erektilna dysfunkcia, porucha erekcieDreamstime.com
StoryEditor

Cukrovka a porucha erekcie

02.04.2019, 08:00
Autor:
(dia)(dia)
Erektilná dysfunkcia je bežným sprievodným ochorením pacientov s cukrovkou. Až u troch štvrtín mužov s ochorením cukrovky sa jedného dňa objaví stála alebo opakujúca sa neschopnosť dosiahnuť a udržať si „plnohodnotnú“ erekciu, zvyčajne skôr než u ich rovesníkov s normálnou glykémiou. Hovorí MUDr. Ivan Kubiš, sexuológ, andrológ, urológ.

Mechanizmus erekcie

Tkanivo toporivých telies pohlavného údu má na priereze vzhľad špongie. Je tvorené množstvom poprepletaných ciev. V kľudovom štádiu je tkanivo toporivých telies minimálne prekrvené, aby sa zabezpečila len jeho výživa. Po sexuálnej stimulácii ( vzrušení ) sa uvoľní hladká svalovina prívodných tepien aj samotného toporivého tkaniva, čím dochádza k zvýšenému prívodu krvi.

Pokiaľ by krv súčasne odtekala preč žilami, nič by sa nedialo. Zníženie žilného odtoku je zabezpečené špeciálnym tzv. venookluzívnym mechanizmom. Venookluzívny by sme mohli voľne preložiť ako stláčajúci žily. Teda zvýšená náplň toporivých telies krvou stláča žily, ktoré odvádzajú krv preč z toporivých telies a napína väzivové obaly toporivých telies. Tento venookluzívny mechnizmus zabezpečuje zvýšenie objemu krvi pod tlakom v určitom uzavretom priestore, čo sa v tomto prípade prejavuje príjemným javom, ktorý nazývame erekcia.

Uvoľnenie hladkej svaloviny prívodných tepien a toporivého tkaniva pri vzrušení je spôsobené pomerne zložitým biochemickým procesom v toporivých telesách, ktorého výsledkom je nahromadenie určitej účinnej látky, ktorá sa nazýva posol, alebo kuriér erekcie.

Diabetes mellitus a erektilná dysfunkcia (ED)

 • ED se u mužov s diabetom vyskytuje trikrát častejšie ako v bežnej populácii, postihuje až 75% mužov diabetikov.
 • ED se vyskytuje u mužov s diabetom 1. aj 2. typu.
 • ED je bežná predovšetkým u mužov, ktorí majú diabetes už dlhšiu dobu, jej výskyt stúpa od 9% u diabetikov vo veku 20-29 rokov až na 95% u diabetikov nad 70 rokov.
 • ED se objavuje skôr, niekedy až o 10 rokov, u diabetikov, oproti mužom bez diabetu a porucha erekcie môže byť prvým príznakom doteraz nediagnostikovaného diabetu.
 • U vyše 50% diabetikov sa objaví v priebehu 10 rokov od diagnózy základného ochorenia erektilná dysfunkcia.
 • Vaskulárne ( cievne ) a neurologické komplikácie diabetu sú príčinou skutočnosti, že erektilná dysfunkcia je u diabetikov horšie liečiteľná ako v bežnej populácii.

Erektilná dysfunkcia je aj u diabetikov liečiteľná

Liečba poruchy erekcie je vo významnej miere špecifickou oblasťou medicíny. Ide o takmer výhradne pacientom definovaný subjektívny problém a pacienti (spolu so svojími partnerkami) sú súčasne tými, ktorí bezprostredne hodnotia mieru úspechu alebo neúspechu aplikovanej liečby. Každý pacient je jedinečný a po vyskúšaní viacerých možností liečby sa s partnerkou rozhodne pre ten spôsob liečby, ktorý mu bude najlepšie vyhovovať.

Nezastupiteľná úloha informovaného lekára profesionála spočíva v ponuke takých možností liečby, ktoré sú pre pacienta v danom okamihu vhodné, teda nie sú kontraindikované, zodpovedajú etiológii a závažnosti erektilnej dysfunkcie a pokiaľ možno korešpondujú s očakávaniami, ktoré pacienti a ich partnerky kladú na liečbu poruchy erekcie. Dnes majú muži prístup k modernej liečbe, okrem tabletiek či injekcii, je to aj liečba rázovými vlnami. Ide o jedinečný prístup k liečbe erektilnej dysfunkcie v doterajšej histórii.

Liečba erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou

1. Liečba erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou je moderná účinná bezbolestná liečba bez nežiadúcich účinkov
Liečba erektilnej dysfunkcie (ED) rázovou vlnou (RV) je Európskou urologickou spoločnosťou oficiálne uznaná ako liečebná metóda prvého stupňa liečby porúch erekcie (podobne ako liečivé prípravky typu viagra a pod... ). Je to liečba účinná, jednoduchá, bezpečná, rýchla, bezbolestná a bez nežiadúcich účinkov.


