Reuters
StoryEditor

Ako COVID-19 ovplyvňuje ľudí s cukrovkou

29.07.2020, 08:00
Autor:
(dia)(dia)
Diabetici majú oslabený imunitný systém, a tým vyššie riziko infekčných ochorení horných aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu pravdepodobnosť na ochorenie COVID-19 majú pacienti s vyššími glykémiami.


Sme svedkami rozšírenia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý svet. V našom prípade sme mali šťastie, že medzi zisteným prvým prípadom chorého u nás a prvými karanténnymi opatreniami zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni. Mali sme šťastie v pokračujúcich opatreniach, ktoré boli našou vládou správne načasované, a tým aj vysoko účinné. A máme veľké šťastie aj v našich ľuďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podrobili opatreniam a zväčša akceptovali a porozumeli významu nastolených opatrení.

Témy ohľadne koronavírusu sú najvyhľadávanejšími na internete a v médiách. Tu sú odpovede na najčastejšie otázky diabetikov na základe súčasných znalostí o ochorení:

OTÁZKA: Majú ľudia s cukrovkou väčšiu pravdepodobnosť, že ochorejú na COVID-19?
Odpoveď: Diabetici sú rizikovou skupinou, náchylnejšou na akékoľvek infekčné ochorenie dýchacieho systému, či už spôsobeného vírusom, napríklad chrípkou, alebo baktériami. Diabetici majú oslabený imunitný systém, a tým vyššie riziko infekčných ochorení horných aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu pravdepodobnosť na ochorenie COVID-19 majú diabetici s horšou glykemickou kontrolou, teda vyššími glykémiami.

OTÁZKA: Majú ľudia s cukrovkou vyššie riziko, že budú mať pri infekcii COVID-19 komplikácie?
Odpoveď: U diabetikov je väčšia pravdepodobnosť výskytu závažných komplikácií spôsobených vírusom COVID-19. Výskyt komplikácií závisí aj od stavu cukrovky. U pacientov, ktorým musela byť poskytovaná intenzívna starostlivosť, mali vyššie glykémie. Platí, že čím lepšie kompenzovaný diabetik so stabilnejšími hodnotami glykémií, tým má riziko vzniku akýchkoľvek komplikácií menšie.

Pacienti, ktorí dlhodobo majú vysoké hladiny krvného cukru či už nalačno alebo po jedle, vysokú hladinu glykovaného hemoglobínu HbA1ci, majú vyššie riziko aj chronických komplikácií a tým môžu mať prognózu ochorenia vážnejšiu. Diabetes mellitus 2. typu je často spojený s obezitou a väčšina pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť je obéznych. Nedostatočná metabolická kompenzácia, ak je glykovaný hemoglobín HbA1c nad 9 %, je zvýšené riziko nutnosti hospitalizácie.


Platí však, že čím viac ľudí je vyšetrených, tým viac je známy skutočný výskyt ochorenia v populácii a chorí sú adresne izolovaní a cielene liečení, a tým sa riziko závažných až fatálnych komplikácií znižuje. V situácii u nás, keď sa významne zvýšilo testovanie, môžeme pozorovať, že výskyt vážnych komplikácií alebo fatálnych stavov je oproti ostatným krajinám výrazne nižšie.

OTÁZKA: Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou 1. a 2. typu?
Odpoveď: V súčasnosti nie sú ešte jednoznačné medicínske znalosti. Zatiaľ nie je dôvod predpokladať, že by boli rozdiely medzi oboma najčastejšími typmi cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo veku a prítomnosti komplikácií. Platí, že diabetici 2. typu sú starší a majú viac komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho veku, a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľudia, ktorí už majú zdravotné problémy súvisiace s cukrovkou, budú mať pravdepodobne horšie výsledky a riziko vážnejších komplikácií ako ľudia s cukrovkou, ktorí sú inak zdraví, bez ohľadu na typ cukrovky, ktorý majú.

