StoryEditor

Komplikácie diabetu. Dá sa im vyhnúť?

23.06.2014, 00:40
Autor:
(dia)(dia)
Diabetes so sebou prináša aj isté komplikácie, o ktorých je dobré vedieť nie preto, aby ste z nich mali strašiaka, ale aby ste im vedeli predchádzať.

Komplikácie diabetu sa delia na akútne a chronické. Ťažko povedať, ktoré sú nebezpečnejšie, v každom prípade sú bez výnimky nepríjemné a treba sa im vyhnúť v čo najväčšej miere. K akútnym komplikáciám patrí:

hyperglykémia (vysoká hladina cukru v krvi)
- hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi)
ketoacidóza - absolútny deficit inzulínu a zvýšené hladiny opačne pôsobiacich hormónov (katecholamínov, glukagónu, kortizolu, rastového hormónu). Je to druh metabolickej acidózy (stav kyslosti vnútorného prostredia), spôsobenej zvýšeným množstvom ketolátok v krvi. Tieto látky vznikajú pri nadmernom štiepení tukov, ktoré sú využívané na zisk energie namiesto glukózy. Tento stav nastáva pri hladovaní
kóma

 

Malé cievy

Paleta chronických komplikácií je ešte pestrejšia. V tomto prípade hovoríme o diabetickej mikroangiopatii, teda o postihnutí malých ciev. Najčastejšie v tele človeka s diabetom trpia:

Oči (diabetická retinopatia)

Obličky (diabetická nefropatia)

Nervy (diabetická neuropatia)

 

Veľké cievy

Komplikácie sa nevyhýbajú ani veľkým cievam. Vtedy ide o diabetickú makroangiopatiu, pri ktorej trpí srdce, mozog a cievy dolných končatín. Pacientom sa často diagnostikuje:

ischemická choroba srdca,

srdcový infarkt,

cievna mozgová príhoda,

ischemická choroba dolných končatín a veľkým strašiakom je komplikácia, zvaná diabetická noha, ktorá môže skončiť amputáciou končatiny.

 

Dobré výsledky

Alfou a omegou liečby diabetu je dosiahnuť čo najlepšiu metabolickú kompenzáciu. Čo to vlastne znamená? Dlhodobo dosahovať výsledky glykémií a glykovaného hemoglobínu (HbA1c), ktorý podľa normy DCCT neprekročí hodnotu 6 %. Kritéria kompenzácie sa ale v prípade rôznych typov diabetu a zároveň individuálne od pacienta k pacientovi mierne líšia a výsledky hodnôt jednotlivcov sa pohybujú od vzorných až po alarmujúce, priam dych vyrážajúce hodnoty, ktoré neveštia nič dobré. Je však v prípade výbornej kompenzácie zaručené, že komplikácie sa vás týkať nebudú? Akú úlohu zohráva fakt, ktorý typ diabetu máte?

 

Diabetes 2. typu

Základná charakteristika:

Na vzniku diabetu 2. typu sa podieľajú viaceré faktory: genetické (častejší výskyt v rodinách diabetikov) a vonkajšie vplyvy (obezita, nevhodné zloženie potravy, nadmerný príjem kalórií, slabá fyzická aktivita, stres). Pri patogenéze tohto typu sa uplatňujú dva základné mechanizmy, ktoré sa navzájom kombinujú:

znížená citlivosť tkanív na inzulín (inzulínorezistencia)

porucha sekrécie inzulínu

Pri cukrovke 2. typu organizmus produkuje vlastný inzulín, jeho účinok je však nedostatočný. Pre dosiahnutie rovnakého účinku ako u zdravého človeka je potrebná vyššia hladina inzulínu. Pri tomto type ochorenia postupne dochádza k vyčerpaniu schopnosti buniek pankreasu produkovať inzulín.

DM 2. typu sa prejavuje skôr v dospelosti a vo vyššom veku. Možno mu predísť, alebo ho aspoň oddialiť udržiavaním optimálnej hmotnosti, vyváženým jedálničkom, treba sa vyhnúť ponocovaniu, stresu, prejedaniu sa, konzumácii alkoholu a fajčeniu. Ideálna je pravidelná fyzická aktivita.

