StoryEditor

Od prísnej diéty k pestrému jedálničku

01.08.2014, 09:48
Autor:
(dia)(dia)
Nie je to tak dávno, čo sa diabetik stravoval podľa usmernení diabetickej diéty. V duchu tohto systému mal denne prijať od 150 do 300 g sacharidov.

Obsah bielkovín bol vyšší, ako sa odporúča teraz.

 

Percentuálne zastúpenie základných živín bolo pred časom mierne odlišné od dnešného ponímania diabetickej stravy. Jej zloženie sa v súčasnej dobe maximálne priblížilo strave zdravého človeka, ktorý sa snaží jesť racionálne a zdravo.

 

GI ako neznámy pojem

Sacharidový príjem bol vždy prispôsobený liečbe a tak ako dnes, aj kedysi boli dôležité glykémie diabetika. Aj keď sa nehovorilo o sacharidových potravinách z pohľadu glykemického indexu (GI), cukor bol považovaný za biely jed. Nepoužíval sa ani do nápojov, ani pri príprave jedla. Povolený bol len v prípade hypoglykémie.

 

Pravidelnosť v jedle

Diabetik liečený inzulínom bol nastavený najčastejšie na konvenčnú inzulínovú liečbu. Aplikácia inzulínu ráno a večer ho prinútila k pravidelnej konzumácii jedla. Bol odkázaný dodržiavať presný čas a nevynechať medzijedlá, aby si nespôsobil problém s glykémiou.

Pravidelný stravovací režim sa odporúča aj v súčasnej dobe, len umožňuje väčšiu voľnosť pri stravovaní a ponúka širší výber potravín. Zohľadňuje aj potreby diabetika, možnosť konzumovať jedlo v troch hlavných jedlách alebo podľa typu liečby s nutnosťou dojedania.

 

Viac možností

Aplikácia inzulínu je dnes praktickejšia, dokonalejšia a jednoduchšia. Dnešný diabetik môže používať napríklad inzulínové perá, alebo je nastavený na liečbu inzulínovou pumpou.

Monitoring glykémií bol kedysi možný len pri kontrole u lekára – diabetológa. Postupne sa systém kontroly glykémie zdokonaľoval, až prišli dômyselné glukomery, ktoré sú teraz neoddeliteľnou súčasťou výbavy každého diabetika liečeného inzulínom. Glukomer umožňuje diabetikovi kedykoľvek si skontrolovať svoju glykémiu, a keď nameria nižšiu alebo vyššiu hodnotu, je prinútený porozmýšľať, kde urobil chybu, aby sa vedel zorientovať a nabudúce jej predísť.

 

Disciplína pokrivkáva

Informovanosť diabetika o spôsobe stravovania bola kedysi nižšia. Prebiehala prevažne formou zákazov, čo dotyčný nemôže zjesť, ktoré potraviny musí vážiť, a ktoré môže konzumovať bez obáv. V súčasnej dobe diabetika informujú v nemocniciach a v diabetologických ambulanciách edukačné sestry. Ďalšie informácie čerpá z odborných článkov v časopisoch určených pre diabetikov a z internetu. Informovanosť je dostačujúca, ale disciplinovanosť diabetikov nie je vždy na takej úrovni, aby si dostatočne uvedomili, že bez aplikácie teoretických vedomostí do každodenného života zlepšenie svojho zdravotného stavu nedosiahnu.

 

Nerovnováha a nadváha

V súčasnosti sa kladie dôraz na prevenciu diabetu, ktorá súvisí so zdravým spôsobom stravovania, aby sa predišlo cukrovke 2. typu, ale, žiaľ, diabetikov pribúda a jednou z príčin je nadváha z nekontrolovaného a neprimeraného príjmu energie jedlom a jej nízkeho výdaja pohybovou aktivitou.