OTÁZKA: Ovplyvňuje ochorenie COVID-19 cukrovku?
Odpoveď: S vysokou pravdepodobnosťou áno. Ale to je bežné aj pri iných infekčných ochoreniach dýchacieho systému. Zvýšené hladiny krvného cukru – hyperglykémie sú časté pri zvýšenej teplote, nechutenstve, pravidelnom príjme potravy a aj pri mnohých liekoch užívaných na zvládnutie ochorenia dýchacieho systému. Preto sa pri ochorení častejšie sleduje hladina krvného cukru glukomerom a spravidla sa upravuje aj liečba.

Niektoré lieky, najčastejšie metformín a SGLT-2 inhibítory, sa počas ochorenia najčastejšie vynechávajú. Deriváty sulfonylurey sa vynechávajú pri zníženom príjme potravy. U mnohých pacientov s ochorením COVID-19 sa pri zhoršených glykémiách prechádza na inzulínovú liečbu. Ak si diabetik už podáva dlhodobý inzulín jedenkrát denne, často sa pridáva rýchloúčinkujúci inzulín. Preto ak máte takúto situáciu, kontaktujte svojho diabetológa. Po prekonaní ochorenia sa liečba spravidla vracia na pôvodnú, pred ochorením.


U diabetikov 1. typu, ktorí si podávanú inzulín viackrát denne, alebo pomocou inzulínovej pumpy, sa liečba spravidla mení, upravuje podľa častej kontroly glykémií a prítomnosti ketolátok. Pri miernom alebo bezpríznakovom priebehu ochorenia pri všetkých typoch diabetu často nie je potrebné upravovať liečbu.

OTÁZKA: Musí sa diabetik obávať diabetickej ketoacidózy?
Odpoveď: Diabetická ketoacidóza je rozvrat vnútorného prostredia. Riziko vzniku diabetickej ketoacidózy je vyššie u diabetikov 1. typu, u diabetikov 2. typu je nižšie. Riziko je pri každom ťažšom ochorení, nielen infekčnom vírusovom. Pri podozrení na možný vznik diabetickej ketoacidózy je potrebné sledovať príjem a výdaj tekutín a sledovať hladinu elektrolytov, preto patrí do rúk lekárov.

Liečba je veľmi dôležitá pri zvládnutí septického stavu, ktorý bol opísaný u niektorých pacientov s ťažkým priebehom COVID-19. Preto, ak u diabetikov 1. typu je hladina glykémie opakovane vyššia ako 14 mmol/l, je potrebné skontrolovať prítomnosť ketolátok v moči alebo v krvi. U diabetikov 2. typu je vhodné skontrolovať ketolátky pri opakovanom vzostupe glykémie nad 17 mmol/l.

OTÁZKA: Líši sa COVID-19 od sezónnej chrípky u diabetikov?
Odpoveď: COVID-19 je závažnejšie ochorenie ako sezónna chrípka pre všetkých ľudí, vrátane ľudí s cukrovkou. O to je dôležitejšie predchádzať vzniku tohto ochorenia u diabetikov. Na sezónnu chrípku máme vakcínu, vakcínu na ochorenie COVID-19 iba čakáme.

OTÁZKA: Aké sú príznaky a varovné signály u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Odpoveď: Príznaky sú rovnaké ako u nediabetika – zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a dýchavičnosť. Úvodné symptómy však môžu byť u diabetikov menej výrazné. Diabetici v opísaných prípadoch mali zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie alebo vzostup glykémií. Ak máte pocit, že sa u vás objavili príznaky, zavolajte svojho všeobecného lekára, pri zhoršení glykemickej kompenzácie kontaktujte svojho diabetológa.

OTÁZKA: Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Odpoveď: Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré sa upravuje podľa vývoja pandemickej situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané, ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia veľmi ochotne poradia telefonicky, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory. Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.

OTÁZKA: Čo je potrebné mať nachystané pri kontakte s diabetológom?
Odpoveď: Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje o nameraných hodnotách hladiny cukru a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsledok (týka sa častejšie diabetikov 1. typu a detí). Sledujte si svoju spotrebu tekutín, majte prehľad, koľko tekutín za deň asi vypijete alebo užijete (zarátava sa aj množstvo polievky). Na meranie môžete použiť 1-litrovú fľašu s vodou, alebo sledujte počet vypitých pohárov.
Sledujte a opíšte čo najpresnejšie svoje príznaky – únava, smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla... Pripravte si odpoveď aj na otázku, či užívate pravidelne lieky, inzulín, či a ako ste menili dávku liekov alebo inzulínu.

