ADHD môže mať širokú škálu závažnosti a zďaleka nie každý prípad ADHD je potrebné liečiť liekmi. Okrem špecifických liekov sú pre liečbu dostupné rôzne psychoterapeutické metódy, tzv. coaching alebo svojpomocné príručky. Záleží teda na závažnosti ADHD, na zdravotnom stave pacienta a na jeho preferenciách. Niektorí ľudia uprednostňujú pre riešenie svojich psychických problémov lieky, iní preferujú skôr psychologické metódy. Pri diagnostickom pohovore s lekárom sa pacient dohodne na metóde, ktorá pre neho bude najlepšia. Dnes používané lieky na ADHD prešli za desaťročia svojej existencie radom štúdií, ktoré potvrdili ich účinnosť a dlhodobú bezpečnosť. Predstava, že tieto lieky mozog "nabudia" či naopak "utlmia", je nesprávna. Lieky fungujú tak, že umožňujú pacientovi, aby sa lepšie sústredil a lepšie zvládal každodenné úlohy. Existuje viac liekov, ktoré sa používajú pri liečbe ADHD, a je na posúdení psychiatra, ktoré pre konkrétneho pacienta zvolí. Pokiaľ nie je človek s ADHD správne liečený, je u neho vyššie riziko, že siahne po návykových látkach a rozvinie sa u neho závislosť so všetkými negatívnymi dôsledkami.Pixabay
StoryEditor

Zabúdate užívať lieky? Nerobíte dobre

19.05.2020, 08:16
Autor:
(dia)(dia)
Lieky môžu pacientom pomôcť, len ak ich užívajú správne a v pravidelných dávkach. Prieskum všeobecných lekárov však ukazuje, že nie vždy to tak je. Liečbu nedodržiava prbližne polovica pacientov s chronickými ochoreniami.

Dodržiavanie liečby, inak povedané aj adherencia k liečbe, je veľkým problémom, ktorý sa týka približne polovice chronicky chorých pacientov.

Nízka adherencia prináša negatívne zdravotné dôsledky, ako je napríklad zlyhanie liečby, zvýšený počet hospitalizácií, čo predstavuje miliardové výdavky navyše.

Lekár a pacient by mali byť pri prevencii i liečbe chronických ochorení partnermi. Iba tak sa dajú znížiť riziká neskorších komplikácií pri ochoreniach, ako sú hypertenzia, vysoký cholesterol či diabetes. Práve pri týchto ochoreniach sa zdá problematika udržania motivácie na liečbu a dobrú spoluprácu lekárov s pacientmi najvýznamnejšia.

Adherencia sa definuje ako dobrovoľné zapojenie pacienta do terapeutického procesu


Adherencia sa definuje ako dobrovoľné zapojenie pacienta do terapeutického procesu, pre neho prijateľného. Zahŕňa tri základné podkategórie: prijatie, vytrvalosť a súlad s liečebným procesom. Nie je to teda iba správne dodržiavanie farmakoterapie, ale aj dodržiavanie pravidiel individuálne vhodného životného štýlu, diéty a podobne.


Ktoré faktory znižujú úspech terapie chronických ochorení?
• absencia znalostí o ochorení
• nezrozumiteľnosť informácií
• nedôvera v dôkazy o rizikách ochorenia
• nedôvera v dôkazy o účinnosti terapie
• zložitosť odporúčaní
• nepohodlie spojené s dôslednou liečbou

Symptómy nízkej adherencie
• nedorozumenie v súvislosti s účinnosťou liečby
• zabúdanie
• nereálne očakávania od liečby
• ťažko zvládnuteľné, zložité dávkovanie
• depresia, únava, vyčerpanie
• nízka podpora rodiny a okolia
• nedodržiavanie ďalších terapeutických opatrení


Nedôsledný prístup k liečbe

Nedôsledný prístup k liečbe, nedodržiavanie jej pravidiel a celkový životný štýl pacientov s chronickými ochoreniami približuje aj prieskum Ipsos, ktorý iniciovala spoločnosť Teva Pharmaceuticals.

