StoryEditor

Očné choroby záťažou pre zdravotníctvo

14.10.2013, 23:11
Autor:
(dia)(dia)
Európske fórum proti slepote (European Forum Against Blindness, EFAB) zverejnilo výsledky štúdie realizovanej v šiestich krajinách, ktorej predmetom bola analýza ekonomického dopadu slepoty a štyroch hlavných ochorení zraku.

 

Európske fórum proti slepote (European Forum Against Blindness, EFAB) zverejnilo výsledky štúdie realizovanej v šiestich krajinách, ktorej predmetom bola analýza ekonomického dopadu slepoty a štyroch hlavných ochorení zraku. EFAB zhodnotilo ich záťaž pre zdravotníctvo a spoločnosť v Európe.

 

Štúdia zistila, že zákroky v takých prípadoch v tejto oblasti by sa mohli celkovo rovnať 20 miliardám eur. Medzi také zákroky patrí včasná diagnostika, prevencia a liečba, ako napríklad skríning pre šedý zákal, diabetickú retinopatiu a glaukóm spolu s liečbou, ako aj anti-VEGF liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly, VPDM.
„Včasnejšou diagnostikou a zákrokmi chce EFAB upriamiť pozornosť na dôležitosť zdravia zraku a očné choroby a najmä zabrániť strate zraku," povedal Profesor Ian Banks, predseda EMHF (Európske fórum pre zdravie mužov) a EFAB. „Výsledky tejto štúdie ukazujú podstatnú hrozbu pre kvalitu života ľudí a ohromnú ekonomickú záťaž pre spoločnosť v Európe. Prostredníctvom skríningu, včasnej diagnostiky a adekvátnej starostlivosti, ako aj vhodnej a aktívnej liečby je možné znižovať záťaž a minimalizovať riziko pre pacientov.“
Štúdia, ktorú realizovala nezávislá ekonomická skupina pre oblasť zdravia, Deloitte Access Economics, si vybrala Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko, Španielsko a Veľkú Britániu a ukázala, že odhadované celkové náklady na slepotu v krajinách zúčastňujúcich sa na štúdii sú viac než 7 miliárd eur, pričom väčšina týchto odhadovaných nákladov pochádza z neformálnej starostlivosti, poskytovania každodennej starostlivosti nevidiacim zo strany príbuzných a priateľov, čo má dopad na celú spoločnosť.
EFAB usporiadala diskusiu v Európskom parlamente v Bruseli s poslancami Európskeho parlamentu a vedúcimi odborníkmi v oblasti zdravia zraku ako súčasť svojich aktivít v súvislosti so Svetovým dňom zraku 2013. Cieľom diskusie bolo  zvýšenie povedomia o prevencii slepoty v Európe a  prediskutovanie dôležitosti výsledkov tejto štúdie a možností, ako pomôcť pri podpore snáh urobiť zo slepoty prioritu verejného zdravia.
Slepota bola definovaná podľa definície WHO (vo všetkých krajinách okrem Francúzska a Nemecka) ako posledná fáza straty zraku, čo umožnilo presné porovnania v zúčastnených krajinách. Štúdia ukázala, že:

v 6 zúčastnených krajinách trpí slepotou 716 294 ľudí,

mnohí ľudia trpia stratou zraku v dôsledku šedého zákalu (26  703 399), diabetickej retinopatie (2 806 697), glaukómu (3 812 846) a vlhkej formy VPDM (1 821 456).
V dôsledku starnutia populácie bude dopad straty zraku v budúcnosti narastať. Okrem toho, že slepota predstavuje pre spoločnosť významnú ekonomickú záťaž, znamená aj fyzické, spoločenské, finančné obmedzenia a obmedzenia v kvalite života pre jednotlivcov, pre tých, ktorí sú priamo ovplyvnení, pre ich opatrovateľov, členov rodiny a priateľov.
Štúdia ukázala, že prevencia slepoty a očných chorôb investovaním do cenovo efektívnych zákrokov povedie k zdravšej populácii, čo následne znamená trvalo udržateľnejší rozpočet vlád na zdravotnú starostlivosť, zdravšiu pracovnú silu platiacu dane a nižšie straty produktivity, znížené náklady a záťaž pre neformálnych poskytovateľov starostlivosti (náklady na neformálnu starostlivosť), ako aj zlepšenú duševnú pohodu, kvalitu života a produktivitu pre jednotlivcov a dlhší pracovný život. Z týchto dôvodov by sa mala prevencia a liečba straty zraku stať prioritou verejného zdravia.

 

Zdroj: TASR

Foto: www.fotolia.com

 

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
06. jún 2023 18:49