 

Správny výber

Aj dnes môžeme nájsť rezervy v stravovaní diabetika. Trh ponúka mnohé potraviny, ktoré by sme mohli označiť za menej prospešné zdraviu, ale správne edukovaný a disciplinovaný diabetik by si mal vedieť vyberať. Konzumovať to, čo sa odporúča a obmedziť, alebo aj úplne vylúčiť zo stravy to, čo jeho telu a zdraviu neprospieva. Prednosť majú potraviny s nízkym obsahom živočíšnych tukov a cholesterolu, tak ako tomu bolo kedysi.

 

Úprava stravy na mieru

Dnes by nebolo správne diabetikovi naordinovať diabetickú diétu bez individuálne upravenej stravy. Nestačí len jednotná diéta s obsahom 150, 200, 250 alebo 300 g sacharidov. Kedysi dokonca platilo dať si väčšiu porciu mäsa a doplniť ju bielkovinovou potravinou nielen na raňajky, olovrant, ale aj na druhú večeru.

V súčasnosti sa nepočítajú gramy sacharidov, ale výmenné sacharidové jednotky (SJ) a ich prerozdelenie je individuálne, podľa potreby konkrétneho diabetika.

 

1 SJ je 10 g využiteľných sacharidov a upresňuje ju zoznam potravín v uvedenom množstve v gramoch alebo odhad na veľkosť a počet kusov, či na počet lyžíc.

 

Zjednodušené počty

Diabetici pred rokmi prijímali stravu v troch hlavných jedlách a súčasťou celodenného stravovania bola desiata, olovrant a druhá večera. Liečba sa stanovila podľa príjmu sacharidov, rovnako ako dnes.

Zavedenie sacharidových jednotiek (SJ) sprehľadnilo a uľahčilo orientáciu pri stravovaní. Tento spôsob umožňuje jednoduchšie zvládnuť kompenzáciu diabetu s pomocou individuálneho prerozdelenia SJ na porcie jedla. Každý diabetik má odlišnú energetickú potrebu a rozdielne prerozdelenie SJ na porcie jedla. Sledujeme tým primerané zasýtenie a dobré glykémie počas celého dňa. Len tak je možné predísť komplikáciám diabetu, alebo oddialiť ich vznik.

 

Najlepšie tabuľky sacharidových jednotiek sú vlastné glykémie.

 

MINULOSŤ

 

Schéma celodenného rozpisu stravy pre diabetika z roku 1984 - 1986 s obsahom sacharidov 300 g na deň sa podobá dnešnému celodennému rozpisu stravy. Tvorili ju potraviny, ktoré sme z pohľadu dnešného edukovaného diabetika upravili prepočtom na SJ.

 

RAŇAJKY 6 SJ

200 ml mlieka (1 SJ), 100 g chleba (5 SJ), 30 g masla alebo rastlinného tuku (0 SJ), 50 g bielkovinovej potraviny, napríklad syr, šunka (0 SJ)

 

DESIATA 2 - 2,5 SJ

200 g započítateľného ovocia alebo zeleniny (podľa druhu 2 - 2,5 SJ)

 

OBED 6 SJ

50 g zeleniny (0 SJ), 10 g oleja na prípravu polievky a hlavného jedla (0 SJ), 15 g múky na zahustenie (1 SJ), štvrtina vajca na prípravu jedla (0 SJ), 120 g mäsa (0 SJ), 150 g voľnej zeleniny (0 SJ) alebo 100 g kompótu (1 SJ), 250 g varených zemiakov (4 SJ)

 

OLOVRANT 3 SJ

200 ml mlieka (1 SJ), 40 g chleba (2 SJ)

 

VEČERA 4,5 SJ

120 g mäsa (0 SJ), 5 g oleja na prípravu hlavného jedla (0 SJ), 5 g múky na zahustenie (0,5 SJ), 150 g voľnej zeleniny (0 SJ), 250 g varených zemiakov (4 SJ)

 

2. VEČERA 4 SJ

60 g chleba (3 SJ), 50 g bielkovinovej potraviny (0 SJ), 100 g započítateľného ovocia alebo zeleniny (podľa druhu cca 1 SJ)

 

Podľa prepočtu stravy na SJ by sme uvedený celodenný rozpis mohli použiť aj dnes pre diabetika na intenzifikovanom inzulínovom režime, pri ktorom sa preferujú dojedenia, ale s malou úpravou. 120 g mäsa na obed a večeru by sme znížili na 80 g.

