StoryEditor

S.O.S. obličiek

03.12.2012, 04:00
Autor:
(dia)(dia)
Znepokojuje vás diabetická choroba obličiek? Mala by, pretože v pokročilom štádiu patrí medzi závažné komplikácie cukrovky. Ak ste ako diabetici nedisciplinovaní, máte zvýšené riziko, že sa vám popri cukrovke spustí okrem iných komplikácií aj tzv. diabetická nefropatia.
Znepokojuje vás diabetická choroba obličiek? Mala by, pretože v pokročilom štádiu patrí medzi závažné komplikácie cukrovky. Ak ste ako diabetici nedisciplinovaní, máte zvýšené riziko, že sa vám popri cukrovke spustí okrem iných komplikácií aj tzv. diabetická nefropatia. „Vyvíja sa pod dlhodobým vplyvom vysokých glykémií za spoluúčasti vysokého krvného tlaku a aj individuálnej genetickej náchylnosti. V oboch obličkách vznikajú zmeny v štruktúre a zhoršujú sa ich funkcie,“ upozorňuje prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., z nefrologickej ambulancie Fakultnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. „Pri nedostatočnej liečbe sa v priebehu rokov vyvinie až po štádium, pri ktorom obličky úplne stratia schopnosť vylučovať škodlivé splodiny látkovej premeny z krvi do moču. Tento stav sa odborne označuje ako chronické zlyhanie obličiek a pacientom, či už diabetikom alebo nediabetikom, poskytujeme liečbu vo forme hemodialýzy (umelej obličky), peritoneálnej dialýzy alebo transplantácie obličky,“ upozorňuje prof. Ponťuch. Na Slovensku sa pravidelnou hemodialýzou lieči asi 2 600 pacientov, z nich je niečo viac ako štvrtina diabetikov.

Diabetici 1. aj 2. typu na Slovensku
● S diabetickou chorobou obličiek má dočinenia približne 30 až 40 % diabetikov.
● V bratislavských diabetologických ambulanciách boli vyhodnotené obličkové funkcie v skupine 640 dospelých diabetikov 1. typu. Diabetickú nefropatiu v začínajúcom štádiu malo 17 % a v pokročilom štádiu 20 % diabetikov.
● V diabetologických ambulanciách v rôznych regiónoch Slovenska (Bratislava, Nitra, Prievidza, Banská Bystrica, Martin, Prešov, Košice) bolo vyšetrených 664 diabetikov 2. typu. „Začínajúce štádium diabetickej obličkovej choroby malo 24 % a pokročilé štádium 12 % diabetikov,“ hovorí prof. Ponťuch.

V ranom štádiu
Pri začínajúcom obličkovom poškodení nebudete mať žiadne ťažkosti, nebudú vás trápiť ani bolesti obličiek či problémy s močením. To sa však môže ľahko zmeniť. Stačí, že podceníte liečbu cukrovky a zanedbáte pravidelné kontrolné vyšetrenia u svojho diabetológa. Ten vám totiž môže ochorenie zachytiť už v ranom štádiu pomocou chemického vyšetrenia moču, pri ktorom sa zisťuje, či sa v ňom nachádza bielkovina albumín. „Na to, aby sa začiatočné diabetické zmeny v obličkách vyvinuli, musí cukrovka trvať najmenej 5 rokov. U viacerých diabetikov to býva dlhšie obdobie a niektorým z nich sa zmeny v obličkách neobjavia ani po 20 rokoch trvania cukrovky,“ hovorí prof. Ponťuch.

Omeškané zistenie
Medzi vami je iste veľa nediagnostikovaných diabetikov 2. typu. Pre nenápadné prejavy ochorenia môže prejsť aj niekoľko rokov, kým vám ho zistia. „V čase stanovenia diagnózy cukrovky sa môže stať, že už pri vstupnom vyšetrení sa nájdu zmeny na očnom pozadí a v obličkách.“ V tom je rozdielny diabetes 1. typu, pretože tento typ je už na začiatku rozpoznateľný pre ťažkosti, ktoré ho sprevádzajú. Diabetickej nefropatii môžete teda ako diabetici 1. typu ľahšie predísť, pretože budete pod dozorom diabetológa od samého začiatku vášho ochorenia.

Udržujú rovnováhu
Zdravé obličky zabezpečujú stálosť vnútorného prostredia v ľudskom tele tak, že vylučujú močom nepotrebné a škodlivé splodiny látkovej premeny a udržujú rovnováhu medzi príjmom a stratou vody a dôležitých minerálov. Významná je ich úloha pri regulácii krvného tlaku a urýchľovaní tvorby červených krviniek v kostnej dreni.

Biochemický nález

Začínajúcu diabetickú nefropatiu vám lekár môže zachytiť na základe mikroalbuminúrie, teda laboratórneho biochemického nálezu mierne zvýšeného vylučovania bielkoviny albumínu močom (30 – 300 mg za 24 hodín). „Na jej presné stanovenie je najvhodnejší 8-hodinový nočný moč zbieraný v čase od 22. do 6. hodiny, alebo 24-hodinový moč. Vzorky moču sa potom vyhodnotia v biochemickom laboratóriu,“ vysvetľuje prof. P. Ponťuch. Mikroalbuminúriu vám môže vyšetriť diabetológ aj priamo v ambulancii v náhodnej vzorke moču pomocou špeciálnych testovacích prúžkov.

Pozor na glykémiu a tlak
Ak sa v najbližšej dobe chystáte na vyšetrenie mikroalbuminúrie, pre jej správne stanovenie by ste pri zbere moču mali dodržať niekoľko nasledovných podmienok:
● dbajte na to, aby ste mali vyrovnané glykémie,
● dôležité sú primerané hodnoty krvného tlaku,
● 24 hodín pred zberom moču sa vyhnite veľkej telesnej záťaži.
V prípade, že situáciu podceníte a podmienky porušíte, lekár vám môže zistiť zvýšené vylučovanie albumínu močom, ktorého príčinou však nebude obličková choroba. Pozitívne výsledky tak chybne ovplyvnia diagnózu. „Dôležité je tiež zistiť, aká je vylučovacia schopnosť obličiek. Robíme to pomocou laboratórneho stanovenia koncentrácie kreatinínu v sére, na čo už treba odobrať krv zo žily. Z tejto hodnoty sa vypočíta tzv. glomerulová filtrácia, ktorá presne informuje o vylučovacej schopnosti obličiek,“ hovorí prof. Ponťuch.

Spoľahlivý ukazovateľ
Mikroalbuminúria je podľa výsledkov vedeckých štúdií spoľahlivým ukazovateľom už začínajúcej diabetickej nefropatie. Podľa nefrológa je tiež ukazovateľom vyššieho rizika vzniku srdcovo-cievnych chorôb v prípade osôb s vysokým krvným tlakom, čo platí nielen pre diabetikov, ale aj pre nediabetikov. „Biochemické vyšetrenie zavčasu určí diabetikov s rizikom vývinu diabetickej choroby obličiek a srdcovo-cievnych príhod, čím vytvára najlepšie predpoklady na čo najskoršie začatie dôslednej liečby s cieľom zabrániť rozvoju diabetických komplikácií v obličkách.“

Dôležité!

Ako diabetici 1. typu by ste mali absolvovať vyšetrenie mikroalbuminúrie po 5 rokoch trvania cukrovky. V prípade, že patríte do skupiny diabetikov 2. typu, na laboratórne vyšetrenie by ste mali ísť raz ročne už od stanovenia diagnózy cukrovky.


Foto: fotolia.com

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
29. máj 2023 00:16