včelárReuters
StoryEditor

Len jedno bodnutie hmyzu môže narušiť vaše letné plány

10.07.2019, 08:00
Autor:
TASRTASR
Alergickým ochorením rôzneho druhu trpí až 40% našej populácie a budúce prognózy sú ešte hrozivejšie. Odborníci dokonca predpovedajú, že v roku 2025 bude alergický každý druhý európan.

Nič povzbudzujúce, ak sme si však alergie vedomí, vieme včas zasiahnuť a príznaky nielen výrazne zmierniť ale ak poznáme príčinný alergén vieme už dnes alergiu aj účinne liečiť alergénovou imunoterapiou.

Je všeobecne známe, že alergiu získavame opakovaným kontaktom s alergénom a ide vlastne o prehnanú reakciu nášho imunitného systému na konkrétne látky.

Snáď najrozšírenejšou je alergia na peľ, známa ako senná nádcha. Ani v tomto prípade netreba alergiu podceňovať. Nejedná sa totiž len o nepríjemné symptómy, ale ak je alergia na inhalačné (vzduchom prenášané) alergény neliečená, môže veľmi rýchlo prerásť do astmy. Ak sa ale dotyčný správa ako vzorný pacient a riadi sa radami svojho alergológa, dokáže mať svoju alergiu pod kontrolou. Čo však, ak vás bodne osa, alebo včela a vy sa z minúty na minútu začnete meniť na alergika, ktorý celkom vážne bojuje o vlastný život?

POZOR NA BODNUTIE BLANOKRÍDLYM HMYZOM

Alergia na jed blanokrídleho hmyzu predstavuje kvôli riziku vzniku závažných až život ohrozujúcich reakcií vážny medicínsky problém. Bodnutie blanokrídlym hmyzom vedie takmer u každého človeka k vzniku bolestivého začervenania a opuchu, ktoré nie je nebezpečné a nevyžaduje špeciálnu liečbu. Niektorí ľudia si ale na jed hmyzu môžu vytvoriť alergiu. Táto nežiaduca „prehnaná“ reakcia imunitného systému nie je závislá od dávky jedu ani od počtu bodnutí.

Bodnutie u týchto ľudí môže viesť k vzniku nebezpečnej celkovej anafylaktickej reakcie. Najťažšou formou anafylaxie, ktorá ohrozuje život, je anafylaktický šok.

Medicínsky významný hmyz, ktorý môže vyvolať život ohrozujúce reakcie, patrí do radu Hymenoptera (blanokrídle), je vybavený žihadlom, nehryzie, ale jed pri bodnutí vstrekuje. Medzi najvýznamnejšie druhy v našich oblastiach patrí včela, čmeľ, rôzne druhy ôs a sršňov.

Zatiaľ kým včely a čmele bodajú iba ak sa cítia byť ohrozené, osa a sršeň sú naopak agresívne druhy bodavého hmyzu, ktoré majú schopnosť bodať opakovane. Na uštipnutie osou pritom zomrie následkom alergickej reakcie 3-4 x viac ľudí ako na uštipnutie hadom.

ČO JE TO ANAFYLAXIA?
„Anafylaktická reakcia (anafylaxia) je akútna, potenciálne smrteľná, multiorgánová alebo multisystémová alergická reakcia sprostredkovaná špecifickými protilátkami (triedy IgE), ktorá vyžaduje urgentnú liečbu“, vyvetľuje MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA; alergologicko-imunologická ambulancia Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UN Bratislava.

Pri kontakte týchto protilátok s jedom hmyzu dochádza k uvoľneniu mediátorov, ktoré vedú k vzniku lokálnej alebo celkovej alergickej reakcie. Príznaky sa zvyčajne objavia v priebehu 30 minút od bodnutia. „Celkovo platí, že čím skôr sa príznaky po bodnutí hmyzom objavia, tým má reakcia závažnejší priebeh“ zdôrazňuje Nemšovská.

Prejavy môžu postihovať takmer všetky systémy organizmu, môžu mať rôznu intenzitu a môžu sa navzájom kombinovať.

