StoryEditor

Kontinuálne meranie glykémií - revolúcia v diabetológii

04.03.2019, 14:38
Autor:
(dia)(dia)
Kontinuálne meranie glykémií (CGM) automaticky sleduje hladinu glukózy v krvi počas dňa aj noci. Tento systém zabezpečuje sledovanie hladiny cukru v priebehu celých dní v reálnom čase a umožňuje rozhodovanie, ako vyvážiť príjem jedla, fyzickú aktivitu a, samozrejme, účinný postup liečby.


Systém označovaný ako CGM funguje pomocou senzora a malého snímača. Senzor je nastrelený do podkožia, najčastejšie v oblasti brucha alebo ramena. Meria intersticiálnu hladinu glukózy, čo je glukóza nachádzajúca sa v kvapaline medzi bunkami, a testuje hladinu glukózy každých pár minút. Aplikovaný senzor s vysielačom neobmedzujú diabetika v pracovnej a pohybovej aktivite. Senzor má elektródu vo forme drôtika, potiahnutú vrstvou enzýmu a ochrannou vrstvou. Meranie je založené na elektrochemickom princípe, teda glukózo-oxidázovej metóde.

Aké sú výhody kontinuálneho merania glykémií (CGM)?
V porovnaní so štandardným meračom glukózy (glukomerom) môže tento systém pomôcť lepšie riadiť hladiny glukózy každý deň, zachytí väčší počet nízkych hladín cukru a šetrí pichanie do prstov. Grafické zobrazenie ukazuje, ako hladina cukru stúpa alebo klesá, a umožňuje rýchlu reakciu diabetika, ako aj lekára na úpravu liečby alebo životného štýlu.

Kontinuálne meranie glykémií (CGM) predstavuje technologickú revolúciu v diabetológii, a to hlavne v umožňovaní získavania podrobnejších informácií o stave glykémie. Význam systému spočíva v odhalení nepoznaných hypoglykémií, najmä počas spánku. Približne 60 % hypoglykémií počas merania klasickým glukomerom je nezachytených a viac ako 53 % hypoglykemických stavov pacient diabetik prespáva. CGM umožňuje analyzovať príčinu hypoglykémie na podklade získaných údajov a umožňuje adekvátny zásah do liečby diabetika.

V súčasnosti kontinuálny monitoring (CGM) preplácajú zdravotné poisťovne len pre diabetikov 1. typu. Tento moderný technologický systém má však svoje miesto aj u diabetikov 2. typu, keďže práve v tejto kategórii diabetu je najväčší podiel výskytu chronických komplikácií ochorenia, a to hlavne na podklade nedostatočnej metabolickej kompenzácie. CGM umožňuje u diabetikov 2. typu aktívne sledovať vývoj a priebeh glykémií a veľmi účinne korigovať predovšetkým liečbu zo strany diabetológa, a tým aktívne vstupovať do prevencie vzniku chronických komplikácií diabetu.

Využitie je vhodné u širokej škály diabetikov s náročnou prácou, u športovcov, ako aj u žien v gravidite alebo už v období pred plánovaným otehotnením.


Početné štúdie preukázali zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetika pri kontinuálnom monitorovaní glykémie v porovnaní so sledovaním klasickým selfmonitoringom. Kontinuálne monitorovanie viedlo k signifikantnému poklesu glykovaného hemoglobínu pri súčasnom znížení počtu hypoglykemických periód.

Kontinuálne meranie glykémií (CGM) predstavuje moderný prístup k sledovaniu diabetika a mal by sa stať súčasťou komplexnej liečby diabetika aj zo strany zdravotnej poisťovne.


MUDr. Jaroslav Fábry

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zivot-s-diabetom, menuAlias = zivot-s-diabetom, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
22. september 2023 00:23