StoryEditor

Akútne komplikácie diabetu

14.05.2010, 06:44
Autor:
(dia)(dia)
Neliečená alebo zle liečená cukrovka môže pacientom spôsobiť rôzne akútne, ale aj chronické komplikácie.

Neliečená alebo zle liečená cukrovka môže pacientom spôsobiť rôzne akútne, ale aj chronické komplikácie. Patria k nim:

Hyperglykémia – vysoká hladina cukru v krvi

Hypoglykémia – nízka hladina cukru v krvi

Ketoacidóza

Kóma

Hyperglykémia

Hyperglykémia je vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi. Jej najčastejšou príčinou je cukrovka, pri ktorej bunky nie sú schopné pre nedostatok inzulínu či inzulínovú rezistenciu glukózu spracovať a využiť ako zdroj energie. Vysoká koncentrácia glukózy v krvi poškodzuje citlivé štruktúry cievnej steny, spojivového tkaniva a v konečnom dôsledku má na svedomí všetky chronické komplikácie diabetu – poškodenie očí, obličiek, nervov, srdca a aj obávanú diabetickú nohu.

Príčiny hyperglykémie

Zdravým ľuďom sa zložité cukry po zjedení potravy rozkladajú enzýmami na jednoduché cukry a tie sa vstrebávajú do zažívacieho traktu. Glukóza potom vstupuje do krvného obehu a prichádza do podžalúdkovej žľazy (pankreasu), kde β-bunky uvoľňujú do krvi inzulín. Inzulín priamo znižuje hladinu krvnej glykózy a umožňuje jej vstup do buniek. Podporuje premenu glukózy na glykogén a jeho ukladanie vo svaloch a pečeni. Blokuje tiež rozkladanie bielkovín a tukov v tkanivách. V prípade nedostatku inzulínu pri diabete sa hladina cukru v krvi zvyšuje a tento stav sa volá hyperglykémia.

Príznaky

- časté močenie, obličky strácajú schopnosť vstrebávať veľké množstvá glukózy prítomnej v moči,

- v prípade, že pacient nevypije dostatočné množstvo tekutín, alebo ak začne vracať, vzniká rýchle odvodnenie (dehydtratácia),

- malátnosť, únava,

- neschopnosť sústrediť sa a pokles pracovnej výkonnosti

Ako predchádzať komplikáciám?

- udržiavať dobrú metabolickú kompenzáciu s cieľovými hodnotami glykémií nalačno medzi 4-6 mmol/l, po jedle do 8-9 mmol/l, s hladinami glykovaného hemoglobínu HbA1c v rozmedzí 7-8%

- pravidelne si sledujte glykémie pomocou glukometrov alebo testovacích prúžkov.

Ketoacidóza

Diabetickú ketoacidózu charakterizuje absolútny deficit inzulínu a zvýšené hladiny opačne pôsobiacich hormónov (katecholamínov, glukagónu, kortizolu, rastového hormónu). Je to druh metabolickej acidózy (stav kyslosti vnútorného prostredia), spôsobenej zvýšeným množstvom ketolátok v krvi. Tieto látky vznikajú pri nadmernom štiepení tukov, ktoré sú využívané na zisk energie namiesto glukózy. Tento stav nastáva pri hladovaní, závažný je predovšetkým ako akútna komplikácia diabetu 1. typu.

Príznaky

(zvyčajne sa vyvíjajú niekoľko týždňov)

- časté močenie

- smäd

- celková slabosť

- úbytok telesnej hmotnosti

- nižšia telesná teplota

- bolesti brucha, niekedy spojené s vracaním

- hlboké zrýchlené dýchanie (Kussmaulovo dýchanie)

- acetónový zápach z úst

- zrýchlená činnosť srdca

- nízky tlak krvi až šokový stav, ktorý svedčí o ťažkej dehydratácii

- v ťažkých prípadoch hrozí kóma

Liečba

Laboratórne vyšetrenia sú potrebné nielen na potvrdenie diagnózy, ale aj na správnu liečbu. Okamžite sa vyšetruje:

- glykémia (cukor v krvi)

- glykozúria (cukor v moči)

- ketonúria (prítomnosť ketolátok v moči.)

Vyšetrenia sa robia opakovane v kratších časových intervaloch testovacími prúžkami v ambulancii a hneď sa začne liečba. Terapia je urgentná a prebieha na nemocničnom lôžku. K základným postupom patrí aplikácia inzulínu, náhrada tekutín a minerálov a úprava acidobázy. Dôležité je predchádzať ketoacidóze správnou a včasnou diagnostikou a liečbou cukrovky a tým aj ketoacidotickému rozvratu metabolizmu. POZOR! V prípade neliečenia ketoacidózy hrozí opuch mozgu, po ktorom môže nasledovať až smrť.

