StoryEditor

V spleti baktérií a vírusov

15.10.2012, 23:31
Autor:
(dia)(dia)
Nie vždy je možné vyhnúť sa pobytu v nemocnici, no i keď v nej zostávate neradi, bez zdravotnej pomoci by ste asi ďaleko nezašli. Na druhej strane aj za bránou zdravotného strediska na váš číhajú isté nebezpečenstvá, ktoré môžu skomplikovať nielen vašu diagnózu, ale celý život.

Nie vždy je možné vyhnúť sa pobytu v nemocnici, no i keď v nej zostávate neradi, bez zdravotnej pomoci by ste asi ďaleko nezašli. Na druhej strane aj za bránou zdravotného strediska na váš číhajú isté nebezpečenstvá, ktoré môžu skomplikovať nielen vašu diagnózu, ale celý život.


V nemocničnom prostredí môžu do vášho oslabeného organizmu veľmi ľahko vniknúť rôzne mikroorganizmy a vyvolať ochorenia. Hovoríme im nozokomiálne nákazy, ktoré v nemocničnom prostredí vždy boli, vznikajú v súčasnosti a budú aj v budúcnosti. „Výskyt nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku dosahuje porovnateľné hodnoty s celosvetovým priemerom uvádzaným v odbornej literatúre,“ hovorí MUDr. Silvia Sventeková z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.

Čo je nozokomiálna nákaza?
Ide o prenosné ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pobytom pacientov v zdravotníckom zariadení, aj počas vyšetrenia v ambulancii. „Avšak, ak príde človek do nemocnice už so známkami ochorenia, napríklad s hnačkou, už nejde o nozokomiálnu nákazu. Nejde o ňu ani vtedy, keď ochorie zdravotnícky personál pri výkone svojho povolania, alebo keď chorobu prenesie gravidná matka na dieťa,“ vysvetľuje MUDr. Sventeková.

Väčšie riziko
Do nemocnice prichádzajú zväčša chorí ľudia, buď nečakane, alebo na plánovanú operáciu. Lekári môžu v súčasnosti vďaka technickému  pokroku vykonať u pacientov  omnoho viac invazívnych zákrokov, ako tomu  bolo v minulosti. Z toho dôvodu je väčšie riziko zanesenia infekcie do organizmu. Navyše, keď je človek oslabený a nemá dostatočnú obranyschopnosť, patogénne mikroorganizmy môžu preniknúť do organizmu, pomnožiť sa a vyvolať príznaky ochorenia.

Celosvetovo na nozokomiálnu nákazu ochorie ročne 8 až 30 % hospitalizovaných pacientov. Pôvodcami ochorení sú predovšetkým baktérie, ale aj vírusy a huby.

Keď sa objaví
V prípade, že sa infekčné ochorenie objaví u pacienta na oddelení, lekár, ktorý naň prišiel alebo má naň podozrenie, je povinný podľa platnej legislatívy (zákon 355/2007 Z. z.) nahlásiť ochorenie na odbore epidemiológie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v danom regióne. „Čím skôr ochorenie nahlási, tým skôr môžu zdravotníci v spolupráci s pracovníkmi odboru epidemiológie vykonať účinné protiepidemické opatrenia, aby sa zabránilo pôvodcovi ochorenia množiť sa v organizme pacienta, respektíve jeho preneseniu na ďalšieho človeka,“ vysvetľuje MUDr. Sventeková.

Dôležité!
Nozokomiálna nákaza je závažný medicínsky, etický, ekonomický a právny problém. V nemalej miere jej prekonanie určuje ďalší osud pacienta, či podľa závažnosti ochorenia prežije, či sa vráti do pôvodného zamestnania, alebo je natoľko oslabený, že sa musí určitý čas liečiť.

