Foto: Shutterstock
StoryEditor

Dôležité sú sacharidy v jedle. Ako ich počítať?

12.04.2023, 09:00

Počet sacharidových jednotiek na deň nemá každý diabetik rovnaký a tiež ich prerozdelenie na porcie jedla nie sú totožné pre každého. Otázok je mnoho a každá čaká na vysvetlenie. Čo si diabetik potrebuje objasniť?

Cieľom stravovania je dosiahnuť dobré glykémie dlhodobo, k tomu je potrebné poznať seba a včas odhaliť hroziaci pokles glykémie natoľko, že by to skomplikovalo celkovú pohodu.

 

Nástrahám sa dá predísť

Strava diabetika má určité pravidlá a podľa nich sa má diabetik riadiť. Keď poľaví v disciplinovanosti, odzrkadlí sa to na jeho glykémii a pri častejšej benevolencii pri stravovaní sa môžu po určitom čase objaviť následky v podobe vážnejších diabetických komplikácií. Je stále potrebné hovoriť a opakovať tieto nástrahy, lebo sa im dá predísť. Je potrebné si uvedomiť, že diabetes súvisí s liečbou, pohybom, ale aj so stravou, či je to len zásah do jeho množstva alebo kvalitného výberu potravín.

V každom prípade je potrebné pri stravovaní rešpektovať účinok navrhnutej liečby, ktorá zahŕňa množstvo potravín, jedla, ktoré má diabetik zjesť v danom čase, a tiež akým energetickým výdajom zabezpečí svoj denný program. Zvládne to, keď je správne usmernený, aj keď je to diabetik nováčik a začína sa v problematike o stravovaní diabetika len postupne orientovať. Že je to stále aktuálna téma, presvedčil ma o tom neustály záujem diabetikov a ich otázky na tému sacharidových jednotiek (SJ). Nie je to téma otrepaná, ako sa na prvý pohľad zdá, lebo aj vďaka nej sa diabetik dopracuje k dobrým glykémiám.

 

Pomáhajú tabuľky

Každý diabetik by mal byť zvedavý a pýtať sa, žiadať o vysvetlenie, keď má nejasnosti. Je pravda, že kto sa pýta, viac sa dozvie. Pýtať sa kompetentných, t. j. lekára, sestričky alebo výživového poradcu – diétnej sestry.

Pri edukácii sú pomocníkom tabuľky sacharidových jednotiek (SJ), v ktorých je uvedené množstvo potraviny, ktoré zodpovedá 10 g využiteľných sacharidov z jedla, čo je 1 SJ. Každá 1 SJ potrebuje dávku inzulínu. Keby to tak nebolo, zvýši sa glykémia asi o 2 mmol/l. Tabuľky sa postupne vyhodnocovali a tiež sa prispôsobili individuálne pre potrebu diabetika.

 

O chorobu sa treba zaujímať

Diabetik až na svojej glykémii zisťuje rozdiely, o čom ani tabuľky SJ neinformujú. Príčinou sú niekedy zmeny v technológii výroby potravín, ale aj zmenenými údajmi výživových hodnôt v jednotlivých potravinách podľa platných tabuliek výskumných pracovísk.

Keď majú tabuľky diabetikovi pomôcť, mal by o svojej chorobe a komplikáciách vedieť čo najviac. Aj hyperglykémia alebo hypoglykémia je komplikáciou cukrovky a často je zavinená diabetikom, jeho nevedomosťou alebo benevolenciou pri konzumácii jedla.

Aj tabuľky základných potravín je potrebné časom upraviť a doplniť. Nie vždy stačí len prečítať etiketu a premeniť obsah sacharidov na SJ. Niekedy sa rozdiel ukáže práve pri kontrolnom meraní glykémie.

 

Diabetik z niečoho musí vychádzať

Diabetik z niečoho musí vychádzať, a preto musí vedieť, že keď je uvedená pri množstve pre 1 SJ aj energetická hodnota, potom logicky nemôže byť tento údaj nižší, ako je 40 kcal. Jedna SJ je 10 gramov sacharidov (bez vlákniny). Jeden gram sacharidov vydá 4 kcal a 1 g vlákniny asi 2 kcal. To sú základné údaje pre lepšiu orientáciu diabetika v tabuľkách. To bolo na vysvetlenie, prečo množstvo pre 1 SJ by nemalo mať nižší energetický prínos ako 40 kcal. Mierna alebo niekedy aj výrazne vyššia energetická hodnota signalizuje, že potravina okrem sacharidov obsahuje aj živiny, ako sú bielkoviny a tuky.

Označovanie potravín

Prečo sú uvedené na etikete výrobku sacharidy v 100 g, pritom ďalší údaj informuje: – z toho cukry? Ako sa v tom orientovať?

Nie všetky sacharidy sú rovnaké. Špeciálnu skupinu tvoria cukry, medzi ktoré zaraďujeme monosacharidy a disacharidy. Cukry sú ľahšie stráviteľné, ale majú všeobecne schopnosť zasýtiť na krátky čas. Oproti tomu zložené sacharidy nájdeme najčastejšie v prílohách, ako sú zemiaky, ryža alebo cestoviny. Zložené sacharidy sa trávia podstatne dlhšie, a tak pomáhajú dopĺňať živiny do organizmu postupne.

