenie. Ovplyvnenie mnohých týchto faktorov významne znižuje vznik a rozvoj tohto ochorenia. Z toho vyplýva aj význam a potreba pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok, kde sa vyšetruje cukor v krvi, prípadne v moči.

Cukrovka ohrozuje srdce aj obličky

Pacient s cukrovkou je podľa diabetologičky Hulinovej ohrozený závažnými komplikáciami. „Najčastejšie sú to srdcovocievne ochorenia, najmä srdcový alebo mozgový infarkt. Taktiež sa často vyvinie ochorenie obličiek, očí a nervov, ktoré sú poškodené najčastejšie na nohách,“ hovorí lekárka.

Tieto komplikácie môžu podľa nej vyústiť do zlyhania obličiek, keď jedinou možnou liečbou je hemodialýza (umelá oblička), do slepoty, resp. pri poškodení nervov v najhoršom prípade je nutná amputácia končatiny. „Jediná cesta, ako možno predísť týmto komplikáciám, zmierniť ich alebo oddialiť, je udržiavať hodnoty glykémie čo najbližšie hodnotám ako u zdravého človeka,“ približuje MUDr. Hulinová.

Dôležité je vyšetrenie cukru v krvi

Na prvé vyšetrenie u diabetológa je potrebný výmenný lístok od obvodného lekára. „Vyšetrenie sa začína odberom žilovej krvi, kde sa vykonajú základné laboratórne parametre zahŕňajúce obličkové a pečeňové funkcie, hladinu kyseliny močovej, cholesterol a lipidový profil, či základné minerály v krvi,“ vymenováva MUDr. Kubíková. Veľmi dôležitým parametrom v diabetológii je podľa nej glykovaný hemoglobín.

„Jeho skratka je HbA1c a je často pacientmi laicky nazývaný aj priemerný trojmesačný cukor. Poskytuje spätný pohľad na hodnoty glykémie za uplynulé obdobie,“ vysvetľuje diabetologička.

K vyšetreniu pacienta patrí zmeranie základných parametrov, ako je krvný tlak, pulz, hmotnosť, telesná výška či obvod pásu. Taktiež je potrebné chemické vyšetrenie moču pomocou indikačného papierika, kde sa sleduje v moči cukor a acetón (odborne ketolátky). Neoddeliteľnou súčasťou otázok je pýtanie sa na dodržiavanie diétnych a režimových opatrení. Objektívny nález zahŕňa posúdenie celkové stavu pacienta, vyšetrenie srdca či dýchania pomocou fonendoskopu, vyšetrenie brucha a podobne.

Dôležitá je kontrola nôh

MUDr. Kubíková vysvetľuje, že nemenej dôležité je cielené pýtanie sa na stav nôh pacienta, alebo v niektorých prípadoch vyšetrenie známok polyneuropatie, teda postihnutia nervov. „V ambulantných podmienkach ide najčastejšie o orientačné vyšetrenie nervov dolných končatín prostredníctvom jednoduchých pomôcok alebo testov,“ hovorí s tým, že lekár zhodnotí výsledky laboratórnych vyšetrení, prípadne ťažkostí pacienta spolu s objektívnym nálezom a navrhne pacientovi ďalší postup so začatím liečby. „Ak je to nový pacient, môže ho odoslať na ďalšie vyšetrenie k inému špecialistovi, ak je to potrebné,“ dodáva.

Úlohou liečby je dobrá metabolická kompenzácia

Dobrá metabolická kompenzácia je podľa diabetologičky Kubíkovej dôležitá na to, aby sa zabránilo vzniku komplikácii cukrovky, prípadne spomalilo ich zhoršovanie. „Komplikácie môžu viesť k poškodeniu očí so slepotou, k poruche funkcie obličiek s potrebou dialýzy, s poškodením nervov a veľmi často s postihnutím aj väčších ciev a rizikom nedokrvenia srdca, mozgu či končatín, a teda hroziacim infarktom, mozgovou porážkou či amputáciou dolných končatín,“ objasňuje MUDr. Kubíková.

Kedy by mal človek spozornieť?

Ak lekár vyšetrením krvi, napríklad pri preventívnej prehliadke, zistí, že hladina cukru v krvi je zvýšená, ale nie až tak veľmi. „Ide o hraničnú glykémiu nalačno (5,7 – 6,9 mmol/l) alebo poruchu glukózovej tolerancie (7,8 – 11,0 mmol/l 2 hodiny po požití 75 gramov glukózy), alebo kombináciu týchto porúch,“ uvádza MUDr. Hulinová. Tejto forme sa hovorí o prediabetes.

Pacient by v takom prípade určite mal byť odoslaný na vyšetrenie záťažovým testom. „Cukrovka už môže byť prítomná a odhalí sa týmto vyšetrením,“ vysvetľuje lekárka s tým, že prediabetes je na rozdiel od cukrovky ešte vyliečiteľný. Ak však pacient nezmení životosprávu, obvykle do 10 rokov sa uňho rozvinie cukrovka.

Počty pribúdajú

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) uvádza, že počet pacientov s ochorením diabetes mellitus na Slovensku rastie. „V roku 2019 sa na Slovensku liečilo vyše 370-tisíc diabetikov, čo predstavuje nárast o 4,2 % pacientov oproti roku 2018,“ uvádza NCZI.

Napríklad, v roku 2017 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku registrovaných vyše 350-tisíc diabetikov. Diabetológovia predpokladajú, že ľudí s týmto ochorením je viac. Približne ďalších stotisíc až 150-tisíc má prediabetes. Do starostlivosti diabetológov ročne pribudne viac ako 24-tisíc nových pacientov.