Do prieskumu sa zapojilo približne tisíc Slovákov a Čechov, ktorí trpia diabetom 2. typu, vysokým krvným tlakom alebo sa liečia v súvislosti s ochoreniami týkajúcimi sa nadváhy a obezity.

Pacienti mali priemernú hodnotu BMI 30,2, čo je dôležitý ukazovateľ najmä v súvislosti s ochoreniami diabetes či obezita, na ktoré sa opýtaní liečia. V rámci prieskumu respondenti odpovedali na otázky týkajúce sa samotnej adherencie, koľko tabliet denne užívajú a aké sú hlavné dôvody nedodržania predpísanej liečby.


Výsledky prieskumu

 • Približne tri štvrtiny pacientov, ktorí trpia diabetom, hypertenziou alebo obezitou, v minulosti fajčili alebo fajčia stále.
 • Viac ako polovica opýtaných bojuje so stresom.
 • Štvrtina respondentov nemá pravidelnú alebo žiadnu pohybovú aktivitu, ktorá by trvala aspoň pol hodiny denne.
 • Slováci trpiaci hypertenziou si tlak pravidelne merajú aj doma, čo dokazuje 40 % opýtaných.
 • K príležitostnému alebo pravidelnému fajčeniu sa v rámci prieskumu priznalo 39 % opýtanej vzorky, pričom vo vyššej miere fajčia muži.
 • Takmer 40 % žien nefajčilo vôbec.
 • Slováci spia priemerne menej ako šesť hodín a zobúdzajú sa unavení, čo uviedla pätina respondentov.
 • K dostatočnému spánkovému režimu, ktorý predstavuje sedem a viac hodín odpočinku, sa hlási len 24 % opýtaných.
 • V súvislosti s pohybovými aktivitami je zaujímavý fakt, že 27 % pacientov nemá žiadny alebo pravidelný pohyb, pričom rovnaké percento športuje raz alebo dvakrát do týždňa.
 • V rámci zlepšenia celkového životného štýlu sa ľudia s ochoreniami ako diabetes, hypertenzia či obezita snažia dodržiavať predovšetkým pitný režim, čo uviedlo až 63 % opýtaných.
 • Obmedziť fajčenie a neprijímať alkohol sa snaží viac než polovica respondentov.
 • Štyri percentá opýtaných uviedli, že sa nesnažia robiť nič, čo by malo prispieť k zlepšeniu ich životného štýlu.


Užívanie liekov

 • Ľudia trpiaci diabetom, hypertenziou alebo nadváhou berú na dané ochorenie jeden až dva lieky denne.
 • Viac než polovica (53 % pacientov) zároveň uvádza, že niekedy neužíva lieky podľa odporúčania lekára.
 • K častému zanedbávaniu liekovej terapie sa priznalo 16 % opýtaných.
 • Dôvody neužitia liekov podľa odporúčania lekára sa rôznia. Pacienti často liek zabúdajú užiť a 19 % z nich uvádza, že pokiaľ sa cítia dobre, nemajú potrebu liek užiť.
 • Ďalší z nich nie sú doma v čase užívania lieku alebo majú pocit, že na nich liek nepôsobí dobre, majú zlú náladu alebo depresiu.
 • Medzi ďalšie dôvody patrí, že lekár terapiu často mení alebo liek nebol k dispozícii v lekárni.
 • Viac než polovica pacientov s diabetom uviedla, že rozumie všetkým informáciám o svojom ochorení a liečbe, ktoré im poskytol lekár.
 • Pacienti sú si zároveň vedomí toho, že lieky môžu splniť svoj účel len vtedy, keď ich užívajú pravidelne.
 • Tridsať percent pacientov s obezitou zvládne bez váhania vymenovať všetky užívané lieky a pätina z nich si je istá, že lieky, ktoré užívajú, fungujú.
menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
28. máj 2023 15:34