• Keď sú pri obsahu sacharidov uvedené cukry, je to len pre informáciu, aký podiel z celkových sacharidov sú zastúpené jednoduché sacharidy, ktoré sú rýchlym zdrojom energie.

• Medzi sacharidy patrí aj vláknina a má na glykémiu pozitívny vplyv. Pre zdravie človeka je vláknina prínosom a pri potravinách s obsahom vlákniny proces trávenia prebieha pomalšie. Potraviny s vlákninou majú nižší GI (glykemický index) a zasýtia nás na dlhší čas.

• Jedna sacharidová jednotka by nemala byť uvedená v tabuľkách v množstve, ktoré má nižšiu energetickú hodnotu ako 40 kcal. V opačnom prípade nemôžeme porovnávať množstvo tejto potraviny s inou, ktorá obsahuje 10 g glukózy. Ide predovšetkým o diabetikov liečených inzulínom.

• Bolo by nesprávne spochybňovať kvalitu ostatných materiálov, ktoré vykazujú v tabuľkách iné hodnoty pre 1 SJ ako ostatné. Každý materiál bol vypracovaný s cieľom uľahčiť prácu diabetikovi pri zostavovaní svojho jedálneho plánu. Je len na diabetikovi, ako si pri používaní materiálu o SJ množstvo prispôsobí svojej glykémii.

• Diabetik uvažuje správne, keď svoje tabuľky o SJ, v ktorých si upravil pre seba množstvo danej potraviny pre 1 SJ z orientačného edukačného materiálu, po tejto úprave dosahuje aj dobrú glykémiu.

• Stále platí, že najlepšie tabuľky sú vlastné glykémie diabetika. Pomáha mu pri tom práca s glukomerom a skúsenosti z predchádzajúceho obdobia pri konzumovaní rovnakej potraviny a pri podobných aktivitách v súvislosti s glykémiou.

• Diabetik je vnímavý, zvedavý a pýta sa, aby vedel viac. Chce sa napríklad dozvedieť, ako má zistiť počet SJ v množstve potraviny, keď je na etikete uvedená len energetická hodnota, bez základných živín, bez sacharidov.

• Výpočet je možný len pri potravinách, ktoré sú 100-percentnými sacharidovými potravinami, bez obsahu iných živín. Napríklad pri glukózových cukríkoch alebo stolovom cukre a pod. V opačnom prípade, bez znalosti percentuálneho zastúpenia základných živín z energetického obsahu, prepočet nie je možný, iba odhad na základe svojich skúseností a informácií na glukomere.

Koľko SJ treba na deň?

Každý diabetik je iný. Preto aj počet SJ na deň nemá každý diabetik rovnaký a tiež prerozdelenie SJ na porcie jedla nie sú totožné pre každého. Otázok je mnoho a každá čaká na vysvetlenie. Čo si diabetik chce objasniť?

Otázka o počte SJ na deň a obsah SJ pri diabetickej diéte. Zaujíma ho, prečo napríklad diabetická diéta s obsahom 18 SJ na deň nezodpovedá 180 g sacharidov, ale 180 g využiteľných sacharidov?

Vysvetlenie je, že diabetik konzumuje aj voľnú zeleninu, ktorá sa nepočíta do obsahu SJ, a predsa obsahuje malú časť sacharidov (od 4 – 12 g na 200 g v porcii). Rovnako sa nepočítajú potraviny živočíšneho pôvodu do počtu SJ v jedle, ktoré obsahujú tiež určité percento sacharidov, ale keďže priamo neovplyvňujú glykémiu, nezapočítavajú sa do počtu SJ v jedle.

Napr. mäso, mäsové výrobky (obsah sacharidov je v rozpätí od 1 – 3 g na 100 g v porcii), syry (od 1 – 4 g sacharidov na 100 g). To je zároveň aj vysvetlenie, prečo je rozdiel medzi celodenným obsahom sacharidov v diabetickej diéte, keď sa počítajú gramy sacharidov, a nie SJ v jedle.

 

Treba počítať SJ v jedle

Po zavedení jednoduchšej orientácie pri stravovaní pre diabetika sa osvedčil spôsob počítať SJ v jedle a nie pôvodný spôsob, pri ktorom sa celodenná strava pre diabetika vyčísľuje v gramoch sacharidov a nie sú uvádzané SJ v porcii. Pri SJ sa diabetik ľahšie nastaví na inzulínovú liečbu, keď sa prispôsobí počet SJ v celodennom stravovaní podľa jeho hmotnosti a prerozdelenie SJ na porcie jedla podľa liečby, glykémie pred jedlom a po ňom. Množstvo ostatných nezapočítateľných potravín je v rozpise stravy prispôsobený odporúčanému percentuálnemu zastúpeniu ostatných živín (bielkovín, tukov a sacharidov) z energetickej hodnoty stravy.

