Mimoriadny prínos pri zlepšovaní kvality života predstavujú moderné technológie, inzulínové pumpy a glukózové senzory...Foto: Shutterstock
StoryEditor

Starší dospelí s diabetes mellitus

09.10.2023, 09:00

Diabetes mellitus u starších dospelých (45 – 65 rokov) charakterizujú výrazné zmeny postojov k chronickej chorobe, akútnym ochoreniam, okoliu, rodine, vzhľadu a celému doterajšiemu a budúcemu životu.

Postupne sa významne mení pamäť, pozornosť, sebaakceptácia a schopnosť rozhodovania. Zhoršujú sa najskôr niektoré telesné funkcie, hlavne pohybového systému a urogenitálneho systému, ale neskôr aj ďalšie. Ide hlavne o zhoršenie zmyslového systému, poškodenie sluchu a zraku, pokles fyzickej sily a zhoršenie koordinácie pohybu. Významne sa spomaľuje pohotovosť a rýchlosť reakcií. Objavujú sa bolesti rôzneho charakteru a intenzity, ktoré hlavne u diabetikov spôsobujú problémy aj v noci, nevysvetliteľná únava a prvé viditeľné zmeny vzhľadu, ktoré často zvyšujú neistotu a strach zo zlyhania.

Pribúdajú aj iné ochorenia

Tieto stavy bývajú často bagatelizované a až neskôr sa starší dospelý postupne zmieri s novou situáciou. Situáciu komplikuje prekonaný covid-19 v ľahkej aj ťažkej forme a komplikácie spojené s postcovidovým syndrómom (dlhý covid-19), ktorý významne znásobuje existujúce problémy a stavia lekárov aj diabetikov pred náročnú otázku, či sú vzniknuté problémy z dôvodu veku, diabetu alebo prekonaného covidu-19.

Pribúdajú chronické choroby, ako artritída, diabetes, hypertenzia, osteoporóza a mnohé ďalšie, ktoré nielen komplikujú každodenný život, ale aj zásadne menia hodnotový systém. Menopauza, andropauza, ale aj hormonálna substitučná liečba významne vplývajú na aktuálnu kompenzáciu diabetu.

Starší dospelý mení názor na seba samého a postupne sa musí zmieriť s úbytkom kompetencií a naučiť sa odhadovať svoje možnosti. Značné problémy u diabetikov s dlhším trvaním diabetu predstavujú chronické a orgánovo špecifické komplikácie diabetu, poruchy všetkých zmyslových funkcií a ďalšie choroby rôznej závažnosti. Spomalená pohotovosť a rýchlosť reakcií v kombinácii s diabetom spôsobuje častejší vznik pádov a úrazov nielen doma, ale aj na pracovisku.

Zhoršuje sa kvalita života

Najväčší problém predstavuje väčšia citová zraniteľnosť, ktorá často spôsobuje rezignáciu. Aj starší dospelý potrebuje veľa lásky a porozumenia. Všetky tieto faktory negatívne vplývajú na zhoršenie celkovej kvality života a na pracovnú činnosť. V tomto vývojovom období pretrváva neúmyselné zabúdanie na injekčnú aplikáciu inzulínu pred jedlom z dôvodu časového stresu alebo poškodenia kognitívnych funkcií z dôvodu hyperglykémií a opakovaných hypoglykémií, nedodržiavanie režimových opatrení a nerealizovanie selfmonitoringu glykémií.

Pomáhajú moderné technológie

Mimoriadny prínos pri zlepšovaní kvality života predstavujú moderné technológie, inzulínové pumpy a glukózové senzory, ktoré však u väčšiny dospelých diabetikov stále nie sú plne hradené zdravotnými poisťovňami počas celého roka tak, ako je to v iných krajinách. To významne zhoršuje nielen zdravotný stav, ale aj sociálnu situáciu, keďže glukózové senzory sú pre väčšinu diabetikov veľmi drahé. Psychický stav diabetikov zhoršuje aj pocit diskriminácie z toho, že starší dospelí s DM už nikoho nezaujímajú.

 

Edukácia a reedukácia

Zachovanie celkovej kvality života závisí od osobnostnej charakteristiky, sebadôvery a sebahodnotenia. Veľký význam zohráva kvalitná sociálna sieť, efektívne trávenie voľného času, možnosti sebarealizácie a celoživotné vzdelávanie ako efektívny prostriedok na zabezpečenie konkurencieschopnosti, rozvoja, sociálneho začlenenia, ale aj pracovnej činnosti. Pomáha aj kvalitná edukácia a dôsledná reedukácia, účasť na aktivitách organizácií diabetikov a rekondičných pobytoch.

Aj starší dospelý sa vyvíja, keďže je stále v interakcii so sociálnym prostredím. Jeho rozhodovanie je stále veľmi aktívne a ovplyvňuje ho skúsenosť a rozvoj postformálneho myslenia, keďže starší dospelý dokáže nielen efektívne využívať všetky dostupné informácie, ale ich aj integrovať a koordinovať jednotlivé znalosti. Táto skutočnosť zohráva významnú úlohu nielen pri edukácii, ale aj v každodennom živote starších dospelých. Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) a vhodné sociálne služby tvoria efektívnu sociálnu oporu aj u starších dospelých diabetikov.

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH
Diabetologické edukačné centrum 1. IK JLF UK a UNM
Nemocničná lekáreň UNM
DIAMART Martin
01 - Modified: 2023-10-20 07:00:00 - Feat.: 0 - Title: Malí diabetici: V školách bývajú nechcení 02 - Modified: 2023-07-26 07:30:26 - Feat.: 0 - Title: Najväčšie mýty o cukrovke: veľa sladkostí, materstvo s cukrovkou a šoférovanie 03 - Modified: 2023-07-24 15:52:09 - Feat.: 0 - Title: Diabetes vám môže zaklopať na dvere: Zamerajte sa na dedičnosť, stravu a fyzickú aktivitu 04 - Modified: 2023-06-19 18:19:32 - Feat.: 0 - Title: Desatoro KĽÚČOVÝCH informácií pre diabetika
01 - Modified: 2023-10-02 13:13:38 - Feat.: - Title: Choroba ju doviedla k založeniu e-shopu 02 - Modified: 2023-07-26 07:30:26 - Feat.: - Title: Najväčšie mýty o cukrovke: veľa sladkostí, materstvo s cukrovkou a šoférovanie 03 - Modified: 2023-07-24 15:52:09 - Feat.: - Title: Diabetes vám môže zaklopať na dvere: Zamerajte sa na dedičnosť, stravu a fyzickú aktivitu 04 - Modified: 2023-10-19 06:11:37 - Feat.: - Title: Cukrovka a ochorenia srdca. Dá sa im predísť! 05 - Modified: 2023-10-19 07:00:00 - Feat.: - Title: RNDr. Petr Fořt, CSc.: Jedlom sa dá predĺžiť život, ale aj skrátiť
menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
19. november 2023 14:40