Príznaky pri diabete 2. typu sú menej výrazné ako pri diabete 1. typu, často sa zistí náhodne (pri odbere krvi alebo moču, pri predoperačnom vyšetrení, pri opakovaných infekciách močového traktu, častejšie sú tiež hubovité ochorenia, zle hojace sa rany), alebo prítomnosť diabetu odhalí až nález orgánových komplikácií.

V tomto prípade treba navštíviť odborného lekára, absolvovať diagnostické vyšetrenia a začať s liečbou.

Základom liečby je vždy úprava diétnych a režimových opatrené (diéta, redukcia hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, odstránenie škodlivých návykov), potom nasleduje liečba tabletkami (perorálne antidiabetiká), ak je to nutné, aj inzulínom.

 

Odpovedá diabetológ MUDr. Jaroslav Fábry

 

Ak pacient liečený diétou dlhodobo dodržiava odporúčané stravovanie, má menšie riziko vzniku komplikácií diabetu?

Všetko závisí od glykovaného hemoglobínu. Je to stále najdôležitejší výpovedný metabolický parameter. Ak je jeho hodnota dobrá, vtedy sú vytvorené všetky podmienky na to, aby diabetik nemal komplikácie, alebo prinajmenšom oddialil ich nástup.

 

Pri udržiavaní dobrej hodnoty glykovaného hemoglobínu sa teda nedostavia komplikácie diabetu?

Percentuálne jednoznačne nie, ale, samozrejme, stanú sa prípady, ktoré si nevieme vysvetliť, keď aj dlhodobo plne kompenzovaný diabetik má komplikácie diabetu.

 

Čo pacienti, ktorí majú výkyvy glykémií a hodnôt glykovaného hemoglobínu?

Nie každý pacient, ktorý má výkyvy glykovaného hemoglobínu má zároveň aj komplikácie diabetu. Treba brať do úvahy veľa faktorov. Diabetik môže mať aj ďalšie pridružené ochorenia, preto musí byť jeho liečba komplexná. Musíme rešpektovať hustotu jeho krvi, stav nervových vlákien, sledovať, či má narušený metabolizmus lipidov, a keď máme všetky dostupné informácie, liečime pacienta komplexne. Rôzne diagnózy sa totiž môžu navzájom ovplyvňovať a to všetko vplýva na rozvoj komplikácií diabetu.

 

Ktoré komplikácie postihujú diabetikov najčastejšie?

Najčastejšou komplikáciou je diabetická polyneuropatia, diabetická retinopatia a diabetická nefropatia. Tieto tri vedú. Nevedieme presné štatistiky o hypertenzii, ktorú tiež považujeme za faktor, ovplyvňujúci stav diabetu a je pomerne rozšírená u pacientov s diabetom 2. typu.

 

Ovplyvňuje dĺžka diabetu komplikácie?

Nie je to jednoznačné, ale čím dlhšie má niekto cukrovku, tým väčšie je riziko rozvoja komplikácií. Samozrejme, pri dlhodobo dobrej kompenzácii nie je riziko percentuálne také vysoké, ale stane sa, že sa objavia. Dlhodobá dobrá kompenzácia diabetu je absolútny predpoklad toho, aby pacient nemal chronické komplikácie diabetu. A je úplne jedno, či má cukrovku 20, 30 alebo 40 rokov.

 

Pozitívny príklad

Jeden z mojich pacientov má 88 rokov. Je v mojej starostlivosti od roku 1989, stále je liečený perorálnymi antidiabetikami a je dobre kompenzovaný. Má síce polyneuropatiu, ale podchytili sme ju včas a jeho stav je naozaj dobrý. Nikto by netipoval, že má už roky diabetes .

 

Výsledky štúdie

Diabetológovia na Slovensku sa v prístupe k liečbe pacientov s diabetom v súčasnosti opierajú o výsledky štúdie ACCORD. Jedným z dôležitých poznatkov štúdie je fakt, že ak sa v prípade diabetikov 2. typu s vyšším vekom a rizikom kardiovaskulárnych komplikácií vyžaduje rýchlo a pomerne dôrazne dosiahnutie hodnoty glykovaného hemoglobínu do pásma normálnych hodnôt, preukazuje sa u nich vyššia úmrtnosť. Lekári sú preto v ich prípade miernejší vo svojich požiadavkách a za kritérium uspokojivej kompenzácie sa považuje hodnota glykovaného hemoglobínu v rozpätí 7 až 7,5 %. Preto sa vyžaduje individualizovaný prístup ku každému pacientovi a ciele metabolickej kompenzácie určuje lekár zvlášť pre každého pacienta.

