Keď americký Sever bojoval s Juhom: Yankeeovia a rebeli sa pretekali aj v technike a nápadoch

Absurdná triáda „tresčích vojen“: Ako sa pre rybolov tasili zbrane a napínali svaly

Bol chorý zlom a vždy sa na niečo hral. Túžbu po moci podporovali u Hitlera komplexy z neúspechov