Prevažná väčšina pacientov (90,9 %) sa liečila na diabetes 2. typu, ktorý vzniká v dospelosti. Na diabetes 1. typu, vyskytujúci sa najčastejšie u detí a mladých ľudí, bolo liečených 7,3 % pacientov. Gestačný diabetes, ktorý vzniká v tehotenstve, bol diagnostikovaný u 0,7 % žien.

Pomáhajú tabletky, strava aj pohyb

Cieľom liečby je priblížiť sa k normálnym hladinám glykémie. Pacient s dobrými glykémiami má šancu dožiť sa bez zdravotných komplikácií takého istého veku ako ľudia, ktorí cukrovku nemajú. Kým cukrovka 1. typu sa lieči inzulínom, 2. typu pomáhajú diétne opatrenia: racionálna, pestrá a vyvážená strava, pohyb najmenej trikrát do týždňa a lieky. Dnes existuje mnoho skupín liekov na diabetes 2. typu, ktoré je možné rôzne kombinovať. Nenahraditeľným variantom liečby sú rôzne druhy inzulínu, ktoré sa aplikujú raz, dvakrát či niekoľkokrát denne.

 

Viaceré typy cukrovky

Diabetes sa delí na dve základné skupiny. Existujú aj ďalšie formy.

CUKROVKA 1. typu

Pankreas úplne stratí schopnosť produkovať inzulín a pacienti sú úplne odkázaní na liečbu inzulínom. Tento typ postihuje väčšinou deti, nevyhýba sa však ani dospelým.

CUKROVKA 2. typu

Je takisto poškodený pankreas, ale ten tvorí inzulín, len ho nedokáže vyprodukovať dostatok alebo ho telo nevie dostatočne využiť. Cukrovku 2. typu má približne 91 percent diabetikov.

GESTAČNÝ DIABETES

Vzniká v tehotenstve. V niektorých prípadoch ochorenie pokračuje aj neskôr.

ŠPECIFICKÉ TYPY DIABETU

Vznikajú genetickou poruchou, ochorením pankreasu, užívaním niektorých liekov či niektorými infekciami. „Do tejto skupiny patria napríklad choroby podžalúdkovej žľazy, ako sú zdĺhavé zápaly pankreasu, nádory pankreasu a stavy po operácii pankreasu,“ vysvetľuje MUDr. Hulinová.

 

Najčastejšie príznaky

„Niekedy môže ochorenie pretrvávať aj niekoľko rokov takmer bez príznakov a odhalí sa až vyšetrením krvi,“ uvádza lekárka. Medzi najčastejšie príznaky patri:

nadmerné močenie,

smäd,

nadmerný príjem tekutín,

únava,

chudnutie bez známej príčiny,

poruchy ostrosti zraku,

kožné infekcie alebo infekcie pohlavných orgánov a mykózy.

 

Ako pomôcť lepšie zvládať cukrovku

Neprejedajte sa. Obezita je jedným z rizikových faktorov vzniku cukrovky a priebeh cukrovky výrazne komplikuje.

Pohybujte sa. Pri cukrovke je nutný pravidelný pohyb, snažte sa preto chodiť pešo. Pohyb pomáha pri chudnutí aj ako prevencia pred obezitou.

Relaxujte. Odpočinutý organizmus dokázateľne funguje lepšie.

Doprajte si dostatok spánku. Spánok je mimoriadne dôležitý pre správne fungovanie tela a mozgu. Poruchy vedú k extrémnym zmenám v biochémii tela. A to zvyšuje riziko cukrovky!

Jedzte zdravo. Jedlo by malo byť vyvážené s obsahom vlákniny, zeleniny, bielkovín a sacharidov.

Vyhýbajte sa stresu. Stres je spúšťačom mnohých chronických chorôb. Aj cukrovky.

Absolvujte pravidelné prehliadky u lekára. Spolupráca so všeobecným lekárom a s diabetológom je najlepší spôsob, akým sa môžete cukrovke vyhnúť alebo dostať diabetes pod kontrolu.

 

Vedeli ste, že...

... podľa odhadov každé dve minúty v Európe umiera jeden človek práve na následky zle liečeného diabetu.

... prediabetes je stav, ktorý sa dá režimovými opatreniami zvrátiť.

... diabetes ničí cievy, obličky, zapríčiňuje invaliditu, amputácie nôh a slepotu.

01 - Modified: 2022-11-09 14:00:00 - Feat.: 0 - Title: Peter Augustín: Ako som položil cukrovku na lopatky 02 - Modified: 2022-11-10 08:00:00 - Feat.: 0 - Title: Inzulínová pumpa – predvoj umelého pankreasu 03 - Modified: 2022-08-26 05:00:00 - Feat.: 0 - Title: Z cukrovky v tehotenstve sa stáva diagnóza na celý život 04 - Modified: 2022-05-13 08:01:48 - Feat.: 0 - Title: Cukrovka má dopad na všetky oblasti života diabetika
01 - Modified: 2023-07-26 07:30:26 - Feat.: - Title: Najväčšie mýty o cukrovke: veľa sladkostí, materstvo s cukrovkou a šoférovanie 02 - Modified: 2023-07-24 15:52:09 - Feat.: - Title: Diabetes vám môže zaklopať na dvere: Zamerajte sa na dedičnosť, stravu a fyzickú aktivitu 03 - Modified: 2023-08-18 10:34:14 - Feat.: - Title: Diabetik verzus alkohol 04 - Modified: 2023-08-18 10:27:30 - Feat.: - Title: Šikana a diabetes, je to vôbec možné? 05 - Modified: 2023-08-23 09:47:26 - Feat.: - Title: Ako prebieha preventívna prehliadka?
menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
18. september 2023 08:42