U ľudí s cukrovkou glukóza nepreniká dostatočne do buniek, kde by sa zmenila na energiu, hladina cukru v krvi je preto zvýšená a výsledkom je, že telo stráca energiu aj napriek dostatočnému množstvu jedla. Ak dlhodobo trpíte nevysvetliteľnou únavou, poraďte sa so svojim lekárom a dohodnite sa na základnom krvnom obraze, ktorý vám dá informáciu o hladine cukru v krvi. Riešenie: Terapia cukrovky závisí od jej typu. V prípade 1. typu sú pacienti nastavení na inzulínovú liečbu, dodržiavajú stravovací a pohybový režim. V prípade 2. typu sa siaha po liečbe diétou, liekmi (perorálnymi antidiabetikami) a v prípade, že prvé dve možnosti liečby zlyhajú, príde rad aj na inzulín. Pohyb a racionálne stravovanie je v prípade pacientov s cukrovkou 2. typu tak isto súčasťou liečebného režimu.Flickr
StoryEditor

Technické možnosti samokontroly sú už dnes lepšie

27.08.2019, 08:00
Autor:
(dia)(dia)
Technologické možnosti samokontroly v domácich podmienkach sa podstatne zlepšili. Dnes sú k dispozícii rôzne typy glukomerov, inzulínových púmp či senzorov umožňujúcich kontinuálne meranie glykémie a podobne.

Inzulínové perá
V minulosti museli diabetici používať kovové ihly a sklenené striekačky, ktoré bolo potrebné dezinfikovať – vyvárať. Neskôr boli vyvinuté jednorazové injekcie – špeciálne inzulínové striekačky, ktoré sú postupne vytláčané inzulínovými perami. Tie sa stávajú veľmi obľúbenou a využívanou aplikačnou technikou.


Inzulínové perá umožňujú nastaviť presnú dávku inzulínu, čo môže viesť k zlepšeniu metabolickej kompenzácie a aj k zníženiu hypoglykemických príhod.

Rýchejšie podanie, presnejšie dávkovanie


Podanie je oproti striekačke rýchlejšie, flexibilnejšie aj diskrétnejšie. Vzhľadom na zvukový efekt si vedia nastaviť správnu dávku i pacienti so zhoršeným vízom. Niektoré inzulínové perá majú pamäť a pacient si môže pozrieť poslednú podanú dávku inzulínu, resp. niekoľko posledných podaných dávok. Dávkovanie sa nastavuje po jednotke, resp. po pol jednotke inzulínu na perách určených pre deti.

Dnes máme k dispozícií dva typy inzulínových pier:

  • klasické – do ktorých zakladáme zásobník inzulínu; pacienti majú predpísaný inzulín v ampulkách (zásobníkoch do konkrétneho pera) a túto ampulku (zásobník) si zakladajú, resp. vymieňajú po jeho minutí
  • jednorazové – ide o „predplnené aplikátory“, ktoré sú jednorazové a po ich použití sa znehodnocujú, pacient si vezme nové pero

Všetky tieto perá sú vyrobené z plastov, ktoré sú schopné samy prejsť do procesu zničenia plastovej hmoty, z ktorej sú vyrobené. Ide teda o maximálne ekologické výrobky.

Inzulínové pumpy

Najnovšou aplikačnou technikou sú inzulínové pumpy či celé systémy, ktorých pumpa je už iba súčasťou. Inzulínová pumpa je malé elektronické zariadenie, ktoré inzulín podáva v malých dávkach kontinuálne 24 hodín. Keďže na pumpe vieme nastaviť nielen množstvo, ale aj rýchlosť podávania inzulínu, vieme takto oveľa vernejšie napodobniť prirodzenú sekréciu inzulínu zdravého pankreasu.

Inzulínová pumpa má veľkosť približne ako mobilný telefón a dá sa jednoducho pripevniť na opasok, vložiť do vrecka či pripevniť na podprsenku.

Na pumpe nastavujeme bazálnu dávku a bolusový inzulín

Bazálna rýchlosť: nastavenie bazálnych rýchlostí malého množstva inzulínu, ktoré je do tela kontinuálne dávkované, napodobňuje bazálnu sekréciu inzulínu zdravého pankreasu. Túto rýchlosť je možné nastaviť podľa konkrétnych potrieb pacienta.

Navyše sa táto bazálna rýchlosť môže upravovať aj podľa špecifických situácií – môže byť zastavená, znížená na určitý čas alebo zvýšená na určitý čas. To nie je možné urobiť pri bazálnom inzulíne, ak už bol podaný injekčne perom či striekačkou.


