StoryEditor

4. február 2013 – Svetový deň proti rakovine

04.02.2013, 04:00
Autor:
(dia)(dia)
V prevencii sa kladie dôraz na výchovu k zdravému spôsobu života už od detstva so zameraním na závažné rizikové faktory – fajčenie, alkohol, nezdravá strava, nedostatok pohybu, obezita, nadmerné slnenie. Dôležitú rolu hrá aj vakcinácia proti HPV a HBV.

Liga proti rakovine sa opätovne pripojila k iniciatíve Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a spolu s ďalšími 155 krajinami pripomína význam boja proti rakovine i prostredníctvom 4. februára.
Tohtoročný Svetový deň proti rakovine sa zameriava na piaty bod Svetovej deklarácie – Odstránenie škodlivých mýtov a mylných predstáv o rakovine prostredníctvom otázky „Rakovina – vedeli ste?“ s cieľom šíriť poznatky o rakovine a odstrániť mylné predstavy o tejto chorobe.


Mýtus 1: Rakovina je len zdravotný problém.
Mýtus 2: Rakovina je ochorením bohatých, starších a rozvinutých krajín.
Mýtus 3: Rakovina je rozsudkom smrti.
Mýtus 4: Rakovina je môj osud.
Slabé povedomie o rakovine a mýty sa týkajú najmä rozvojových krajín, kde otázka prevencie, diagnostiky i liečby nie je často súčasťou zdravotného systému.

 

Dnes už všetci vieme, že:
... rakovina nie je len zdravotný problém, ale má ďalekosiahle sociálne, ekonomické dôsledky i dopad na ľudské práva;
... rakovina si nevyberá, je to globálna epidémia, týka sa všetkých vekových skupín i krajín;
... mnoho typov onkologických ochorení, ktoré boli považované za smrteľné, sa už dnes dá liečiť a mnoho ľudí môže byť úspešne vyliečených;
... správnou stratégiou je možné každému tretiemu onkologickému ochoreniu zabrániť.

Pokrok vyspelých krajín, a medzi nimi i Slovenska, nás od mýtov posúva k odstráneniu samotného bremena rakoviny dôsledným plnením programu kontroly rakoviny, v ktorom dôležitú úlohu zohráva i štát.
Každý rok ochorie vo svete na rakovinu 12 miliónov ľudí a každý rok podľahne tejto chorobe 7,6 miliónov ľudí. I preto nám 4. február v zmysle Európskej deklarácie pripomína, čo všetko sa môže a musí urobiť, aby sa do roku 2025 znížila incidencia, morbidita a mortalita o 25 %.
Stavba programu kontroly rakoviny spočíva na piatich pilieroch: prevencia, včasné zistenie choroby, účinná liečba, starostlivosť o pacienta vo všetkých štádiách choroby a cielený výskum.

 

V prevencii sa kladie veľký dôraz na výchovu k zdravému spôsobu života už od detstva so zameraním na najzávažnejšie rizikové faktory – fajčenie, alkohol, nezdravá strava, nedostatok pohybu, obezita, nadmerné slnenie. V stratégii primárnej prevencie hrajú dôležitú úlohu aj programy vakcinácie proti HPV a HBV.
Sekundárna prevencia formou kontrolovaných skríningových programov na najčastejšie druhy rakoviny je cestou včasného zistenia choroby a tým aj včasnej a účinnej liečby.
Liečba onkologických chorôb vyžaduje dlhodobé a komplexné riešenie a koordináciu práce s účasťou mnohých špecificky orientovaných odborníkov. K tomu patrí aj odstraňovanie rôznych škodlivých mýtov o povahe choroby a jej liečbe i zavádzajúcich návodov.
Pacient potrebuje komplexnú starostlivosť, čo je v novom poňatí obsahom práce psychosociálnej onkológie s poskytovaním rôznych služieb vrátane onkologickej rehabilitácie a paliatívnej starostlivosti.
Práca výskumu umožňuje prenos nových poznatkov do praxe, vyžaduje medzinárodnú komunikáciu, koordináciu spolupráce, stanovenie priorít, odstránenie trieštenia a duplicity a rýchlejšiu aplikáciu výsledkov do inovačných programov.
Liga proti rakovine sa ako jedna z členských organizácií Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) usiluje vo svetovom partnerstve dosiahnuť vyhlásené ciele. V tento Svetový deň proti rakovine by sme si mali všetci uvedomiť, že každý z nás môže byť v tomto úsilí nejakým spôsobom prospešný.
O zavedenie potrebných krokov do praxe sa pokúsila aj prostredníctvom III. Fóra onkologických pacientov realizovaného v decembri 2012 v Bratislave. Počas dvoch dní diskutovalo 210 onkologických pacientov z celého Slovenska s lekármi i zástupcami zdravotníckych a štátnych inštitúcií s cieľom nájsť riešenie aktuálnych otázok týkajúcich sa onkologických pacientov a zlepšenia ich postavenia na Slovensku. Rezolúciu III. Fóra onkologických pacientov zaslala Liga proti rakovine kompetentným na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR i na predsedu výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Zdroj: Liga proti rakovine
Foto: fotolia.com

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
06. jún 2023 05:17