 

Sacharidy vo voľných potravinách

Diabetická diéta s obsahom 300 g sacharidov na deň, ktorú sme uviedli ako príklad, by dnes zodpovedala 26 SJ. Ak by sa k počtu SJ prispôsobili dávky inzulínu, prinieslo by to výsledok v podobe dobrej glykémie. Len tretí, hlavný chod dňa – večera, má nižší obsah SJ oproti 2. večeri, ktorá sa konzumuje pred spaním. Prerozdelenie SJ na porcie jedla je na rozhodnutí lekára, ktorý zohľadňuje hodnoty glykémií a prispôsobí k tomu dávku inzulínu.

Porovnaním pôvodného celodenného rozpisu stravy a prepočtom na dnešné SJ sme chceli zdôrazniť, že gramy sacharidov po prepočítaní na SJ nevyjadrujú vždy na 100 % počet SJ. Aj potraviny, ktoré sú uvedené ako voľné a nie je potrebné ich započítať do obsahu SJ, obsahujú určité sacharidy. Hoci v minimálnom množstve, ale predsa. Keďže priamo neovplyvňujú glykémiu na dávku inzulínu, ktorú si diabetik pred hlavným jedlom aplikuje, nepočítajú sa do obsahu SJ v jedle.

 

SÚČASNOSŤ

 

Dnešná odporúčaná strava diabetika má nižšie zastúpenie tukov. Stačí na to malá úprava raňajok, pri ktorých sa kedysi odporúčalo zaradiť 30 g tuku v podobe masla alebo rastlinného tuku. Z porcie uberieme, a ak použijeme len 10 g, obsah tukov v celodennej strave sa zníži.

Aj dnes diabetici počúvajú upozornenia na nevhodnosť konzumácie mastných druhov mäsa, slaniny a živočíšnych tukov. Ale berieme pri tom do úvahy aj životný štýl a pracovné nasadenie konkrétneho človeka. Zároveň informujeme o tom, kedy a za akých okolností môžu diabetici ochutnať aj pokrmy z menej zdravých potravín, ktoré majú vyšší obsah cholesterolu a nasýtených tukov.

 

Zelenina a pohyb

Súčasťou každého hlavného jedla má byť zelenina. Pomáha zvýšiť pocit zasýtenia, energetickú hodnotu výrazne nezvýši, a keď sa do denného programu zaradí aj pohybová aktivita, pomáha znížiť cholesterol.

Aktívny pohyb patrí do životného štýlu každého človeka, diabetika nevynímajúc. Úzko súvisí so stravovaním a výškou glykémie a zároveň pomáha spaľovať tuky v tele. Dnešný diabetik by to mal vedieť, a ak mu záleží na zdraví a chce si ho udržať aj v budúcnosti, mal by podľa odborných usmernení zmeniť životný štýl a zabezpečiť si adekvátne stravovanie.

 

Časom stačí odhad

Strava ľudí s diabetom má byť pravidelná a porcie jedla prispôsobené liečbe. Diabetik nemá hladovať, ale ani sa prejedať. Primeraná liečba inzulínom zabezpečí dobrú kompenzáciu vtedy, keď je diabetik kvalitne edukovaný. Učí sa striedmosti pri jedení, počíta SJ v jedle a konzumuje potraviny s nižším glykemickým indexom, aby dosiahol dlhší pocit zasýtenia a mal lepšie glykémie po jedle (postprandiálne glykémie). Dobre poučený diabetik dokáže časom správne odhadnúť množstvo jedla na tanieri a nepotrebuje k tomu ani digitálne váhy. Postupne si osvojí množstvá jednotlivých porcií a často si hodnoty určené pre 1 SJ individuálne upravuje a prispôsobuje svojej aktuálnej glykémii. Najlepšie tabuľky sacharidových jednotiek sú vlastné glykémie.

