Mýtus z Indie, Maurícia, USA

Ivona Orešková: „Hľadám tie najkrajšie úsmevy.“