StoryEditor

Extrémne teplo vedie k únave

12.07.2010, 12:07
Autor:
(dia)(dia)
Extrémne teplé letné počasie môže viesť k poklesu výkonnosti či zvýšenej únave. Prehriatie organizmu môže sprevádzať zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť až zvracanie.

Extrémne teplé letné počasie môže viesť k poklesu výkonnosti či zvýšenej únave. Prehriatie organizmu môže sprevádzať zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť až zvracanie. Ako prevencia porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom sa odporúča zabezpečiť na pracoviskách pitný režim, vhodný pracovný odev a úprava režimu práce, uvádza Odbor preventívneho pracovného lekárstva na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dostupnosť a dostatok pitnej vody na pracovisku pre zamestnancov by mali byť podľa lekárov samozrejmosťou. Okrem toho odporúčajú konzumovať dostatočné množstvo vhodných nápojov, ktoré slúžia na uhrádzanie tekutín, solí, a ďalších látok stratených nadmerným potením. Nápoje by mali mať vhodnú chuť a teplotu a mali by obsahovať čo najmenej cukru. Sladké nápoje totiž zvyšujú pocit smädu. Nemali by obsahovať alkohol, pretože ten zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme. „Teplotu nápojov odporúčame v rozmedzí 12 až 15 stupňov Celzia,“ uviedli lekári. Za vhodné považujú stolové minerálne vody s obsahom sodíka do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. „Finančne uhrádzať tieto nápoje nie je povinnosťou zamestnávateľa,“ upozorňujú.

Vhodné pracovné oblečenie má byť jednovrstvové. „Podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu,“ vysvetlili. V režime práce majú mať zamestnanci možnosť prestávok, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím chladnou vodou. „Prípadná úprava režimu práce a oddychu najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou a pri prácach na vonkajších pracoviskách, napríklad posun začiatku pracovnej zmeny, dĺžka a zaradenie prestávok, sa má riešiť dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov,“ uvádza Odbor preventívneho pracovného lekárstva. Na pracovisku treba tienením, napr. žalúziami alebo roletami zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky. „Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je potrebné nasmerovať ich tak, aby sa priamo neochladzoval povrch tela zamestnancov,“ upozorňujú lekári.

Pracovný režim počas horúčav upravuje aj legislatíva v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vykonávacím predpisom zákona je Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Legislatíva stanovuje pitný režim zamestnancov, ktorý má povinne zabezpečiť zamestnávateľ pri zvýšenej záťaži teplom a to tak, že na pracovisku poskytne pitnú vodu. Zamestnávateľ má poskytnúť navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok z organizmu stratených potením a dýchaním, ak sú prekročené hodnoty dlhodobej i krátkodobej záťaže teplom alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní. Mimoriadne teplý deň je taký, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 30 stupňov Celzia, informujú odborníci. „Súčasná legislatíva jednoznačne nestanovuje teplotnú hranicu, keď zamestnávateľ musí vykonávať jednotlivé opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať opatrenia, zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy, napríklad upraviť čas práce, posunúť začiatok pracovnej zmeny a podobne,“ uvádza Odbor preventívneho pracovného lekárstva.

SITA

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
03. jún 2023 22:48