StoryEditor

Ako na neposlušné glykémie

10.07.2009, 09:23
Autor:
(dia)(dia)
Záleží vám na hodnote vašej glykémie? Pevne veríme, že áno a aby ste ju mali pod palcom, poradíme vám, ako jej prispôsobiť stravovanie a ako si pri tom zachovať ideálnu hmotnosť.

Záleží vám na hodnote vašej glykémie? Pevne veríme, že áno a aby ste ju mali pod palcom, poradíme vám, ako jej prispôsobiť stravovanie a ako si pri tom zachovať ideálnu hmotnosť.

Hneď na úvod treba podotknúť, že aj hladina glykémie je, ako v prípade cukrovky mnoho vecí, najmä vo vašich rukách. Na to, aby sa vaša túžba mať primerané glykémií stala skutočnosťou, by ste teda mali sledovať a zároveň spĺňať určité kritériá:

● spoznajte samých seba,

● naučte sa, ako stravu prispôsobiť liečbe

● zapamätajte si, že vyšší energetický výdaj musíte primerane pokryť porciou jedla, napríklad na ¾ hodinu fyzickej aktivity pridajte 1 – 2 SJ

● osvojte si zásady racionálneho stravovania, obmedzte tuky, pridajte zeleninu

Postprandiálna glykémia (PPG) a jej význam:

● ide o glykémiu nameranú 2 – 2,5 hod. po jedle, je teda odpoveďou na skonzumované jedlo a ukazovateľom periférneho využitia glukózy,

● PPG ovplyvňuje hodnotu glykovaného hemoglobínu HbA1c,

● jej stanovovanie slúži na sledovanie metabolickej kompenzácie a na upravovanie liečby diabetika,

● vyššia hodnota PPG upozorňuje na väčšie riziko vzniku diabetických komplikácií a vo vyššom veku zdvojnásobuje riziko úmrtia na srdcovo-cievne choroby,

● uspokojivé PPG znižujú riziko vzniku neskorších diabetických komplikácií alebo môžu ich vznik aspoň oddialiť. kompenzácia výborná uspokojivá

Ako môžete dosiahnuť a dlhodobo si zabezpečiť výbornú kompenzáciu?

1. Primerane sa stravujte a stravovanie prispôsobte spôsobu liečby.

2. Poznajte potraviny a ich vplyv na glykémiu.

3. Rozoznávajte sacharidové potraviny.

4. Naučte sa počítať sacharidové jednotky (SJ) v jedle.

5. Rozpoznajte množstvo potraviny odpovedajúce 1 SJ.

6. Poznajte účinok potravín na glykémiu. Ako? pomocou GI – glykemického indexu sacharidových potravín. Ten totiž predstavuje porovnanie sacharidov založené na ich okamžitom účinku na hladinu krvnej glukózy. Čím je GI danej potraviny vyšší, tým vyššiu glykémiu vyvoláva a naopak.

Glykemický index

< 30 % - zelenina, strukoviny a orechy

30 – 50 % - ovocie, mlieko, tekuté mliečne výrobky

50 – 70 % - cestoviny, varená ryža, zemiaky, celozrnné chleboviny

70 – 99 % - med, biele pečivo, zemiaková kaša, sladené nápoje cukrom, pivo 100% glukóza

Poznámka: GI je číselná hodnota uvádzaná v %, ktorá vyjadruje účinok konkrétnej potraviny na zvýšenie glykémie v porovnaní s glukózou, ktorá má GI 100 %.

GI môže ovplyvniť:

a) prítomnosť vlákniny v potravine,

b) technologická úprava pokrmu,

c) obsah tuku a bielkoviny v jedle.

Vyhnite sa vyššej glykémii po jedle

S inzulínovým analógom

Ak sa liečite inzulínovým analógom a po chutnom jedle si často odmeriate vyššiu postprandiálnu glykémiu, pokúste sa dodržiavať jednu zásadu – stravu konzumujte len 3-krát denne (raňajky, obed, večera) v krátkom čase po aplikácii dávky inzulínu. Medzi hlavnými jedlami nič nedojedajte. Ak vám aj napriek tomu váš glukomer ukazuje hodnotu vyššiu ako 10 mmol/l, skúste nasledovné:

● znížte hlavné jedlo o 1 – 2 SJ a zvyšok obeda dojedzte za 1 až 2 hodiny,

● do hlavného jedla zaraďte potraviny s vlákninou a nízkym glykemickým indexom,

● na raňajky preferujte celozrnný chlieb, na biele pečivo zabudnite. Ak máte radi ovocie, dajte prednosť jablku pred banánom, grapefruitu pred hroznom. Náš tip: Nasucho si opražte ovsené vločky, zmiešajte s jogurtom a malou porciou postrúhaného jablka do počtu SJ.