Mikróby a patogény
Nie všetky mikróby, ktoré sa nachádzajú v organizme ľudí  a v ich okolí, sú patogénne, teda nebezpečné pre zdravie človeka. To, či sa ochorenie prejaví, závisí od mnohých faktorov, ako sú vek pacienta, jeho základné ochorenie, stav jeho imunity, ale aj od toho, či má pacient napríklad ochorenie endokrinného systému, onkologické ochorenia a napokon od ich liečby. Napríklad bábätko, ktoré sa narodí s nižšou pôrodnou váhou, nebude mať takú obranyschopnosť ako dieťa, ktorého je ťažšie. To isté platí aj o človeku, ktorý prekonal viac infarktov, trpí na zažívacie ťažkosti alebo na endokrinné ochorenie, ako je diabetes mellitus. Takýto človek má šancu ochorieť skôr ako zdravý človek, pretože jeho organizmus nedokáže lokalizovať infekciu. Stačí mu aj nižšia dávka mikróbov, ktoré vniknú do jeho organizmu, zatiaľ čo zdravému človeku poškodí dávka vo vyššom počte. Množstvo mikroorganizmov schopných vyvolať ochorenie je individuálny a závisí od jednotlivých vlastností patogénnych mikroorganizmov. Dôležitý je aj spôsob, akým choroboplodné zárodky vniknú do organizmu. Môže to byť vdýchnutím, potravou, dotykom špinavými rukami, kontaminovanými predmetmi, alebo prostredníctvom zdravotníckych pomôcok.

Viete, že...
pri autohaváriách majú patogény ideálny terén, pretože sa môžu veľmi ľahko dostať priamo do otvorenej rany? Najmä pri otvorených poraneniach lebky vzniká vysoké riziko vzniku zápalu mozgových blán alebo mozgu. V tomto prípade však nejde o nozokomiálne infekcie. Tie sa môžu rozvinúť až počas operačných zákrokov, ktoré sú často nutné pre záchranu človeka. Stáva sa, že sa infekcia dostane krvou do celého organizmu a rozvinie sa sepsa, ktorá predstavuje najzávažnejšiu skupinu nozokomiálnych ochorení a v 0,2 %, žiaľ, vedie k smrti.

Podľa miesta infekcie môžu vzniknúť:
● nákazy dýchacích ciest
● črevné ochorenia, hlavne hnačky
● močové infekcie po zavedení katétra do močového mechúra na dlhšie ako 48 hodín
● infekcie rán
● sepsy

Diabetici, myslite na glykémiu
Ste diabetici? Pozor na glykemickú kompenzáciu. „Tým, že diabetici bývajú hormonálne nevyrovnaní, podliehajú viac stresovým situáciám a majú rozkolísané glykémie. Z toho dôvodu nie sú príliš odolní voči patogénnym mikroorganizmom. Cez kožu im ľahko prenikajú stafylokokové a iné infekcie a navyše sa im rany hoja pomalšie,“ upozorňuje MUDr. Sventeková. Preto by ste mali dbať na svoju hygienu,  pestrú stravu, liečbu cukrovky a urobiť všetko pre to, aby ste pre pôvodcov nákaz nevytvorili vhodné prostredie. Keď už dôjde k infekcii, éra antibiotík dáva možnosť preliečiť sa, ale to je už ďalšia záťaž pre váš organizmus. Snažte sa teda byť disciplinovaní, pravidelne chodievajte na kontroly diabetu a dbajte na to, aby ste boli správne nastavení na antidiabetiká alebo inzulín.

Špinavé ruky
Nemocničné nákazy sú vo všeobecnosti veľmi nepríjemné. V zdravotníckom prostredí cirkulujú kmene čoraz rezistentnejšie na antibiotiká. Predstavte si, že ležíte v nemocnici po operácii a pomaly sa chystáte domov. Po konzumácii nesprávne pripravenej, alebo zle skladovanej potravy sa dostavia hnačky. Infekciu ste si zrejme do svojho organizmu preniesli špinavými rukami a preto si vás v nemocnici musia ponechať dlhšie. Hlavne, ak ste diabetik, po hnačkách by ste boli určite hormonálne rozkolísaní a museli by ste prejsť opakovanými vyšetreniami. Už to je pre človeka traumatizujúce a práve stres napomáha vzniku ochorenia a uplatneniu sa patogénnych mikroorganizmov v organizme.

Až 90 % nozokomiálnych nákaz súvisí s nedostatočnou hygienou rúk!

Dôstojný pobyt
Snahou zdravotníckych pracovníkov je, aby človek v nemocnici prežil dôstojný pobyt bez zbytočných ochorení. Každý pacient má nárok na dokonalú odbornú zdravotnícku starostlivosť na úrovni posledných vedeckých výskumov. Pred vyšetrením pacienta a každým zdravotníckym výkonom si lekári a zdravotné sestry majú dôkladne umyť ruky, používať ochranné rukavice, plášť, čiapku a tvárovú masku, teda dodržiavať tzv. bariérovú ošetrovateľskú techniku. Na každom oddelení zdravotníckeho zariadenia sa práce riadia postupmi, ktoré určuje tzv. hygienicko-epidemiologický režim. Je to súbor opatrení a požiadaviek, ktoré pri prevádzke zdravotníckych zariadení majú zabrániť vzniku a šíreniu nozokomiálnych nákaz. „Dôsledným upratovaním zdravotníckeho zariadenia sa podarí zlikvidovať až 80 % nečistôt z okolia a pracovných plôch. Dostatočným umývaním rúk a ich dezinfekciou zlikvidujeme 80 % patogénnych mikroorganizmov. Správne vykonaná sterilizácia zničí všetky mikroorganizmy. Navyše, účinné očkovanie voči infekčným ochoreniam zabráni ich vzniku, preto by sa mali zdravotnícky personál a pacienti podrobiť očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B, tetanu a proti chrípke.“