 

Je na vašom rozhodnutí a disciplíne, akú porciu si naložíte na tanier.


Viac než potrebujeme

Diabetik sa v minulosti stravoval tak, že používal recepty svojich predkov. Tie sa pri zostavovaní jedálnych lístkov používajú aj dnes. Treba však prihliadať na to, že človek kedysi manuálne pracoval v oveľa väčšej miere ako dnes a primerane sa stravoval. Neprekonával toľko stresových situácií a skromne sa vedel tešiť aj z maličkostí. Dnes mierne spohodlnel, má vyššie nároky na komfort, hmotné statky a blahobyt si predstavuje aj tak, že si dopraje viac jedla, než jeho telo skutočne potrebuje.

Chlieb bol kedysi každodennou obživou. Diabetik si ho musel zakaždým odvážiť, ale jeho porcia bola menšia. Energiu doplnil väčšou porciou bielkovinovej potraviny. Kedysi sa jedli jednoduché jedlá z obilnín, strukovín, celozrnný chlieb z málo vymletej múky. Bola to strava jednoduchá, ale zdravá. Rastlinné bielkovinové jedlá zo strukovín nepotrebovali doplnok v podobe mäsa, ako je tomu dnes. Cukrom sa šetrilo a málo sa solilo. Človek nemusel byť ani diabetik a s dochucovadlami zaobchádzal šetrne.

 

Zásady stravovania platia nielen pre diabetikov, ale aj pre celú populáciu. Konzumovať potraviny s nižším glykemickým indexom (GI) by malo byť zaužívané pravidlo každého človeka, ktorý nechce mať nadváhu a problémy so srdcovocievnym systémom.

 

Dobrá kompenzácia je vizitkou každého diabetika.


Čo, kedy a koľko

Diabetes sa môže objaviť v každom veku. Kto patrí medzi ľudí s diabetom, nemusí sa báť prísnej, striktnej diéty. Strava diabetika je veľmi podobná strave zdravých ľudí. Označiť ju ako diétu je zavádzajúce. Ide predovšetkým o správny výber potravín, čas konzumácie jedla a množstvo, ktoré je prispôsobené potrebe, hmotnosti človeka a v prípade diabetika aj jeho liečbe.

 

Strava sa významne podieľa na zdraví človeka, jeho vitalite a zabraňuje vzniku zdravotných komplikácií rôzneho druhu. V mladom veku človek väčšinou nepociťuje negatíva nezdravého stravovania. Význam zdravého spôsobu stravovania často pochopí až vtedy, keď je neskoro. S pribúdajúcim vekom, keď sa začnú objavovať zdravotné problémy, hľadá cestu k zdraviu. Je prinútený zamyslieť sa nad komplikáciami, ktorým mohol predísť, keby teóriu o stravovaní včas uplatnil v praxi.

 

Kedysi sa zelenina pestovala v záhradách. Konzumovala sa hlavne kapusta, šaláty, uhorky, cvikla, cesnak, mrkva, tekvica, karfiol, zeler a iné druhy. Dnes je sortiment oveľa širší a dostupnejší. Diabetici môžu zeleninu konzumovať voľne v množstve do 200 g. Nezvýši im to glykémiu a jej vzostup je pomalší aj po iných jedlách, ktoré sa so zeleninou konzumujú.

 

Rozdiely v tabuľkách

Ovocie väčšina ľudí v minulosti používala z domácej úrody. Existovali tabuľky, ktoré upresňovali množstvo dostupných a najčastejšie konzumovaných druhov s obsahom 10 g sacharidov. Ovocie bolo uvedené v čistej váhe, bez kôstky a iných neskonzumovaných častí. Dnešné tabuľky uvádzajú množstvo v gramoch v hrubej váhe a preto sú v nich mierne odlišné údaje. Na porovnanie uvádzame niektoré druhy hodnôt kedysi a prepočty na SJ dnes.