Medzi najčastejšie príznaky patria:
•KOŽNÉ: žihľavka, opuchy (tváre, viečok, pier, genitálií, dlaní, stupají), začervenanie, svrbenie;
•RESPIRAČNÉ: nádcha, obštrukcia dýchacích ciest, chrapot, sťažené dýchanie;
•KARDIOVASKULÁRNE: tachykardia, poruchy rytmu, hypotenzia, tlak na hrudníku, bledosť, cyanóza;
•TRÁVIACE: bolesti brucha až kŕče, pocit na vracanie, vracanie, hnačka;
•NEUROLOGICKÉ: strach, nekľud, zmätenosť, bolesti hlavy, porucha vedomia;
•OČNÉ: pálenie a slzenie očí;
•UROGENITÁLNE: sťahy maternice, močového mechúra.

Známe sú rizikové faktory, ktoré zhoršujú priebeh anafylaktickej reakcie, ako aj rizikové faktory vedúce k častejšiemu bodnutiu hmyzom:

Riziko častejšieho bodnutia
- včelári, rodinní príslušníci, susedia
- povolania ako predavači ovocia a pekárenských výrobkov, lesní a stavební robotníci, záhradníci, hasiči, pracovníci v poľnohospodárstve
- niektoré aktivity vo voľnom čase ako bicyklovanie, golf, práca v záhrade, jazda na motorke

Zvýšené riziko ťažšej anafylaxie
- výskyt ťažkej anafylaktickej reakcie v anamnéze
- vek (nad 40 rokov)
- kardiovaskulárne ochorenia
- bronchiálna astma
- užívanie liekov (betablokátory, ACE-inhibítory, nesteroidné antireumatiká)
- fyzické a psychické záťažové situácie
- zvýšenie bazálnej hladiny sérovej tryptázy alebo mastocytóza


V prípade, že sa u Vás objavila abnormálna reakcia na bodnutie hmyzom, mali by ste čo najskôr navštíviť alergológa. Pretože ak Vás najbližšie bodne včela, alebo osa, mohla by sa alergická reakcia prejaviť už v podobe závažnej anafylaktickej reakcie alebo šoku.

PREVENCIA A LIEČBA

„Základom prevencie rozvoja anafylaktických reakcií u ľudí alergických na jed blanokrídleho hmyzu je zníženie pravdepodobnosti následného bodnutia, čo je ale v praxi ťažko dosiahnuteľné. Keďže nie je možné úplne odstrániť alergén, do popredia sa dostávajú iné liečebné postupy“ objasňuje MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA.

ZÁKLADOM STANOVENIA SPRÁVNEJ DIAGNÓZY a následných terapeutických postupov je diagnostika príčinného hmyzu. Tá je založená na anamnéze, kožných testoch a laboratórnych vyšetreniach.

LIEČBA zahŕňa terapiu akútnych reakcií a dlhodobé liečebné stratégie, ktorých cieľom je znížiť riziko budúcich reakcií.

Liečba AKÚTNYCH reakcií je symptomatická . Podľa závažnosti reakcie môže byť:
• lokálna: správne odstránenie žihadla, ľadové obklady, lokálne kortikosteroidy;
• celková: antihistaminiká, analgetiká, kortikosteroidy;
• v prípade ťažkej anafylaxie stojí v 1. línii liečby podanie adrenalínu, inhalácia rýchlo účinkujúceho betasympatomimetika, doplnenie cirkulujúceho objemu, oxygenoterapia a udržanie vitálnych funkcií.
K DLHODOBÝM liečebným stratégiám patrí eliminácia alergénu, predpis balíčka prvej pomoci a alergénová imunoterapia.

Pre elimináciu alergénu je nevyhnutné dodržiavať opatrenia zamerané na zníženie pravdepodobnosti následného bodnutia.

