StoryEditor

Pozor na hyperglykémiu! Urýchľuje totiž vývoj chorobných zmien v obličkách

30.04.2015, 00:33
Autor:
(dia)(dia)
Udržiavať glykemickú rovnováhu, dbať na zdravé stravovanie a nezabúdať pritom na pohyb sa ozaj oplatí.

Váš organizmus sa vám za to odmení a vy sa nebudete musieť trápiť s diabetickými komplikáciami. Tí z vás, ktorí so svojím zdravím hazardujú, glukomer použijú len občas a z vysokých hodnôt cukru si nič nerobia, môžu z činnosti vyradiť aj svoje obličky.

 

Ako nedisciplinovaní diabetici máte zvýšené riziko, že sa vám popri cukrovke spustí okrem iných komplikácií aj tzv. diabetická nefropatia. „Vyvíja sa pod dlhodobým vplyvom vysokých glykémií za spoluúčasti vysokého krvného tlaku a aj individuálnej genetickej náchylnosti. V oboch obličkách vznikajú zmeny v štruktúre a zhoršujú sa ich funkcie,“ upozorňuje prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., z nefrologickej ambulancie Fakultnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

 

V rannom štádiu

Pri začínajúcom obličkovom poškodení nebudete mať žiadne ťažkosti, nebudú vás trápiť ani bolesti obličiek či problémy s močením. To sa však môže ľahko zmeniť. Stačí, že podceníte liečbu cukrovky a zanedbáte pravidelné kontrolné vyšetrenia u svojho diabetológa. Ten vám totiž môže ochorenie zachytiť už v rannom štádiu pomocou chemického vyšetrenia moču, v ktorom sa zisťuje, či sa v ňom nachádza bielkovina albumín. „Na to, aby sa začiatočné diabetické zmeny v obličkách vyvinuli, musí cukrovka trvať najmenej 5 rokov. U viacerých diabetikov to býva dlhšie obdobie a niektorým z nich sa zmeny v obličkách neobjavia ani po 20 rokoch trvania cukrovky,“ hovorí prof. Ponťuch.

 

Omeškané zistenie

Medzi vami je iste veľa nediagnostikovaných diabetikov 2. typu. Pre nenápadné prejavy ochorenia môže prejsť aj niekoľko rokov, kým vám ho zistia. „V čase stanovenia diagnózy cukrovky sa môže stať, že už pri vstupnom vyšetrení sa nájdu zmeny na očnom pozadí a v obličkách.“ V tom je rozdielny diabetes 1. typu, pretože tento typ je už na začiatku rozpoznateľný pre ťažkosti, ktoré ho sprevádzajú. Diabetickej nefropatii môžete teda ako diabetici 1. typu ľahšie predísť, pretože budete pod dozorom diabetológa od samého začiatku vášho ochorenia.

 

Udržujú rovnováhu

Zdravé obličky zabezpečujú stálosť vnútorného prostredia v ľudskom tele tak, že vylučujú močom nepotrebné a škodlivé splodiny látkovej premeny a udržujú rovnováhu medzi príjmom a stratou vody a dôležitých minerálov. Významná je ich úloha pri regulácii krvného tlaku a urýchľovaní tvorby červených krviniek v kostnej dreni.

 

Biochemický nález

Začínajúcu diabetickú nefropatiu vám lekár môže zachytiť na základe mikroalbuminúrie, teda laboratórneho biochemického nálezu mierne zvýšeného vylučovania bielkoviny albumínu močom (30 – 300 mg za 24 hodín). „Na jej presné stanovenie je najvhodnejší 8-hodinový nočný moč zbieraný v čase od 22. do 6. hodiny, alebo 24-hodinový moč. Vzorky moču sa potom vyhodnotia v biochemickom laboratóriu,“ vysvetľuje prof. P. Ponťuch. Mikroalbuminúriu vám môže vyšetriť diabetológ aj priamo v ambulancii v náhodnej vzorke moču pomocou špeciálnych testovacích prúžkov.

 

Pozor na glykémiu a tlak

Ak sa v najbližšej dobe chystáte na vyšetrenie mikroalbuminúrie, pre jej správne stanovenie by ste pri zbere moču mali dodržať niekoľko nasledovných podmienok:

dbajte na to, aby ste mali vyrovnané glykémie,

dôležité sú primerané hodnoty krvného tlaku,

24 hodín pred zberom moču sa vyhnite veľkej telesnej záťaži.

