StoryEditor

Počet postelí v nemocniciach klesá

12.08.2012, 23:58
Autor:
(dia)(dia)
Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci zberu a spracúvania nevyčísliteľného počtu zdravotníckych štatistických údajov, sleduje aj informácie o počte postelí a hospitalizovaných pacientoch v nemocniciach.

Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci zberu a spracúvania nevyčísliteľného počtu zdravotníckych štatistických údajov, sleduje aj informácie o počte postelí a hospitalizovaných pacientoch v nemocniciach. Aj vďaka týmto údajom možno napríklad konštatovať, že počet postelí, ktoré máme v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti k dispozícii, klesá. Znižuje sa aj priemerný ošetrovací čas a počet ošetrovacích dní, ktoré v nemocniciach strávime. Počet hospitalizovaných pacientov sa však už niekoľko rokov drží na pomerne rovnakej úrovni.

Počet postelí, ktoré majú nemocnice pre hospitalizovaných k dispozícii, naďalej klesá. Vyplýva to zo zozbieraných a spracovaných údajov, ktoré má k dispozícii Národné centrum zdravotníckych informácií za všetky rezortné aj mimorezortné odborné útvary ústavnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Kým v roku 2009 bol celkový počet postelí 35 520, o rok neskôr to bolo 35 132, a v minulom roku už len 32 954 postelí(bez postelí v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach). V trojročnom horizonte teda došlo k poklesu o 2 566 z celkového počtu postelí, čo je zníženie o 7,2%. Uvedený vývoj je značne ovplyvnený nárastom výkonov poskytovaných v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti, ale aj dlhodobo klesajúcim priemerným ošetrovacím časom na jednu hospitalizáciu. Kým napríklad pred tridsiatimi rokmi sme v nemocnici priemerne strávili takmer dva týždne, minulý rok to bolo už len 8 dní. Na druhej strane sa však počet hospitalizovaných Slovákov za posledné tri roky podľa údajov NCZI výrazne nezmenil a stále prekračuje hranicu 1 mil. hospitalizovaných ročne (v roku 2009 bolo celkovo 1 019 962 hospitalizovaných, v roku 2010 to bolo 1 008 660, v roku 2011 celkovo 1 006 820).

Údaje o počte postelí a hospitalizovaných pacientoch môžeme vďaka spôsobu ich zberu a spracovania rozdeliť a porovnávať aj podľa toho, či ide o dospelých pacientov, alebo deti a mládež do 18 rokov. Z porovnania možno napríklad sledovať, že klesajúci trend v počte postelí sa rovnako týka aj postelí vyčlenených pre detských pacientov. Z celkového počtu postelí (takmer 33 tis.) v roku 2011 bolo pre pacientov vo veku do 18 rokov určených 4 769 postelí, čo je približne 14% z celkového počtu postelí. V roku 2010 mali detskí pacienti k dispozícii 4 920 postelí a v roku 2009 to bolo až 5 012 postelí. Počet postelí vyčlenených pre deti teda poklesol od roka 2009 k poslednému sledovanému roku o 243 postelí, čo je zníženie o 4,8% z celkového počtu detských postelí.

Počet hospitalizácií v uvedenej vekovej kategórii 0-18 rokov bol v minulom roku celkovo 198 818, avšak v danom čísle je zahrnutých aj vyše 60 tis. novorodencov, ktorí v nemocnici po narodení strávia istý čas. Najčastejšou príčinou hospitalizácie detských pacientov do 18 rokov boli v roku 2011 choroby dýchacej sústavy, konkrétne akútny zápal priedušiek (7 417 hospitalizácií), chronické choroby mandlí (6 155 hospitalizácií) a zápal pľúc (5 119 hospitalizácií).

Napriek zdanlivému nepomeru medzi vysokým počtom hospitalizovaných pacientov a počtom postelí, ktoré majú k dispozícii, zo spracovaných údajov NCZI vyplýva, že percento využitia postelí v SR k 31. 12. 2011 bolo 67,7 %. Medzi najviac využívané postele patria lôžka na pediatrickej hematológii a onkológii s celkovým počtom postelí 67, pričom ich využitie je 89,2%, ďalej medicíne drogových závislostí (637 postelí, využitie na 89%), detskej psychiatrii (187 postelí, využitie na 86,5%) a psychiatrii (3 032 postelí, využitie 79,7%).

V členení podľa druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti zaznamenávame najväčší úbytok počtu postelí v akútnej nemocničnej starostlivosti, kde je v porovnaní s rokom 2007 celkovo o 2 317 postelí menej (v roku 2007 to bolo 26 546 postelí, kým v roku 2011 je to 24 229 postelí). Miernejší pokles je v počte postelí dlhodobej nemocničnej starostlivosti (rok 2007 – 4 403 postelí, rok 2011 – 3 476 postelí, rozdiel: - 927 postelí) a v posteliach pre psychiatrickú nemocničnú starostlivosť sme zaznamenali zníženie o 302 postelí oproti roku 2007 (rok 2007 – 4 450 postelí, rok 2011 – 4 148 postelí. Naopak, pri hospicoch a domoch ošetrovateľskej starostlivosti evidujeme od roku 2007 nárast postelí (rok 2007 – 138 postelí, rok 2011 – 254 postelí, rozdiel: + 116 postelí).

Zdroj: TASR

Foto: www.fotolia.com

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. máj 2023 17:42