inzulín, diabetes, cukrovkaDreamstime.com
StoryEditor

Z inzulínu nemusíte mať strach

14.08.2019, 13:03
Autor:
(dia)(dia)
Liečba inzulínom je veľmi často vnímaná ako strašiak. Niektorí pacienti, ktorí dlhodobo odmietajú liečbu svojho ochorenia inzulínom, majú oveľa ťažšiu cukrovku a nebezpečnú na vznik závažných komplikácií ako tí, čo si pichajú raz denne alebo aj niekoľkokrát denne inzulín a majú dobré parametre.


Bežne v ambulancii pacienti vyjadrujú svoj strach, stretávame sa s vyjadrením „len mi nedajte inzulín“. Alebo keď niekto opisuje stav diabetika, hovorí „mal ťažký diabetes, musel si pichať inzulín“.

Samozrejme, hocijaká liečba, kde je potrebné podávať lieky injekčne, podkožne a pravidelne, je komplikáciou v zabehnutých životných zvyklostiach a netýka sa to iba cukrovky. Čo je však možné povedať v súvislosti s liečbou diabetikov, je to, že nie je ľahký alebo ťažký diabetes, ale je iba dobre alebo zle liečený diabetik.


Kedy sa podáva inzulín?


U diabetikov 1. typu hneď od zistenia diagnózy, niekoľkokrát denne, najčastejšie štyrikrát, a dva typy inzulínov, podľa nástupu účinku a času, ako dlho pôsobia – rýchlo účinkujúce a dlhodobo účinkujúce. Diabetici 2. typu majú indikovanú inzulínovú liečbu zriedkavo pri zistení ochorenia. Hlavným dôvodom je nedosiahnutie cieľových hodnôt glykémií (hladín krvného cukru) a glykovaného hemoglobínu (HbA1c) režimovými opatreniami a tabletkami.

Tento proces je dynamický a obyčajne dlhodobý, závisí od výsledkov pri pravidelných kontrolách u diabetológa. Bežná prax je začatie liečby tabletkami, ak iba režimové opatrenia nie sú dostatočné alebo ich diabetik nedokáže dostatočne využiť. Dávky tabliet, či už jedného alebo viac druhov, sa postupne zvyšujú tak, aby boli dosiahnuté optimálne hodnoty, keď riziko vzniku komplikácií je minimálne. V istom bode však často nastáva situácia, že aj napriek maximálnej dávke tabliet už nie je možné dosiahnuť cieľové hodnoty.

Vtedy nastupuje indikácia liečby inzulínom. Je však všeobecne známa nevôľa pacientov so začatím inzulínovej liečby, najmä z obavy pred podávaním inzulínu. Tento strach je však neopodstatnený, čo potvrdí každý, kto už prešiel na liečbu inzulínu.

Práve naopak, pacienti sa na inzulínovej liečbe cítia lepšie, sú menej unavení, výkonnejší fyzicky aj psychicky. Zväčša každý, kto si už začne podávať inzulín, veľmi skoro prekoná strach a obavy a povie, že už dávno mal súhlasiť s liečbou inzulínom, lebo sa cíti lepšie a obavy boli neopodstatnené.


História inzulínu je pritom pomerne krátka

Bol objavený v roku 1921. Prvý pacient liečený inzulínom bol 13-ročný Leonard Thompson, ktorý trpel diabetom dva roky. Bolo to 14. 1. 1922. Prvý úspech sa dostavil onedlho – 23. 1. 1922 – glykémia klesla z 30 mmol/l na 6,7 mmol/l. A malý pacient sa mal omnoho lepšie.


Od začiatku boli snahy o aplikáciu inzulínu jednoduchšou cestou – pomocou tabliet, ale tieto snahy neboli úspešné. Inzulín bolo a je možné podávať vo forme roztoku pomocou striekačiek. Spočiatku sklenených, ktoré sa vyvárali spolu s ihlami.

Neskôr prišli špeciálne jednorazové inzulínové striekačky a koncom osemdesiatych rokov novinka – inzulínové pero, ktoré sa stalo samozrejmosťou, postupne aj jednorazové inzulínové perá. Rovnako ako stále sa zmenšujúci priemer ihly a aj jej menšia dĺžka. To všetko ovplyvňuje komfort aj prípadnú citlivosť či bolestivosť, zlepšenie kvality života, flexibilitu, diskrétnosť, časovú úsporu a dôveru v nastavenú a správne podanú dávku.

