StoryEditor

Kurz o zdravom životnom štýle pre deti

25.01.2012, 23:00
Autor:
(dia)(dia)
Na slovenské základné školy prichádza kurz o zdravom a aktívnom životnom štýle „Hravo ži zdravo“. Naučia sa bojovať s nadváhou, dokážu si zostaviť zdravý jedálniček a obmedziť tak riziko ochorení v dospievaní.
Na slovenské základné školy prichádza kurz o zdravom a aktívnom životnom štýle „Hravo ži zdravo“. Naučia sa bojovať s nadváhou, dokážu si zostaviť zdravý jedálniček a obmedziť tak riziko ochorení v dospievaní. Taký je cieľ jedinečného internetového kurzu ,,Hravo ži zdravo“ pre žiakov piatych ročníkov základných škôl, ktorý Potravinárska komora Slovenska spúšťa už 6. februára 2012 na území celého Slovenska.
Na Slovensku sa nadváha a obezita týka 13,6 % detí vo veku 6 až 12 rokov a 11,3 % detí vo veku 13 až 17 rokov. V mladšej vekovej skupine je obéznych 8,0 % detí a v staršej vekovej skupine 6,9 % detí. Pritom až 80 % obéznej detskej populácie zostáva obéznymi aj v dospelosti. V rámci výskumného projektu „Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál“ sa zistilo, že až 37,5 % detí raňajkuje nepravidelne alebo neraňajkuje vôbec. Len 55, 8 % detí obeduje v školskej jedálni a doma 39,4 %, pričom až 31,0 % detí nekonzumuje na obed polievku každý deň. Negatívnym zistením je, že zloženie desiat a olovrantov nie je uspokojujúce, že iba necelé 2/3 detí pijú mlieko denne, že len 2/3 detí jedia denne ovocie a iba 31 % detí jedáva denne zeleninu, len 15 % detí jedáva denne celozrnné výrobky a len u 14,2 % detí bol zistený odporúčaný príjem rýb.
Medzi ďalšie veľmi dôležité negatívne zistenia možno zaradiť vysokú konzumáciu sladkostí. Denne alebo takmer denne konzumuje sladkosti až 77 % detí. Tieto negatívne trendy prevládajú najmä u starších žiakov. „Správne stravovacie návyky už v najrannejšom veku ovplyvňujú zdravie dospelého človeka,“ tvrdí MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu na Slovensku. „Deti z rodín, v ktorých je propagované správne stravovanie a zdravý životný štýl ako taký, by k nemu mali byť vedené aj mimo domova, teda aj v škole a pri mimoškolských aktivitách. Malo by to však platiť aj naopak,“ dodáva MUDr. Peter Minárik.
Cieľom školského kurzu je interaktívnym a zábavným spôsobom vysvetliť deťom dôležitosť a základné pravidlá zdravého životného štýlu. Piataci, ktorí sa zúčastnia kurzu, budú zároveň súťažiť o atraktívne ceny podporujúce aktívny prístup k životu. „Obezita sa stáva jednou z najdôležitejších a najproblematickejších tém tohto desaťročia. Týka sa všetkých národov a všetkých vekových skupín bez ohľadu na životnú úroveň a ekonomiku štátov,“ upozorňuje Ing. Jarmila Halgašová, riaditeľka PKS.
Za príčinu detskej obezity sú dnes primárne označované dve kľúčové oblasti, a to zmena životného štýlu od aktívneho k pasívnemu a zmena stravovacích návykov, ktoré vo vzájomnej kombinácii môžu bez nadsádzky až k epidémii. Jedným zo spôsobov, ako tomuto vývoju predchádzať, je účinná prevencia a výchova detí.