 

Diabetes 1. typu

Základná charakteristika:

Vznik a nástup tohto typu cukrovky sa nedá v súčasnosti ovplyvniť, pretože ochorenie je podmienené autoimunitne. Znamená to, že organizmus sám zničí bunky v pankrease (β-bunky), ktoré produkujú inzulín.

Ochorenie je typické pre mladší vek (do 35 rokov) s rýchlou deštrukciou buniek produkujúcich inzulín. Vtedy je aj nástup ochorenia rýchly a nápadnejší. K príznakom patrí nadmerné pitie, časté močenie, chudnutie, malátnosť, bolesti brucha, vracanie, opakované infekcie, najmä genitálií. Pri týchto prejavoch treba okamžite vyhľadať lekára, aby nedošlo k rozvratu vnútorného prostredia s rizikom rozvoja poruchy vedomia. Pacienti musia byť od začiatku liečení inzulínom, ktorý by sa mal podávať formou kompletnej substitúcie v intenzifikovanom režime. Kombináciu dlhoúčinkujúcich a krátkoúčinkujúcich inzulínov určuje diabetológ. Na aplikáciu sa využívajú inzulínové perá a u časti pacientov je indikovaná liečba inzulínovou pumpou.

 

Odpovedá diabetológ MUDr. Ľubomír Barák

 

Diabetes 1. typu majú pacienti často od detského veku, a teda sa s touto diagnózou vo svojom živote potýkajú dlhšie ako diabetici 2. typu. Sú v ich prípade komplikácie diabetu častejšie, alebo závažnejšie?

Už dlhé roky sa uväzuje o tom, čo okrem kompenzácie diabetu vlastne zohráva  úlohu pri rozvoji komplikácií diabetu. Zdá sa, že je to aj dĺžka ochorenia, ktorú treba brať do úvahy, hoci pacient môže byť dobre kompenzovaný. Je dosť ťažké povedať, či sú komplikácie pri diabete 1. typu závažnejšie alebo menej závažné v porovnaní s diabetom 2. typu, ale sú častejšie prítomné. Kedysi bol vek dožitia človeka s diabetom 1. typu nižší, hovorilo sa o 10-15 rokoch skráteného života, ale ja by som povedal, že moji pacienti žijú plnohodnotný život a nemusí byť nutne kratší ako v prípade človeka bez diabetu.

 

Majú teda diabetici 1. typu komplikácie aj pri dobrej kompenzácii?

Závažnosť komplikácií v prípade 1. typu diabetu spravidla závisí od toho, ako pacient spolupracuje a aké sú jeho výsledky kompenzácie. Mám v evidencii aj pacienta, ktorý má diabetes 40 rokov. Má komplikácie, ale len prvého stupňa, ktoré ho veľmi neohrozujú a stále je dobre kompenzovaný. Hovorí sa, že človek s diabetom 1. typu, ktorý mu diagnostikujú už v detstve, má prakticky 100-percentnú šancu, že sa u neho nejaká komplikácia prejaví. Nehovorím, že to musí byť vážna komplikácia, ale nejaká sa objaviť môže. Svojim pacientom preto stále pripomínam, aby si strážili hodnoty glykémií. Ak sa aj dopracujú ku komplikáciám, tieto budú len prvého stupňa.

 

Má dobrá kompenzácia aj iné zdravotné výhody, nepriamo súvisiace s diabetom?

Odborná práca japonských kolegov z odboru patofyziológie priniesla zaujímavé výsledky. V Japonsku sa diabetes 1. typu vyskytuje len veľmi málo. Odborníci ale skúmali cievy práve u pacientov s diabetom 1. typu vo vekovej skupine okolo 65 rokov a porovnávali ich so stavom ciev ľudí s rovnakým vekom, no bez prítomnosti diabetu. Zistili zaujímavý a povzbudivý fakt, že cievy ľudí s diabetom 1. typu boli v lepšom stave. Vysvetlili si to tak, že ak je pacient s diabetom 1. typu dobre kompenzovaný, akýkoľvek problém sa vďaka pravidelným kontrolám včas zistí a podchytí. Napr. aj vyšší cholesterol sa vďaka pravidelnému sledovaniu základných krvných parametrov odhalí včas, preto ich cievy môžu byť lepšie chránené.