● pri vyššej postprandiálnej glykémii po obede či večeri nahraďte bielu ryžu nelúpanou ryžou, zemiakovú kašu varenými zemiakmi a knedľu cestovinou. Ku každému hlavnému jedlu pridajte aj porciu zeleniny.

S regulár inzulínom

V prípade, že ste diabetik na intenzifikovanej liečbe regulár inzulínom, vyššej postprandiálnej glykémii sa vyhnete, ak si počet SJ na deň rozdelíte na tri hlavné jedlá a malé dojedenie. Primerané porcie tak budete jesť 6-krát denne. Dávku rýchlo pôsobiaceho inzulínu si aplikujte približne 20 minút pred hlavným jedlom.

Pri opakovanej vyššej PPG (> 10 mmol/l):

● Znížte počet SJ hlavného jedla o 1 – 2 SJ a o tie posilnite porciu jedla na dojedenie. Napríklad pri celodennom obsahu 18 SJ a ich prerozdelení na raňajky, obed a večeru po 4 SJ a po 2 SJ na dojedenie po hlavných jedlách, upravte prerozdelenie SJ takto: raňajky si pripravte za 3 SJ a porciu jedla na dojedenie rovnako za 3 SJ. Ak je glykémia po obede a ďalších porciách uspokojivá, zostanú bez zmeny SJ.

● Do hlavného jedla môžete zaradiť potraviny s vlákninou a nižším glykemickým indexom tak, ako odporúčame diabetikom na liečbe inzulínovým analógom.

● Ak je vaša glykémia pred hlavnými jedlami uspokojivá a PPG je aj napriek uvedenej úprave stravovania vyššia, presuňte na dojedenie ďalšiu 1 SJ a dôslednejšie sa zamerajte na potraviny s nižším GI. Posilnite raňajky o malý bielkovinový prídavok, napr. malú porciou nízkotučného syra alebo rastlinného tuku so zeleninou (paradajku, papriku, reďkovku). Po raňajkách si doprajte malú prechádzku alebo inú nenáročnú fyzickú aktivitu.

Veďte si denníček

Orientujete sa vo svojich glykémiách? Aby vám neprerástli cez hlavu, veďte si o nich záznamy. Ľahšie si potom navodíte situáciu z predchádzajúceho dňa a dokážete sa poučiť zo svojich dobrých, ale aj zlých stravovacích návykov.

Diabetický denník vám poslúži ako záznam o nameraných glykémiách v danom čase. Podľa nameranej hodnoty môžete pružne reagovať a zvýšiť či znížiť množstvo jedla, prípadne upraviť dávku bolusového inzulínu (pred jedlom). Záznamy vám takisto pri opakovaných vyšších hodnotách glykémie pomôžu prísť na to, ako si upraviť dávku inzulínu alebo znížiť množstvo jedla.

Užitočné informácie

Diabetický denník vám môže poskytnúť vás diabetológ, ak nie, kúpte si malý zápisník a záznamy zapisujte v logickom slede. Mali by obsahovať informácie o množstve jedla, ktoré ste v danom čase skonzumovali, o dávke bolusového inzulínu, výšku glykémie a prípadne aj fyzickú aktivitu.

Dôkazový materiál

Načo je taký denník vlastne potrebný?

● vďaka záznamom si sledujete vlastnú disciplinovať

● budete mať prehľad o tom, aké máte glykémie, či žijete správnym životným štýlom, či sa hýbete, a akú stravu uprednostňujete

● spätne sa presvedčíte, či ste namerané hodnoty glykémie správne vyhodnotili, a ako ste si v prípade odchýlky vedeli pomôcť

● zaznamenané informácie sú dôležité aj pre vášho diabetológia

Pred každým jedlom

Každý z vás, ktorý je na intenzifikovanej inzulínovej liečbe, by si mal monitorovať glykémiu pred každým hlavným jedlom. Raz do mesiaca si nezabudnite skontrolovať nočný profil a 2-krát za mesiac veľký glykemický profil. Akonáhle ochoriete, máte teplotu, hnačky, vraciate, zmenili ste denný režim alebo čakáte bábätko, glykémiu si merajte častejšie. Do diabetického denníka si zapisujte všetky namerané hodnoty, keď budú nižšie alebo vyššie, aj s poznámkou na ľahšie objasnenie situácie. Kontrolujte si takisto moč na cukor a acetón, evidujte si, čo ste zjedli, a akej fyzickej aktivitu ste sa venovali.

Nízky cukor

Namerali ste si opakovane nízku glykémiu? Vedzte, že táto hodnota by nemala byť pre vás len bežnou informáciou. Mala by slúžiť hlavne na to, aby ste pri ďalšej rovnakej situácii vedeli reagovať a zdôvodniť si, prečo k nej došlo.