OTÁZKA: Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome – a čo mám robiť, ak má vírus niekto v domácnosti?
Odpoveď: Ak je v niektorej rodine alebo domácnosti diabetik, zdraví členovia domácnosti by sa mali správať tak, akoby pre neho nepredstavovali významné riziko. Všetkým hygienickým opatreniam je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti COVID-19, je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu či chaty. Ak to nie je možné, o to viac je potrebné chorému dať iba vyhradený priestor v domácnosti.

OTÁZKA: Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu či zdravotníckym pomôckam?
Odpoveď: Na zabezpečenie vlastného pokoja s dostupnosťou si sledujte, aby ste mali doma zásoby svojich liekov a používaných zdravotníckych pomôcok minimálne na 1 mesiac. Ak ich nemáte, kontaktujte svojho diabetológa, ktorý vám predpíše potrebné lieky a pomôcky cez eRecept a môžete si ich vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekári. Výrobcovia uvádzajú, že COVID-19 nemá v súčasnosti vplyv na ich súčasné výrobné a distribučné schopnosti.

Na záver: Čo môžeme očakávať
Uvoľňovanie opatrení môže znamenať aj riziko zvýšenia nákazy. Preto je veľmi žiaduce, aby sa opatrenia uvoľňovali postupne. Týka sa to opatrení vyhlásených predstaviteľmi štátu, ale aj našimi vlastnými osobnými opatreniami. Čím viac budeme prísni na seba, tým je väčšia pravdepodobnosť, že epidémiu zvládneme s minimálnymi alebo malými následkami.
Zisťovanie príčin a následkov epidémie, ktorú zažívame, bude trvať roky. Odpovede na mnohé otázky dostaneme neskôr. Nateraz nie je jasné, u ktorých má ľahký priebeh a u ktorých ťažký.


Z minulosti vieme, že keď opatrenia pri iných nákazách neboli dostatočné alebo sa uvoľnili veľmi rýchlo, bola druhá vlna masívna a v oblastiach, kde si boli istejší, následky druhej vlny boli iba o niečo menšie ako v prvej. Platí, že tento rok bude lepšie dovolenkovať doma, najlepšie na vlastných záhradách alebo chatách. S epidémiou sa však budeme musieť naučiť žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom nákazy dlhší čas.


Súčasnosť je pre každého z nás nová skutočnosť. Našťastie sme nikto nezažili epidémiu takéhoto rozsahu. Ale pravdou je, že každá epidémia sa raz skončí, skončili sa všetky v histórii. Skončí sa aj táto. Ako, to závisí aj od nás všetkých.


Vírusu sa vieme účinne brániť:
• dodržujte naďalej sociálnu vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne 1 meter, lepšie 2 metre
• nedotýkaním sa takzvanej T zóny na tvári (čelo, nos, ústa) neumytými rukami
• častejšie si umývajte ruky
• ak si nemôžete umyť ruky, noste pri sebe dezinfekčný roztok s obsahom alkoholu 60 – 90 %
• používajte rúška, pravidelne ich meňte
• pri kašli alebo kýchaní si zakrývajte ústa a nos vreckovkou, ktorú treba hneď bezpečne vyhodiť
• pravidelne dezinfikujte povrchy, hlavne v kuchyni, aute, na kľučkách, klávesníc počítačov, kľúčov a mobilov
• podporujte obranyschopnosť stravou dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny
• jedzte iba tepelne spracované potraviny
• pravidelne sa vystavujte slnečným lúčom, nevynechávajte pohyb vonku
• používajte rukavice v dopravných prostriedkoch alebo pri dotyku s nákupnými vozíkmi alebo košíkmi
• často vetrajte
• dajte si vyčistiť klimatizáciu, ak ju používate doma, v aute alebo v práci


MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologická a metabolická ambulancia, Medispektrum

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
02. jún 2023 06:24