 

Dôležitý je aj glykemický index

Tabuľky SJ sú orientačným materiálom. Dopĺňajú sa postupne o nové potraviny a hodnoty prezentovaných v tabuľkách z výskumných pracovísk na Slovensku.

Zároveň sú hodnoty čerpané z etikiet potravinových výrobkov dostupných pre spotrebiteľa, najčastejšie diabetika. Toho zaujíma, koľko gramov sacharidov je v 100 g výrobku, lebo vie si vypočítať, koľko je to SJ, keď na počet SJ je nastavená jeho liečba. Diabetici 2. typu, ktorí sú liečení len diétou, poprípade antidiabetikami (tabletkami), SJ by ani počítať v strave nemuseli, ale mali by sa zamerať na glykemický index (GI) danej sacharidovej potraviny a jej energetickú hodnotu, aby sa im podarilo schudnúť, keď majú nadváhu. Nikto nemôže presne vyčísliť energetickú potrebu. Správne je hradená v takom prípade, keď sa telesná hmotnosť nemení. Kontrolu hmotnosti je vhodné sledovať raz týždenne a nie denne a už vonkoncom nie niekoľkokrát denne, keďže váha tela sa počas dňa mení.

Energetická hodnota stravy sa môže meniť

Keď chceme schudnúť, hlavné pravidlo je: jesť menej ako dosiaľ, ale ustrážiť si, aby sme predišli hypoglykémii. Pri inzulínovej liečbe, v snahe o redukciu hmotnosti je potrebné prispôsobiť dávku inzulínu k množstvu jedla, k počtu SJ.

Pre diabetika 2. typu je vhodné pri liečbe úpravou stravy prerozdeliť počet SJ na deň na 4 – 5 porcií. Keď je glykémia po hlavnom jedle opakovane vyššia, často pomôže, keď sa z hlavného jedla uberie 1 – 2 SJ a pridajú sa podľa potreby k ďalšiemu hlavnému jedlu alebo do iného hlavného jedla, keď PPG (glykémia po jedle) klesá.

Celodenný rozpis stravy sa dá použiť tak pre diabetické deti, ako aj pre dospelých s nadváhou a s nízkym energetickým výdajom, ale hlavne pre tých, ktorým v danom čase stačí na zasýtenie uvedené množstvo jedla uvedené v rozpise, t. j. počet SJ, a dosahovať pritom aj dobré glykémie. Energetická hodnota stravy sa môže meniť podľa použitých potravín, ktoré sa do rozpisu stravy zaradia a pritom počet SJ môže byť dodržaný.

 

– Chlebovina – na olovrant sa pridá k ovociu z dôvodu, aby glykémia po skonzumovaní ovocia znovu rýchlo neklesla, lebo chlebovina ju môže mierne podržať.

– Večera môže byť mäsitá ako obed, ale vhodné sú aj bezmäsité, zeleninové jedlá.

– Tabuľka rozpisu stravy je len návod na jej využitie v praxi.

– Kedy sa diabetik naučí počítať SJ v jedle alebo ich odhaduje, je naozaj jedno. Dôležité je, aké glykémie sa mu podarí zabezpečiť.

Hypoglykémiu spozná, ale opakované vyššie hladiny krvného cukru nebolia. A predsa nesú so sebou riziko komplikácií, ktoré môžu byť tichým zabijakom zdravia diabetika. Včas odhaliť hyperglykémie je len na diabetikovi a jeho snahe naučiť sa s cukrovkou žiť. Potom sa môže dožiť vysokého, produktívneho veku bez komplikácií.

Štefáková Mária, NEDÚ, n. o. Ľubochňa
 
01 - Modified: 2023-03-16 08:00:00 - Feat.: 0 - Title: Zdravý človek nepotrebuje jesť päťkrát denne 02 - Modified: 2022-11-30 11:33:56 - Feat.: 0 - Title: Strava diabetika pri športovaní 03 - Modified: 2022-11-18 06:35:16 - Feat.: 0 - Title: Vyskúšali ste už všímavé jedenie? 04 - Modified: 2022-11-09 14:00:00 - Feat.: 0 - Title: Peter Augustín: Ako som položil cukrovku na lopatky
01 - Modified: 2023-12-20 13:52:00 - Feat.: - Title: Správne liečení diabetici si počas Vianoc môžu dovoliť vyprážaného kapra 02 - Modified: 2023-05-31 14:53:12 - Feat.: - Title: Bez úpravy stravy liečba diabetikov zlyháva 03 - Modified: 2023-01-20 08:00:00 - Feat.: - Title: Ako sa správne stravovať pri diabete 2. typu? 04 - Modified: 2022-12-05 08:00:00 - Feat.: - Title: Ako má vyzerať tanier diabetika? 05 - Modified: 2022-11-07 12:52:19 - Feat.: - Title: DIADEŇ 2022 podporil minister aj odborníci
menuLevel = 2, menuRoute = dia/co-na-tanier, menuAlias = co-na-tanier, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
09. apríl 2024 15:00