Príčiny hypoglykémie:

1. predávkovanie inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami (PAD),

2. príliš dlhý čas medzi aplikáciou dávky inzulínu či užitím PAD a jedlom, alebo vynechanie jedla,

3. aplikácia inzulínu do prehriateho podkožného tuku, napríklad pôsobením slnka, po cvičení či teplom kúpeli,

4. aplikácia väčšieho množstva inzulínu na množstvo skonzumovaných sacharidových jednotiek (SJ) v jedle,

5. neadekvátne veľa nárazového pohybu, neprimerané pridanie sacharidov alebo zníženie dávky inzulínu, 6. hypoglykémiu môže vyvolať aj technická chyba.

Dôležité!

Pokiaľ sa s hypoglykémiou trápite často, zvýšte si obsah sacharidov v jedle (SJ) alebo znížte dávku inzulínu.

Merajte a pátrajte

Ak sa vaša glykémia, naopak, vyšplhala nad hodnotu 10 mmol/l, skúste vypátrať, prečo. Chronická hyperglykémia totiž vedie ku ketoacidóze a môže byť príčinou diabetických komplikácií a to predsa nechcete.

Príčiny hyperglykémie

1. nízka dávka inzulínu alebo jej vynechanie,

2. nesprávne podaný inzulín, napríklad povrchovým vpichom,

3. zlé vstrebávanie inzulínu, keď ho aplikujete do nevhodných miest, do opuchu či zatvrdnutej oblasti,

4. stres,

5. zmenený pravidelný denný režim – menej pohybu, viac oddychovania a pritom rovnaký príjem jedla, k tomu totožná dávka inzulínu ako pri fyzickej aktivite,

6. hrubé diétne chyby – prejedanie sa, vyšší príjem SJ na dávku inzulínu, nesprávna skladba stravy, konzumácia potravín s vysokým glykemických indexom,

7. choroba, vysoká teplota, infekcia.

8. pri liečbe PAD nízka dávka.

V prípade, že si vyššiu glykémiu nameriate častejšie, dôležité je, aby ste odhalili a následne odstránili jej príčinu. Popritom nezabúdajte na pitný režim.

● Keď máte hyperglykémiu ráno nalačno, bez predchádzajúcej nočnej hypoglykémie, upravte si dávku inzulínu. Zvýšte si nočný bazál alebo si ho aplikujte tesne pred spaním.

● Je glykémia vyššia pred obedom? Znížte počet SJ na raňajšiu bolusovú dávku inzulínu alebo mierne zvýšte ranný bolus o 10 – 20 % a SJ nemeňte.

● Pri nechutenstve nahraďte tuhé jedlo tekutou stravou a poraďte sa s lekárom, ako upraviť dávky inzulínu.

Skontrolujte sa

1. Máte diabetický denník na zapisovanie údajov? (stačí aj malý poznámkový blok za pár korún)

2. Poznáte SJ v množstvách potravín a viete počítať SJ v jedle? Viete napríklad, že môžete zameniť 1 bielu žemľu za 1 grahamový rožok alebo 1 malé jablko za 1 malý banán?

3. Viete, koľko SJ má mať váš obed na dávku inzulínu?

4. Viete si správne aplikovať svoju dávku inzulínu?

5. Viete, že do mäkkých častí svalstva sa aplikuje inzulín s rýchlym účinkom?

6. Viete, že nočný, dlhopôsobiaci bazálny inzulín sa nemá dojedať jedlom?

Každý z vás by mal na uvedené otázky odpovedať kladne. V prípade, že ste na ne neodpovedali na 100 %, nevzdávajte sa, ale snažte sa z predchádzajúcich nechcených situácií poučiť, nedostatky v liečbe odstrániť a teóriu aplikujte aj v praxi.

Mária Štefáková, diétna sestra

01 - Modified: 2023-03-16 08:00:00 - Feat.: - Title: Zdravý človek nepotrebuje jesť päťkrát denne 02 - Modified: 2023-03-15 08:00:00 - Feat.: - Title: Tisícky Slovákov netušia, že majú cukrovku 03 - Modified: 2023-02-25 08:00:00 - Feat.: - Title: Pri strate vlasov u diabetikov môžu pomôcť lieky aj príroda 04 - Modified: 2023-05-25 09:18:14 - Feat.: - Title: Naozaj je pravda tvrdenie: KTO NIČ NEROBÍ, NIČ NEPOKAZÍ? 05 - Modified: 2023-05-18 08:28:43 - Feat.: - Title: CUKROVKA sa môže týkať každého
menuLevel = 2, menuRoute = dia/co-na-tanier, menuAlias = co-na-tanier, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
03. jún 2023 08:50