Hypoglykémia

Hypoglykémia je chorobný stav, ktorý vzniká pri znížení koncentrácie cukru v krvi. Opakované hypoglykémie môžu viesť až k závažným poruchám činnosti mozgu, ktorý je na prívod cukru zvyknutý. Najčastejšie k hypoglykémii dochádza pri liečbe cukrovky predávkovaním inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami. Preto by diabetikom s opakovanými hypoglykémiami nemali klesať glykémie pod 4 mmol/l, a keď zdravým ľuďom môžu klesnúť bez klinických príznakov pod 3,5 mmo/l.

Príčiny hypoglykémií

- Chybná dávka inzulínu a perorálnych antidiabetík (PAD) – veľké množstvo, nesprávne časovanie, nesprávny typ liečiva.

- Hladovanie, vynechanie večerného jedla, intenzívnejší telesný pohyb popoludní a večer.

- Po cvičení, ak nebol pred športom a po ňom upravený stravovací režim a znížené dávky inzulínu, prípadne tabletky PAD.

- Po použití alkoholu sa znižuje vlastná produkcia glukózy.

- Znížené vylučovanie inzulínu pri ochoreniach obličiek.

Príznaky z aktivácie vylučovania opačne pôsobiacich hormónov, najmä adrenalínu a noradrenalínu:

- úzkosť

- pocit hladu

- jemný tras

- potenie

- zrýchlená činnosť srdca

- vzostup tlaku krvi

- bolesti hlavy

- poruchy zraku

Príznaky z nedostatku glukózy v centrálnom nervovom systéme, tzv. neuroglykopénia:

- bolesti hlavy

- zhoršenie zraku

- dvojité videnie

- porucha reči

- kŕče, obrny

- nezvyčajné správanie

- povahové zmeny

- zmeny nálady – depresia, eufória, poruchy myslenia

Ľahká hypoglykémia

Diabetik rozpozná jej príznaky a môže ju samostatne zvládnuť. Máva ju väčšina inzulínom liečených diabetikov, pri intenzifikovanej inzulínovej liečbe sa vyskytuje častejšie. Príznaky bývajú premenlivé a majú individuálny vývoj. Okrem klasických príznakov pociťujú niektorí diabetici úzkosť, zmeny nálady, zvýšenú aktivitu, unáhlenosť a rozrušenie.

Liečba

Po potvrdení nízkych glykemických hodnôt treba ihneď podať rýchlo vstrebateľné sacharidy – najlepšie v roztoku (sirup, ovocné šťavy). Ak príznaky neustupujú do 10 až 15 minút, znovu zmerať glykémiu a opakovať podávanie rýchlo vstrebateľných sacharidov. Po klinickom zlepšení podať 10-20 g pomaly vstrebateľných sacharidov (napr. chlieb), aby ste predišli návratu hypoglykémie.

Dôsledky

Jednorazové ľahké hypoglykémie sú bezprostredne bez následkov, niekedy sa však môžu objaviť bolesti hlavy. Často opakované hypoglykémie môžu neskôr zanechať zmeny v centrálnom nervovom systéme.

Ťažká hypoglykémia

Dochádza pri nej k zmene stavu vedomia a je potrebná pomoc ďalšej osoby. Závažné hypoglykémie sa spájajú s bezvedomím a kŕčmi, opakované výskyty poškodzujú funkcie centrálneho nervového systému.

Liečba

Pri bezvedomí je potrebné aplikovať glukagón do svalu (0,5 mg deťom do 5 rokov, 1 mg starším). Efekt sa dostaví do 15 minút. V každom prípade zavolať lekára, ktorý aplikuje roztok 40% glukózy do žily. Po aplikácii glukagónu môže pacient zvracať. Najlepšie je diabetika s ťažkou hypoglykémiou dopraviť do nemocnice, kde ho ďalej liečia infúznou liečbou.

Glukagón je hormón, ktorý vedie k rýchlemu vzostupu hladiny cukru v krvi a mal by ho pri sebe nosiť každý diabetik, liečený inzulínom.

Nočná hypoglykémia

Diabetici 1. typu mávajú hypoglykémie najmä v noci – tzv. tiché hypoglykémie.

Príznaky

- intenzívne snenie, nočné mory

- raňajšie bolesti hlavy

- nepokojný spánok

- chronická únava

- depresie

- nepokojné správanie počas spánku, rozorvané pyžamo

- nočné potenie

- nočná triaška

- chorobné mimovoľné pomočovanie (detská enuréza)

Prevencia a liečba

- kontrola glykémie pred spaním

- rýchlo účinkujúci cukor po ruke

- vhodný „snack“ pred spaním s vysokým obsahom dlhoúčinkujúcich cukrov (nevarený kukuričný škrob)

- príležitostné meranie glykémie počas noci

- starostlivé dávkovanie inzulínu

- pozor na konzumáciu alkoholu a fyzickú námahu/cvičenie

Skrytá hypoglykémia

Nespoznané hypoglykémie sa vyskytujú mimo období bežného monitorovania glykémií. Nebývajú ťažké a unikajú pozornosti. Často vedú ku kontraregulačným hyperglykémiám, čo zvádza k zvyšovaniu dávok inzulínu. Pacientom sa často rozvíja aj syndróm neuvedomovania si hypoglykémie. Na skryté hypoglykémie musia myslieť pacienti s nevyrovnanou glykemickou kontrolou, s výraznými výkyvmi a mnohokrát s paradoxnými príznakmi (hyperglykémia verzus subjektívny pocit ako pri hypoglykémii). Pátranie po hypoglykémiách a ich odstránenie je základným predpokladom dobrej glykemickej kontroly.

