StoryEditor

MZ upravuje podmienky liečby v cudzine

02.07.2010, 11:32
Autor:
(dia)(dia)
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upravuje podmienky liečby v cudzine. Do pripomienkového konania predložilo vyhlášku o podrobnostiach o povinnostiach v oblasti poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upravuje podmienky liečby v cudzine. Do pripomienkového konania predložilo vyhlášku o podrobnostiach o povinnostiach v oblasti poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti. Ide pritom o oblasť, na ktorú nás pred časom upozornila Európska komisia. Slovensku zaslala formálnu žiadosť, aby splnilo svoje záväzky, pokiaľ ide o pravidlá poskytovania náhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte Európskej únie.

Žiadosti o vyplatenie náhrady sa totiž podľa nej slovenským pacientom neoprávnene zamietajú. "Predkladajú sa im teda faktúry za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktoré by podľa pravidiel únie mal uhradiť ich vlastný členský štát," informovala začiatkom mája komisia. Rezort zdravotníctva reagoval tým, že nápravu zabezpečil prijatím potrebnej legislatívy. Novela zákona o zdravotných poisťovniach platná od začiatku mája však ešte musela byť doplnená vyhláškou.

Ministerstvo ju predkladá až teraz, pričom jej účinnosť navrhuje od 1. septembra 2010. Okrem iného vymenúva poistencov, ktorým slovenská zdravotná poisťovňa schvaľuje úhradu nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte únie. Stanovuje aj postup poskytovateľa, poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súvislosti so schvaľovaním plánovanej ústavnej starostlivosti a určuje podrobnosti pri predpisovaní a vydávaní liekov a zdravotníckych pomôcok poistencovi z iného členského štátu.

Poistenci, ktorí chcú vycestovať do niektorého zo štátov únie za účelom čerpania zdravotnej starostlivosti, musia podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach požiadať svoju poisťovňu o súhlas. Ak ho získajú, majú nárok na rovnaké zaobchádzanie a rovnaké ceny ako miestni poistenci. Ak nie, musia si náklady hradiť sami.

Pokiaľ ide o ambulantnú starostlivosť, vrátane poskytnutých liekov a zdravotníckych pomôcok, majú po návrate nárok na refundáciu nákladov. Podmienkou však je, že ide o starostlivosť, ktorá je na území Slovenska hradená z verejného zdravotného poistenia. Nárok na refundáciu je obmedzený do výšky cien platiacich na Slovenku. Pokiaľ ide o ústavnú starostlivosť poskytnutú v únii bez súhlasu poisťovne, okrem prípadov nevyhnutnej a neodkladnej, nevzniká poistencovi nárok na refundáciu nákladov.

Ústavnú starostlivosť hradí poisťovňa v cudzine vtedy, ak ide o o liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia na Slovensku, avšak aktuálne nie je liečba na Slovensku možná v primeranej lehote alebo sa liečba na Slovensku nevykonáva, alebo boli vyčerpané všetky možnosti liečby na Slovensku a od liečby v inom členskom štáte sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu alebo zabránenie zhoršenia zdravotného stavu.

Ak ide o starostlivosť, ktorá nie je na Slovensku vôbec hradená, súhlas sa nevydáva, nakoľko na ňu nie je právny nárok. Žiadosť o udelenie súhlasu na liečbu v cudzine podáva za poistenca špecializovaná nemocnica. Musí byť pritom vybavená do desiatich dní od podania. Poisťovňa musí o žiadosti rozhodnúť, proti jej rozhodnutiu však je možné podať odvolanie. Ak odvolanie neuzná, môžu sa pacient obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

SITA

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. máj 2023 15:36