V Českej republike realizuje Potravinárska komora Českej republiky internetový vzdelávací kurz zdravého životného štýlu „Hravě žij zdravě“ už od roku 2007. Projekt sa v praxi ukázal ako veľmi úspešný a keďže naše komory úzko spolupracujú, PKS v rámci rozvíjania spolupráce zahajuje tento vzdelávací internetový kurz zdravého životného štýlu na Slovensku pod rovnomenným názvom „Hravo ži zdravo“ práve v tomto roku. „Cieľom projektu je preventívne pôsobenie, zmena nevhodných stravovacích návykov, zlepšenie pitného režimu a zvýšenie pohybovej aktivity u detí,“ hovorí Ing. Martin Klofanda, člen Výboru pre zdravý životný štýl pri PKS a dodáva: „Výnimočnosť kurzu je daná jeho interaktívnou podobou.“ Po absolvovaní každej lekcie alebo po vyplnení aktivít, ako je napríklad jedálniček, deti zakaždým dostanú spätnú väzbu, ktorá ohodnotí ich výsledky.
Hlavný program internetového kurzu Hravo ži zdravo trvá štyri týždne. Každý týždeň je súťažným triedam sprístupnená nová lekcia v podobe hry, umožňujúca žiakom plniť zábavné úlohy zamerané na rôzne témy, napríklad na stravovací režim, zloženie jedálnička, kultúru stolovania, pohybové aktivity. Na každú lekciu majú súťažiaci minimálne sedem dní (koľko času zostáva na dokončenie konkrétnej lekcie a koľko do celej súťaže, ukazuje odpočítavadlo). Prvé tri lekcie sa skladajú zo vzdelávacej časti, úloh a bodovaného záverečného testu. Štvrtá lekcia slúži na zopakovanie si všetkých predchádzajúcich informácií a bodovaná je celá. Počas týchto štyroch lekcií získavajú deti zábavnou formou základné informácie z oblasti zdravého životného štýlu, ktoré si následne môžu prakticky vyskúšať v záznamovej časti Denníček. Do Denníčka si súťažiaci zapisujú svoj jedálniček, pitný režim a pohybové aktivity, a získavajú ďalšie cenné body. Program im navyše poskytuje spätnú väzbu – vyhodnotí, ako boli v dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu úspešní. „Z nášho pohľadu kľúčovou úlohou bolo nájsť pre takýto kurz médium, ktoré je dostatočne rozšírené a aj dostatočne atraktívne pre žiakov základných škôl,“ dodáva Ing. Martin Klofanda. „Produktových partnerov sme vyberali na základe ich podpory aktívneho životného štýlu,“ vysvetľuje ďalej. Partnerom projektu je Potravinárska komora Slovenska, produktovými partnermi sú spoločnosť EXIsport, ktorá víťazným žiakom a triedam venuje batohy a športové oblečenie a Slovenské národné múzeum, ktoré víťazom venuje vstupy do svojich expozícií.
Autorkami kurzu sú Mgr. Jana Divoká a PhDr. Iva Málková zo združenia STOB a odborným garantom projektu na Slovensku je MUDr. Peter Minárik, majiteľ poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE. Projekt podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pre tento vzdelávací projekt vydalo odporúčaciu doložku didaktického prostriedku až do roku 2015, ako aj MUDr. Gabriel Šimko, MPH, hlavný hygienik SR.
Do kurzu sa prihlasuje elektronicky na stránkach www.hravozizdravo.sk od 6. februára 2012. Samotný kurz trvá do 30. apríla 2012. Súťažne je určený výlučne pre žiakov piatych tried základných škôl, nesúťažne je určený pre každého, kto si chce zlepšiť svoj životný štýl. Každý nový týždeň bude účastníkom kurzu sprístupnená nová lekcia. Po absolvovaní kurzu získa každá trieda „certifikát pre triedu podporujúcu zdravý životný štýl“ a každý jednotlivec získa „preukaz aktívneho dieťaťa“. Viac informácií je dostupných na stránkach www.hravozizdravo.sk. 
Zdroj: TASR
Foto: www.fotolia.com 
menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. máj 2024 17:49