Kontrolné previerky
Odborných kontrolných previerok z regionálnych úradov verejného zdravotníctva  a pracovníkov vykonávajúcich štátny zdravotný dozor je postačujúce. Okrem sledovania kvality prostredia, čistoty ovzdušia, hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov sa kontroluje kvalita výkonu dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok. V prvom rade je dôležité, aby personál, pacienti aj ich návštevníci dodržiavali hygienu rúk. 80 % nemocničných nákaz sa totiž prenáša nedostatočne očistenými rukami. Ako hovorí MUDr. Sventeková, tie si len umyť nestačí. „Ruky treba správne dezinfikovať účinným dezinfekčným prostriedkom. Dosiahnuť optimálne prístrojovo a personálne vybavené zdravotnícke zariadenia a umiestnenie pacientov na izbách po dvoch, aj to je prevencia nozokomiálnych nákaz.“ A v neposlednom rade by zdravotníctvu pomohla finančná injekcia.

Nozokomiálne nákazy sú:
● špecifické (pravé) – vznikajú v nemocničnom prostredí v súvislosti s diagnostickými alebo terapeutickými výkonmi (vyšetrenia pomocou zdravotníckych pomôcok, zavedenie močových katétrov a pod.)
● nešpecifické (komunitné) – ide o infekcie, ktoré sa bežne vyskytujú aj mimo zdravotníckeho zariadenia (napr. chrípka, hepatitída typu A, miestne infekcie rán)
● exogénne – vonkajšieho pôvodu – vznikajú prenosom pôvodcu ochorenia z infikovanej osoby (spolupacientov, personálu, návštevníkov) do organizmu pacienta, ktorý prišiel do zdravotníckeho zariadenia pre iné základné ochorenie
● endogénne – vnútorného pôvodu – v organizme, napríklad v črevnom trakte, máme bežne baktérie, ktoré napomáhajú tráveniu, avšak pri oslabenej imunite sa môžu pomnožiť a vyvolať ochorenie

Na chirurgii či traumatológii
Zaujíma vás, na ktorom oddelení sa vyskytujú nozokomiálne nákazy najčastejšie? Samozrejme, tam, kde dochádza k invazívnym zákrokom, teda na chirurgii, novorodeneckom oddelení s nedonosenými deťmi, onkologickom, transplantačnom oddelení, traumatológii, anesteziológii a jednotke intenzívnej starostlivosti, urologickom oddelení či v liečebniach dlhodobo chorých.

Prameň nákazy:
● pacienti, väčšinou opakovane, alebo dlhodobo hospitalizovaní
● návštevníci
● lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia, pomocní pracovníci

Príčiny vzniku infekcie:
● nedodržiavanie zásad správnej ošetrovateľskej techniky
● nedostatky pri dodržiavaní hygieny rúk personálu, pacientov a návštevníkov
● nedisciplinovanosť, nezodpovednosť, povrchnosť lekárov a zdravotníckych pracovníkov
● faktory obranyschopnosti organizmu pacienta
● faktory prostredia a vlastnosti patogénnych mikroorganizmov

Vystavení riziku
Aj napriek tomu, že ležíte v nemocnici, neobávajte sa najhoršieho. Infekcia nie je ozaj nič príjemné, ale výsledky výskytu nozokomiálnych nákaz na Slovensku nie sú alarmujúce. Každý človek, ktorý sa podrobí akémukoľvek zákroku, musí rátať s určitým rizikom, že sa nakazí. Zdravotnícki pracovníci sa však maximálne snažia o to, aby vám poskytli odbornú starostlivosť na najvyššej úrovni, poučili vás, a aby urobili všetko pre váš návrat do normálneho života.

(ivk)
Foto: www.fotolia.com

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
28. máj 2023 15:03