Čerešne (70 g/90 g), slivky a ringloty (70 g/90 g), jablká a hrušky (70 g/90g), marhule (90 g/110g). Tieto plody poznali a jedli diabetici a okrem tohto sortimentu zbierali tiež červené ríbezle (100 g/140 g), jahody (140 g/160 g) a všetky lesné plody, ako černice (110 g/140 g), čučoriedky (90 g/140 g).

Potraviny bolo nutné vážiť, ale ťažšie sa kontrolovalo odporúčané množstvo, keď ovocie bolo potrebné najskôr zbaviť kôstky, stonky a až potom odvážiť. V súčasnej dobe je sortiment ovocia oveľa širší a diabetik si vie pri každom druhu vypočítať SJ odhadom množstva na 1 SJ. Je to výsledok kvalitnej edukácie. Napríklad 1 malé jablko, malá hruška, kompótová miska drobných lesných alebo záhradných plodov zodpovedá 1 SJ.

 

Strava diabetika je veľmi podobná strave zdravých ľudí.

 

Bryndzové halušky

Najtypickejším slovenským národným jedlom boli a sú bryndzové halušky so slaninou. Dve polievkové lyžice (80 g) zodpovedajú 1 SJ. Väčšina diabetikov vie, že si halušky nemá poliať výpekom zo slaniny pre obsah nasýtených tukov, aj keď s tukom sú chutnejšie a zabezpečia dlhší pocit zasýtenia. Zdravie je predsa len prednejšie a pri súčasnom spôsobe života nie je potrebné zvyšovať energetickú hodnotu stravy. Aspoň nie v prípade, keď to nie je nutné.

Keď k porcii halušiek vypijete 300 ml kefíru alebo 250 ml cmaru, nápoj zvýši hlavné jedlo o 1 SJ. Keď si ho nezapočítate do počtu SJ, glykémiu budete mať vyššiu cca o 2 mmol/l. Preto je potrebné počítať SJ v jedle.

 

Buchty a koláče

Ďalším tradičným slovenským jedlom boli koláče z kysnutého cesta alebo buchty plnené lekvárom, makom, tvarohom či orechmi. Tieto múčne jedlá boli pre diabetika úplne zakázané. Dnešný diabetik na intenzifikovanej inzulínovej liečbe, ktorý má primeranú hmotnosť, vie, že jedna lekvárová alebo maková buchta zodpovedá 3 SJ. Koláče preto nejedzte ako hlavné jedlo, alebo keď máte vyššiu hodnotu cukru v krvi. Z porcie buchiet do počtu SJ by ste sa nezasýtili a počet SJ určených na hlavné jedlo by ste rýchlo vyčerpali. Pri dobrej kompenzácii diabetu si občas môžete započítať do počtu SJ aj jednu malú buchtu alebo rozumnú porciu jablkového závinu.

Oveľa zdravší a s nižším GI je bryndzovník, ktorý nájdete v receptári tohto vydania. S porciou zeleninového šalátu bude chutiť teplý alebo studený, jedna porcia zodpovedá len 1,5 SJ. Jeho výhodou je, že glykémiu zvýši pomalšie ako tvarohová alebo maková buchta, či jablkový závin.

 

Namiesto diéty sa naučte správne vyberať potraviny.

 

Huby čerstvé aj sušené

Huby sú pre mnohých pravidelnou súčasťou jedálnička. Sú to rastlinné bielkovinové potraviny s bohatým obsahom vitamínu B a s nízkym obsahom sacharidov. Konzumujú sa buď čerstvé po tepelnej úprave, alebo sa sušené pridávajú do jedla. Huby znižujú potrebu inzulínu na reguláciu krvnej glukózy. Porcia jemnej hubovej polievky pripravenej podľa receptu v tomto vydaní zodpovedá 1 SJ. Kedysi sa táto polievka pripravovala s bravčovou masťou, dnes sa používa na jej prípravu rastlinný olej. Zníži sa tým obsah cholesterolu a nasýtených tukov.