Falošná hypoglykémia

Zvýšený pocit hladu nemusí vždy znamenať, že ide o hypoglykémiu. Takzvaná pseudo alebo falošná, nepravá hypoglykémia (hladina krvného cukru z vysokej hodnoty, nad 20 mmol/l, prudko poklesne na mierne zvýšenú – cca 11 mmol/l) tiež môže vyvolať pocit hladu, vtedy však netreba utekať po sacharidový pokrm.

Ako predchádzať hypoglykémiám

- pravidelnou životosprávou

- monitoringom glykémií

- adaptáciou liečby na všetky záťažové situácie, zvlášť na choroby ako zvracanie a hnačkovité stavy

Úprava liečby pri fyzickej aktivite

Pri užívaní perorálnych antidiabetík, ktoré zaraďujeme do kategórie derivátov sulfonylurey, môže nastať pri fyzickej záťaži hypoglykémia. Prípadnú úpravu dávky tabliet treba konzultovať s diabetológom.

Diabetici 2. typu liečení inzulínom by mali redukovať jednotlivé dávky o 30 až 50 % v závislosti od intenzity záťaže a úrovne glykemickej kompenzácie, pri dlhotrvajúcej záťaži podľa hodnôt glykémií aj s doplňovaním sacharidov.

Čo treba vedieť?

- až 60 % nočných hypoglykémií sa vyskytuje medzi polnocou a 4. hodinou ráno

- alkohol a niektoré lieky, ako sú chloramfenikol, sulfonamidy, salicyláty a pod., môžu prehĺbiť účinok sulfonylureových PAD a vyvolať hypoglykémiu

- perorálne antidiabetiká sú látky s hypoglykemizujúcim účinkom

- pacientom liečeným iba diabetickou diétou hypoglykémia nehrozí

- bez rizika sú aj pacienti liečení tabletkami, ktoré nespôsobujú hypoglykémiu

Kóma

Kóma je stav hlbokého bezvedomia. V ťažších prípadoch postihnutý nereaguje ani na bolestivé podnety. Príčinou tohto stavu môže byť aj neliečená cukrovka.

Typy: diabetická kóma s ketoacidózou, hyperosmolárna kóma a hypoglykémia.

Hyperosmolárna kóma

Jedna z akútnych komplikácií cukrovky. Je charakteririzovaná vysokou hladinou cukru v krvi, ktorá spôsobuje výraznú hyperosmolaritu spojenú so stratami tekutín a minerálnych látok pri často močení. Prejavuje sa predovšetkým nervovými a obehovými príznakmi až kómou. Vzniká pri diabete 2. typu. Ketoacidóza nie je prítomná.

Hypoglykemická kóma

Nízke hladiny krvného cukru (hypoglykémie) môžu viesť až k bezvedomiu. Opakované hypokómy môžu spôsobiť trvalé poškodenie mozgu (ako prvá sa poškodzuje mozgová kôra). Hypokómu často sprevádzajú aj kŕče. Tento závažný stav sa v 3 až 10 % môže končiť smrťou.

Nezvratné poškodenia mozgu sa najčastejšie prejavujú:

- poruchami pamäte

- zmenami nálad

- poruchami koordinácie

Diabetická kóma

Najťažšie štádium diabetickej ketoacidózy spojené s bezvedomím.

Ako predchádzať kóme?

- pravidelným sledovaním glykémií

- predchádzaním stavom hypo- a hyperglykémie

- včasnou diagnostikou ketoacidózy, čiže vyšetrením glykozúrie (cukru v moči) a ketonúrie (ketolátok v moči)

01 - Modified: 2006-06-08 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Názor: V Googli veríme sile informácií
01 - Modified: 2023-05-22 12:32:47 - Feat.: - Title: Interakcie liekov môžu znížiť aj účinnosť liečby 02 - Modified: 2023-03-15 08:00:00 - Feat.: - Title: Tisícky Slovákov netušia, že majú cukrovku 03 - Modified: 2023-02-25 08:00:00 - Feat.: - Title: Pri strate vlasov u diabetikov môžu pomôcť lieky aj príroda 04 - Modified: 2023-05-15 10:54:11 - Feat.: - Title: Komentár Zuzany Richnavskej: Ako nám senzor zmenil život 05 - Modified: 2023-04-27 13:40:25 - Feat.: - Title: Pribúda ľudí s infarktmi
menuLevel = 2, menuRoute = dia/o-diabete-rozne, menuAlias = o-diabete-rozne, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
08. jún 2023 10:20