V prípade, že situáciu podceníte a podmienky porušíte, lekár vám môže zistiť zvýšené vylučovanie albumínu močom, ktorého príčinou však nebude obličková choroba. Pozitívne výsledky tak chybne ovplyvnia diagnózu. „Dôležité je tiež zistiť, aká je vylučovacia schopnosť obličiek. Robíme to pomocou laboratórneho stanovenia koncentrácie kreatinínu v sére, na čo už treba odobrať krv zo žily. Z tejto hodnoty sa vypočíta tzv. glomerulová filtrácia, ktorá presne informuje o vylučovacej schopnosti obličiek,“ hovorí prof. Ponťuch.

 

Spoľahlivý ukazovateľ

Mikroalbuminúria je podľa výsledkov vedeckých štúdií spoľahlivým ukazovateľom už začínajúcej diabetickej nefropatie. Podľa nefrológa je tiež ukazovateľom vyššieho rizika vzniku srdcovo-cievnych chorôb v prípade osôb s vysokým krvným tlakom, čo platí nielen pre vás diabetikov, ale aj pre nediabetikov. „Biochemické vyšetrenie zavčasu určí diabetikov s rizikom vývinu diabetickej choroby obličiek a srdcovo-cievnych príhod, čím vytvára najlepšie predpoklady na čo najskoršie začatie dôslednej liečby s cieľom zabrániť rozvoju diabetických komplikácií v obličkách.“

 

Dôležité!

Ako diabetici 1. typu by ste mali absolvovať vyšetrenie mikroalbuminúrie po 5 rokoch trvania cukrovky. V prípade, že patríte do skupiny diabetikov 2. typu, na laboratórne vyšetrenie by ste mali ísť raz ročne už od stanovenia diagnózy cukrovky.

 

Urýchľuje vývoj

Vysoká hladina glukózy v krvi, tzv. hyperglykémia by mala byť pre vás postrachom. Urýchľuje totiž vývoj chorobných zmien v obličkách. „Vedecké štúdie so skúšaním liekov na cukrovku presvedčivo ukázali, že sa treba snažiť dlhodobo o čo najlepšie glykémie pri liečbe tabletami alebo inzulínom, čo v konečnom dôsledku zamedzí vzniku diabetickej choroby obličiek alebo výrazne spomalí jej vývin,“ konštatuje prof. Ponťuch. Snažte sa preto, aby vaše glykémie boli optimálne počas celého dňa. Ak pravidelne užívate tablety a nedarí sa viac dosiahnuť metabolickú kompenzáciu, je čas prejsť na inzulínovú liečbu. Samozrejme, nezabúdajte na diabetickú diétu.

 

Kritériá metabolickej kompenzácie

Diabetici 1. typu

Diabetici 2. typu

glykémia nalačno

5,1-6,5 mmol/l

glykémia nalačno

<6 mmol/l

glykémia 2. hod. po jedle

7,6-9 mmol/l

glykémia 2. hod. po jedle

<8 mmol/l

glykémia pred spánkom

6-7,5 mmol/l

glykovaný hemoglobín

<6,5 %

glykovaný hemoglobín

6,2-7,5 %

 

 

Približne 50 až 60 % diabetikov má vysoký krvný tlak, ktorý treba liečiť.

 

Kľúčový význam

Dôležitým liečebným opatrením je takisto dlhodobo účinná liečba vysokého krvného tlaku. Ten totiž urýchľuje vznik cievnych chorôb v srdci, mozgu, dolných končatinách a podporuje aj rozvoj diabetickej obličkovej choroby. Podľa vedeckých štúdií má dôsledná liečba artériovej hypertenzie kľúčový význam pri spomaľovaní vývinu tejto diabetickej komplikácie v jej začínajúcom štádiu s mikroalbuminúriou, ale aj v neskorších štádiách. „Vedecké štúdie navyše poskytli jasné dôkazy o konkrétnych liekoch, ktoré majú špecifický ochranný účinok na obličkové funkcie diabetikov s vysokým krvným tlakom. Ich výsledky sa priniesli aj do ambulantnej praxe, takže tieto lieky predpisujeme diabetikom, ktorí majú vysoký krvný tlak a obličkovú chorobu,“ hovorí prof. P. Ponťuch.