Bolusový inzulín: pacient si ho vydávkuje tak, aby zodpovedal pokrytiu jedla, ktoré sa chystá skonzumovať, alebo aj na korekciu vysokej hladiny cukru v krvi. Dnešné pumpy majú naprogramovaný tiež kalkulátor bolusu (bolusový poradca alebo Bolus Wizard), ktorý pomáha vypočítať a navrhnúť dávku bolusu pomocou nastavenia určitých parametrov (sacharidovo-inzulínový pomer a inzulínová senzitivita).

Doslova bombou sa stala inzulínová pumpa firmy Medtronic Minimed 640G s funkciou SMARTGUARD, ktorá je o ďalší krok bližšie k umelému pankreasu. Táto pumpa spolupracuje so senzorom a na základe údajov nameraných senzorom dokáže odhadnúť pokles hladiny glukózy 30 minút pred nastaveným dolným limitom a automaticky zastaviť výdaj inzulínu. Len čo sa hladina glukózy zvýši, dokáže výdaj inzulínu obnoviť.

Inzulínová pumpa oproti intenzifikovanému inzulínovému režimu (viacpočetným inzulínovým injekciám) má viaceré výhody:

  • minimalizuje počet podkožných vpichov viac ako 10-násobne
  • napodobňuje fyziologickú bazálnu sekréciu inzulínu
  • umožňuje bezbolestnú aplikáciu bolusov na hlavné jedlo aj malé jedlo
  • umožňuje dosiahnuť lepší glykovaný hemoglobín, menej hypoglykemických príhod a zníženie glykemickej variability

Glukomery

Glukomer je zariadenie, ktoré umožňuje zmerať glykémiu z kapilárnej krvi aj v domácich podmienkach. Pacientom s cukrovkou teda umožňuje poznať svoj aktuálny cukor a prispieva tak k lepšiemu manažovaniu ich ochorenia.


Glukomery majú pamäť, v ktorej vieme listovať v histórii nameraných hodnôt cukru. Keďže glukomery kráčajú s dobou, v súčasnosti je z väčšiny glukomerov možné sťahovať údaje po naištalovaní príslušného programu do počítača a lekár tak má po ich stiahnutí k dispozícii glykemický denník.

Do niektorých glukomerov sa dá zadať aj inzulínová liečba a pacient si vie „ zaklikávať“ podanú dávku inzulínu, čo sa tiež zobrazí v denníku po stiahnutí do počítača. Rovnako majú niektoré glukomery prednastavený algoritmus, ktorý pomôže pacientovi pri titrácii dávok inzulínu (po nastavení cieľových hodnôt a rýchlosti titrácie lekárom).


Pre zrakovo postihnutých sú k dispozícii aj glukomery, ktoré majú hlasové vyhodnotenie výsledku merania. Niektoré glukometry umožňujú nielen zistiť výsledok merania, ale aj označiť glykémiu ako glykémiu pred jedlom či po jedle.

Glukózové senzory

Kontinuálne meranie glykémie (angl. skr. CGMS – Continuous Glucose Monitoring System) označuje spôsob merania krvného cukru v krátkych intervaloch v priebehu jedného či viacerých dní pomocou špeciálneho senzora umiestneného v podkoží.

Hodnoty sa merajú z medzibunkovej tekutiny v podkoží a tak majú oneskorenie oproti hodnotám z glukomeru o cca 5 – 15 minút. Údaje sa prenášajú buď priamo na displej príslušného zariadenia, inzulínovej pumpy, alebo mobilného telefónu (podľa typu senzora) či po prenose dát do počítača.

CGMS podáva v porovnaní s klasickým self-monitoringom pomocou glukomeru podrobnejšie informácie o aktuálnych hladinách glykémií a ich vzostupných či klesajúcich trendoch. Kontinuálne meranie glykémie je výhodné využiť napríklad u pacientov na intenzifikovanej inzulínovej liečbe s veľkou variabilitou hodnôt glykémie, na posúdenie glykemickej kontroly počas noci (na odhalenie nepoznaných hypoglykémií), alebo u pacientov s inzulínovou pumpou na optimalizáciu dávkovania inzulínu.

Okrem CGM niektorí pacienti využívajú i zatiaľ na Slovensku nedostupný FGM – flash glucose monitoring (FreeStyle Libre). Rozdiel je ten, že pri CGM vidíme údaje neustále aktualizované (perióda aktualizácie automaticky po 5 minútach, netýka sa zaslepeného systému iPRO), kým pri FreeStyle Libre vidíme údaje až po ich odčítaní (ak nepoužijeme pomocné zariadenie, ktoré túto nevýhodu obchádza). Veľkou výhodou je absencia nutnosti kalibrácie.

MUDr. Martina Merčiaková, MBA, Medi-Dia Sabinov

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. máj 2023 17:09