 

Hrozíte občas pacientom komplikáciami, alebo ich skôr povzbudzujete, že ich nemusia mať?

Psychológovia hovoria, že nemáme pri deťoch používať strašenie, ale ja mám v evidencii také odolné a neoblomné deti, že im občas musím povedať, či naozaj chcú prísť o zrak, alebo či chcú, aby ich tlačili na vozíčku, lebo budú mať amputovanú nohu. Verejne sa priznávam k použitiu takýchto argumentov. Mám totiž medzi pacientkami aj ženu s amputovanou nohou, o ktorú prišla pre dlhodobo zlú kompenzáciu, ďalšiu, ktorá z rovnakého dôvodu stratila zrak a aj pacientku odkázanú na dialýzu. Pri diabete je veľmi zradné povedať si, že kým ma nič nebolí, nič sa nedeje.

 

Aké sú možnosti ovplyvniť komplikácie, zmierniť ich, či zastaviť ich rozvoj?

Veľmi často sa uvádza, že keď je raz prítomná komplikácia diabetu, nedá sa s tým nič robiť, ale ja mám z praxe príklady, a nie jedného pacienta, ktorí mali retinopatiu 1. stupňa a po konzultácii a zlepšení kompenzácie sa ich výsledky natoľko zlepšili, že ďalšie vyšetrenia už prítomnosť retinopatie nepreukázali. Jeden z pacientov má výsledok tohto vyšetrenia už po tretí raz negatívny. Je to motivácia aj pre ostatných, aby nezúfali a uvedomili si, že ak je komplikácia v začiatočnej fáze, dá sa zvrátiť. Niektorí pacienti majú nábeh na diabetickú nefropatiu, je u nich prítomná proteinúria (vylučovanie bielkovín močom) a aj v ich prípade sa po zlepšení kompenzácie diabetu prejavil výsledok a ich moč je v poriadku, čistý. S týmito faktami sa človek v dostupných zdrojoch stretne len veľmi málo. Ľudia s diabetom by sa mali zaujímať a pýtať svojho lekára, aký stupeň tej či onej komplikácie majú, pretože ak ide o prvý stupeň, prax dokazuje, že ide o stav, ktorý môže byť reverzibilný, teda vratný.

 

Prinesie dlhodobo vzorová kompenzácia diabetu záruku, že komplikácie sa neprejavia?

Kompenzácia hrá naozaj kľúčovú úlohu. Hovorí sa, že ak by bol glykovaný hemoglobín celoživotne pod 7,5 %, nemal by sa pacient s diabetom vôbec stretnúť s komplikáciami a mnoho autorov týmto faktom argumentuje. Ale ja nepoznám pacienta s diabetom 1. typu, ktorý si dokáže bez výnimky držať hodnotu glykovaného hemoglobínu pod uvedenou hodnotou. Väčšina pacientov ma aj krízové obdobia, kedy im glykovaný hemoglobín poskočí a prekročí tak hranicu ideálnej kompenzácie.

(jp)

01 - Modified: 2006-07-05 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Kriminálnici prichádzajú z New Yorku
01 - Modified: 2023-02-06 11:17:39 - Feat.: - Title: Riziko vzniku rakoviny možno znížiť zdravým životným štýlom 02 - Modified: 2023-02-06 10:46:38 - Feat.: - Title: Nepodceňujte prevenciu! Vyzýva ľudí Národný onkologický inštitút. 03 - Modified: 2023-05-15 10:54:11 - Feat.: - Title: Komentár Zuzany Richnavskej: Ako nám senzor zmenil život 04 - Modified: 2022-10-23 16:29:37 - Feat.: - Title: Diabetik Patrik: Otužovanie mi pomáha zostať zdravým a v kondícií 05 - Modified: 2022-05-17 07:33:49 - Feat.: - Title: Diabetici 1. typu v Luhačoviciach
menuLevel = 2, menuRoute = dia/o-diabete-rozne, menuAlias = o-diabete-rozne, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
07. jún 2023 10:15