 

Viete, že...

neliečený alebo dlhodobo zle liečený vysoký krvný tlak je pre diabetikov závažným rizikovým faktorom zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti na srdcovo-cievne a mozgovo-cievne choroby? Za zvýšený krvný tlak sa považujú hodnoty nad 140/90 mmHg namerané v sediacej polohe po 5 minútach v pokoji.

 

Hodnoty krvného tlaku (TK)

Kategórie

Systolický TK (mmHg)

Diastolický TK (mmHg)

Optimálny TK

<120

<80

Normálny TK

<130

<85

Vyšší normálny TK

130-139

85-89

Ľahká hypertenzia

140-159

90-99

Stredná hypertenzia

160-179

100-109

Ťažká hypertenzia

>180

>110

 

Fajčenie a cholesterol

Aby ste diabetickej nefropatii a iným komplikáciám predišli, nezabúdajte na fakt, že aj fajčenie cigariet prispieva k ich rozvoju. Ak prestanete fajčiť, znížite si riziko úmrtia na úroveň, ktorá je len asi o polovicu vyššia v porovnaní s rizikom nefajčiarov. Rizikovým faktorom srdcovo-cievnych chorôb je aj zvýšená hladina cholesterolu. „Jeho hodnoty sa dajú upraviť diétou s nízkym obsahom cholesterolu a liekmi, tzv. statínmi.“

 

Diabetici 1. aj 2. typu na Slovensku

S diabetickou chorobou obličiek má dočinenia približne 30 až 40 % diabetikov.

V bratislavských diabetologických ambulanciách boli vyhodnotené obličkové funkcie v skupine 640 dospelých diabetikov 1. typu. Diabetickú nefropatiu v začínajúcom štádiu malo 17 % a v pokročilom štádiu 20 % diabetikov.

V diabetologických ambulanciách v rôznych regiónoch Slovenska (Bratislava, Nitra, Prievidza, Banská Bystrica, Martin, Prešov, Košice) bolo vyšetrených 664 diabetikov 2. typu. „Začínajúce štádium diabetickej obličkovej choroby malo 24 % a pokročilé štádium 12 % diabetikov,“ hovorí prof. Ponťuch.

 

Chronické zlyhanie

Znepokojuje už aj vás diabetická choroba obličiek? Mala by, pretože v pokročilom štádiu patrí medzi závažné diabetické komplikácie. „Pri nedostatočnej liečbe sa v priebehu rokov vyvinie až po štádium, pri ktorom obličky úplne stratia schopnosť vylučovať škodlivé splodiny látkovej premeny z krvi do moču. Tento stav sa odborne označuje ako chronické zlyhanie obličiek a pacientom, či už diabetikom alebo nediabetikom, poskytujeme liečbu vo forme hemodialýzy (umelej obličky), peritoneálnej dialýzy alebo transplantácie obličky,“ upozorňuje prof. Ponťuch. Na Slovensku sa pravidelnou hemodialýzou lieči asi 2600 pacientov, z nich je niečo viac ako štvrtina diabetikov.

 

(ivk)

 

 

01 - Modified: 2007-05-21 20:37:00 - Feat.: 0 - Title: Guerrilla marketing a etika
01 - Modified: 2023-05-22 12:32:47 - Feat.: - Title: Interakcie liekov môžu znížiť aj účinnosť liečby 02 - Modified: 2023-02-06 11:17:39 - Feat.: - Title: Riziko vzniku rakoviny možno znížiť zdravým životným štýlom 03 - Modified: 2023-02-06 10:46:38 - Feat.: - Title: Nepodceňujte prevenciu! Vyzýva ľudí Národný onkologický inštitút. 04 - Modified: 2023-05-15 10:54:11 - Feat.: - Title: Komentár Zuzany Richnavskej: Ako nám senzor zmenil život 05 - Modified: 2018-09-24 20:37:52 - Feat.: - Title: Obezita - výrazne skracuje život a dokázateľne zvyšuje úmrtnosť
menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
02. jún 2023 06:38