Pohodlie pri manipulácii určujú technické parametre:

 • spôsob nasadenia zásobníka inzulínu (platí pri inzulínových perách, pri predplnených perách sa zásobník nemení),
  nastavenia dávky,
 • minimálna a maximálna dávka,
 • dávkovací interval,
 • veľkosť písmen na číselníku,
 • integrovaná lupa na číselníku,
 • farba číselníka,
 • sledovanie nastavenej dávky zvukom,
 • zvukový signál označujúci koniec aplikácie inzulínu,
 • sila potrebná na zatlačenie dávkovača.

Výhody inzulínového pera:

 • presnosť dávky inzulínu,
 • zlepšenie metabolickej kompenzácie,
 • zníženie výskytu hypoglykemických príhod,
 • zníženie rizika straty inzulínu,
 • menšia bolestivosť vpichu,
 • väčšia rýchlosť podania,
 • jednoduchosť podania,
 • hypoalergénny vpich,
 • diskrétnosť,
 • flexibilita,
 • termostabilita inzulínu,
 • psychosociálne aspekty.

Ako je to na Slovensku?

V období medzi novembrom 2017 a májom 2018 bol realizovaný prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 30 diabetologických ambulancií z celej Slovenskej republiky. Hlavným cieľom bolo porovnanie výskytu jednotlivých typov komplikácií diabetes mellitus 2. typu u „včasne“ inzulinizovaných pacientov oproti pacientom s „neskorším“ začiatkom inzulinoterapie.

Na základnej časti prieskumu sa zúčastnilo 167 pacientov, ktorí prišli na pravidelnú kontrolu v čase zbierania údajov. Všetci už boli liečení inzulínom. V oboch skupinách bol inzulín zhodne indikovaný v priemere pri hladine HbA1c 9,36 %, pritom za nedostatočnú metabolickú kompenzáciu sa označuje, ak je glykovaný hemoglobín opakovane nad 7,5 %.

Svedčí to o nevôli začať liečbu neskôr. Podmienky pre zaradenie do skupiny „včasne inzulinizovaných“ spĺňalo 65 diabetikov. U nich sa inzulínová liečba začala do 10 rokov od stanovenia diagnózy. V druhej skupine boli diabetici, otáľajúci s liečbou aj napriek nevyhovujúcim laboratórnym hodnotám, u ktorých bola liečba začatá viac ako po desiatich rokoch cukrovky. Títo boli označení ako „neskôr inzulinizovaní“.

Pri porovnaní výskytov komplikácií medzi oboma skupinami sa u pacientov so „včasnou inzulinizáciou“ po 10 rokoch od stanovenia diagnózy potvrdil štatisticky významne nižší výskyt komplikácií. Tí, ktorí súhlasili s inzulínovou liečbou neskôr, mali niektorú z diabetických komplikácií alebo aj viaceré až v 90 % prípadov!


Ak vám lekár navrhne, aby ste sa liečili inzulínom, neváhajte a neodďaľujte to

Liečba inzulínom bude pre vás prínosná. Vaše telo už nedokáže vytvoriť toľko inzulínu, koľko ho potrebujete. Bez inzulínu telo nedokáže spracovať cukor a komplikácie cukrovky sa rozvíjajú. Cukrovka nebolí, ale nedajte sa oklamať. Veď si vážite svoje srdce, mozog, oči, obličky a muži svoju mužnosť.

Podanie inzulínu nebolí. Ihla na podanie inzulínu je taká tenká, že na jeden mm2 sa zmestí až 30 vpichov. Podanie inzulínu sami zvládnete. Je to veľmi jednoduché. Pri podávaní sa používajú inzulínové striekačky, ale tie sú už úplne nahrádzané novými aplikačnými technikami – inzulínovými perami, v ktorých sa jednoducho menia náplne s inzulínom alebo dokonca jednorazové naplnené inzulínové perá, ktoré výrazne uľahčia manipuláciu a podanie inzulínu.

Kombinácia moderných inzulínov spolu s naplnenými perami vám umožnia viesť plnohodnotný život. Pri liečbe modernými inzulínmi sa neprispôsobujeme cukrovke, ale vieme s ňou žiť a účinne sa liečiť. Skúsenosti hovoria, že veľa pacientov, ktorí liečbu inzulínom odkladali, to neskôr ľutovalo. Ak ešte stále váhate, obráťte sa na vášho lekára alebo na najbližšiu organizáciu pacientov v blízkosti vášho bydliska.
Ak ste si dali pevné predsavzatie, ste na začiatku vášho víťazstva.


MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPHa, MUDr. Juraj Keszegh, Ing. Jan Žigmond
aMedispektrum, s. r. o., Bratislava

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
22. september 2023 00:28