 • Repelenty neposkytujú ochranu
 • Nepohybovať sa v blízkosti úľov, kvetinových záhonov, ovocných sadov, odpadkových košov a kontajnerov
 • Obmedziť používanie parfumov a parfumovanej kozmetiky
 • Po konzumácii jedla umyť ruky a ústa
 • Nepiť tekutiny z plechoviek a nepriehľadných fliaš, prikrývať poháre
 • Neodháňať hmyz, vyvarovať sa prudkých, trhaných pohybov
 • Nechodiť naboso, chrániť sa odevom s dlhým rukávom, nosiť dlhé nohavice (minimálne pri práci v záhrade). Pri jazde na motorke nosiť kompletný motorkársky odev a helmu
 • V dusnom horúcom počasí byť opatrný, hmyz je agresívnejší
 • Vyhýbať sa svetlému farebnému oblečeniu, uprednostňovať tmavé farby
 • Na okná umiestniť sieťky proti hmyzu. Večer nezapínať svetlo pri otvorenom okne (sršne sú aktívne aj v noci a lietajú za svetlom)
 • Vyvarovať sa kosenia trávnikov, strihania stromov a živých plotov, pri nájdení hniezda zabezpečiť jeho odbornú likvidáciu
 • Pri napadnutí včelami alebo osami chrániť hlavu odevom, prípadne rukami
 • Odstrániť čo najskôr žihadlo zabodnuté v rane, použiť nechty alebo kreditnú kartu (vypáčiť ho, nestlačiť bruškami prstov)

BALÍČEK PRVEJ POMOCI - ČO ROBIŤ PRI ZÁVAŽNEJ REAKCII PO BODNUTÍ?

Ak máte alergiu na bodnutie hmyzom, mali by ste byť vybavení balíčkom prvej pomoci (pohotovostným balíčkom), ktorý obsahuje:
• Adrenalín (epinefrín) v injekčnom pere, ktorý pôsobí proti poklesu krvného tlaku, posilňuje srdce a rozširuje priedušky: užíva sa pri nástupe príznakov celotelovej alergickej reakcie, včasné podanie tejto injekcie zachraňuje život.
• Antihistaminikum blokuje účinok histamínu (látky, ktorá sa uvoľňuje z buniek pri alergickej reakcii) a tým tlmí alergickú reakciu: v akútnom prípade je možné podať jednorázovo 2 tablety lieku.
• Kortikosteroid v tabletách potláča alergický zápal: užite odporúčané množstvo tabliet.
• Inhalačné lieky uvoľňujú priedušky zúžené pri astmatických záchvatoch: v prípade dusenia sa aplikujú dva vdychy.
POHOTOVOSTNÝ BALÍČEK NOSTE STÁLE SO SEBOU!


ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA HMYZÍM JEDOM

Označovaná aj ako VIT (Venom ImmunoTherapy), je jedinou špecifickou liečbou alergického ochorenia, ktorá lieči nielen príznaky ale aj príčinu ochorenia. „Nejedná sa o alternatívu, ale o dôležitú a nezastupiteľnú súčasť komplexnej terapie alergického ochorenia. Ide o celosvetovo uznávaný kauzálny liečebný postup, používaný vyše 100 rokov, ktorý je založený na postupnom vpravovaní vzostupných dávok alergénu do organizmu“ hovorí lekárka Nemšovská, ktorá sa tejto liečbe už niekoľko rokov na svojej ambulancii venuje.


Liečba v trvaní 5 rokov vyžaduje Vašu úzku spoluprácu s lekárom, ale výsledky stoja za to. Táto liečba je vysoko efektívna: v 95 % prípadov pacientov alergických na jed osy a v 80 % prípadov pacientov alergických na jed včely. Liečba je založená na podávaní malého množstva alergénu (jedu hmyzu) s cieľom navodenia tolerancie.

Je indikovaná u pacientov s anamnézou systémovej (celkovej) reakcie po bodnutí a s dokázanou precitlivenosťou na jed blanokrídleho hmyzu.

Úspešná liečba znižuje až eliminuje riziko vzniku anafylaktických reakcií - ohrozenie života a zvyšuje kvalitu života.
Cieľom liečby je dosiahnuť toleranciu voči jedu včely či osy.

AKÉ SÚ VÝHODY ALERGÉNOVEJ IMUNOTERAPIE?

- Lieči nielen príznaky ale aj príčinu ochorenia a ovplyvňuje tak jeho priebeh
- Znižuje až eliminuje riziko vzniku anafylaktických reakcií, vrátane život ohrozujúceho anafylaktického šoku
- Zvyšuje kvalitu života
- Znižuje obavy z pobytu v prírode

Len jedno bodnutie hmyzu môže narušiť Vaše plány, preto dodržiavajte opatrenia zamerané na zníženie pravdepodobnosti následného bodnutia, noste svoj pohotovostný balíček stále pri sebe a v prípade, že Vám to lekár odporučí, podstúpte alergénovú imunoterapiu hmyzím jedom.

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
09. jún 2023 06:51