 

Kačky a husy

Zdravé či menej zdravé jedlá ľudia konzumujú odjakživa. Aj diabetici sa neraz ocitnú na kačacích alebo husacích hodoch. Husacie a kačacie mäso je v prípade diabetu nevhodné pre obsah tuku. Ak sa však kačacina alebo husacina konzumuje len občas a nasledujúce jedlo je pripravené ľahšou technologickou úpravou s primeraným obsahom SJ, netreba striktne odmietať porciu tohto jedla. Šikovní kuchári našli spôsob, ako odstrániť aspoň časť tuku, a ako mäso upraviť. Je na vašom rozhodnutí a disciplíne, akú veľkú porciu si necháte naložiť na tanier. S udusenou sudovou alebo hlávkovou kapustou nemusíte šetriť. Pozor na lokše, jeden kus zodpovedá 2 SJ.

 

Polievky

Polievky a omáčky aj v rodinách diabetikov kedysi tvorili dôležitú zložku stravy a patrili medzi hustejšie a sýte jedlá. Diabetik si mohol dopriať len riedke, málo zahustené polievky a omáčky. Aj preto sa pre neho varilo v rodine často osobitne. Dnes si diabetik vie započítať do počtu SJ aj hustejšiu polievku a ďalšie jedlo prispôsobí množstvom tak, aby počet SJ v hlavnom jedle dodržal. Okrem toho je niekoľko možností, ako polievku zahustiť bez múky.

 

Človek s diabetom nemá hladovať, ale ani sa prejedať.

 

Lečo namiesto praženice

Za tradičné slovenské jedlo sa považovala aj praženica. Pre obsah cholesterolu sa radí medzi menej vhodné pokrmy pre ľudí s diabetom. Dnes síce vieme, že obsah cholesterolu vo vaječnom žĺtku tvorí aj „dobrý cholesterol“, ale napriek tomu by diabetik praženicu zo štyroch alebo piatich vajec nemal zjesť na posedenie. Lepšie je pripraviť si lečo, ktorého základ tvorí cibuľa, voľná zelenina a  1 až 2 vajcia sú len na doplnenie. Lečo konzumujte s porciou celozrnného chleba alebo zemiakmi, ktoré započítate do počtu SJ.

 

Dobrá kompenzácia je vizitkou každého diabetika. Je odpoveďou na spôsob stravovania a liečby. Chyby občas robí každý, ale treba sa na nich poučiť. Získavajte stále nové informácie, pýtajte si rady od odborníkov a implementujte ich do svojho života. Pri tomto prístupe máte veľkú šancu, že sa vyhnete komplikáciám diabetu.

 

Mária Štefáková

diétna a edukačná sestra NEDÚ, n.o. Ľubochňa

01 - Modified: 2006-08-30 20:05:18 - Feat.: 0 - Title: Za prácu bude minimálne 7 500 Sk
01 - Modified: 2023-07-26 07:30:26 - Feat.: - Title: Najväčšie mýty o cukrovke: veľa sladkostí, materstvo s cukrovkou a šoférovanie 02 - Modified: 2023-07-24 15:52:09 - Feat.: - Title: Diabetes vám môže zaklopať na dvere: Zamerajte sa na dedičnosť, stravu a fyzickú aktivitu 03 - Modified: 2023-08-18 10:27:30 - Feat.: - Title: Šikana a diabetes, je to vôbec možné? 04 - Modified: 2023-08-06 06:31:37 - Feat.: - Title: MUDr. Petr Tláskal, CSc.: Zdravé tuky neškodia, zlo sú CUKRY 05 - Modified: 2023-03-16 08:00:00 - Feat.: - Title: Zdravý človek nepotrebuje jesť päťkrát denne
menuLevel = 2, menuRoute = dia/co-na-tanier, menuAlias = co-na-tanier, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
27. september 2023 15:17