Pokiaľ u tých overených tabletiek nastupuje účinok asi za hodinu po ich užití, po liečbe rázovými vlnami je muž pripravený 24 hodín a 7 dní v týždni. Účinok tejto najmodernejšej liečby porúch erekcie pretrváva 2- 3 roky.

2. Rázová vlna ako prvá v histórii lieči príčinu poruchy erekcie, nie následky poruchy
Liečba poruchy erekcie tabletkami a injekciami je založená na podávaní medikamentov, ktoré zvyšujú na určitú dobu prívod krvi do penisu. Jednoducho povedané, lieči následky poruchy erekcie. Liečba rázovými vlnami je jedinečný prístup, pretože liečime poškodené funkčné tkanivo erekcie, ktorým je tkanivo toporivých telies - corpora cavernosa penis.

Liečime teda príčinu poruchy. Princípom vysokej a dlhodobo pôsobiacej liečby rázovými vlnami je novotvorba ciev (neoangiogenéza), regenerácia, stimulácia procesov hojenia v mieste aplikácie a následné zlepšenie mikrocirkulácie.

Zlepšenie erekcie dosahujeme u vyše 80 percent pacientov, čo je porovnateľné s najúčinnejšími tabletkami s tým, že účinok je dlhodobý. Zaujímavé je, že najmä partnerky pacientov si chvália, že úd je po liečbe rázovými vlnami hrubší a tvrdší. Je na to logické vysvetlenie. Liečba rázovými vlnami je prvá a jediná, ktorá zväčšuje objem funkčného tkaniva erekcie. Máme pacientov, ktorí dosiahli po prvej kúre zlepšenie a rozhodli sa pre druhú, tretiu aj štvrtú kúru. Spomínam si na jedného, ktorý po štvrtej kúre referoval, pred liečbou mu už nepomáhala ani viagra, teraz funguje bez tabletiek, a bez problémov. Má ale jeden problém - o polovicu mladšiu partnerku, ktorá by chcela sex každý deň. Tak som mu poradil kompromis: nech sa dohodnú na 3-4x do týždňa. Pri odchode sa medzi dvermi spýtal, či môže prísť o pol roka na „generálku“. Samozrejme, odpovedal som.

prístroj, rázová vlna, liečba poruchy erekcie prístroj, rázová vlna, liečba poruchy erekcie MUDr. Ivan Kubiš

3. Slabá informovanosť o modernej liečbe

Na Slovensku má problémy s erekciou až pol milióna mužov, ale len dvaja z desiatich sa rozhodnú ísť k lekárovi. Hanbia sa, majú obavy z nežiadúcich účinkov tabletiek, boja sa injekcií. Alebo vyskúšajú nejaké voľnopredajné tzv. prírodné preparáty a sú sklamaní, keď im nepomáhajú a rezignujú, myslia si, že im niet pomoci. Keby viac mužov vedelo, že máme účinné, overené spôsoby liečby poruchy erekcie a vieme im pomôcť, nabralo by viac mužov odvahu liečiť svoje problémy s erekciou.

Objektívnych informácií o najnovších spôsoboch liečby „mužských problémov“ je málo. Mnohí lekári majú problém hovoriť so svojími pacientami o týchto problémoch a nevedia im poskytnúť najnovšie informácie

4. S liečbou rázovými vlnami je možné začať takmer hneď
K návšteve sexuológa je potrebné krátke písomné odporučenie, ktoré môže vypísať všeobecný lekár alebo iný špecialista. Kompletné urologické (andrologické) vyšetrenie vrátane odberov krvi na rizikové faktory erektilnej dysfunkcie robíme na našom pracovisku. Za tri dni po vyšetrení začíname s liečbou rázovými vlnami.

 • Priebeh liečby
  Liečba je nebolestivá a pozostáva zo 4 sedení jedenkrát týždenne, každé jednotlivé sedenie trvá cca 15 minút. Žiadna špeciálna príprava predtým nie je potrebná a bezprostredne po zákroku odchádza muž domov. Zlepšenie pociťuje pacient často už po druhom sedení.

 • Možné riziká liečby alebo nepríjemné pocity pri liečbe
  Na základe dosiaľ zverejnených výsledkov ošetrení vykonaných podobnou technológiou, nie sú známe žiadne vedľajšie účinky alebo nepríjemné pocity. Jediným známym vedľajším účinkom je niekedy pocit ľahkého pichania v mieste aplikácie.

 • Prínos liečby pre pacienta
  Podľa údajov (výsledkov lekárskych štúdií) zverejnených do súčasnosti, priemerne 60-80% pacientov profituje z tejto liečby v zmysle zlepšenia erekcie rôzneho stupňa a tým aj celkovej kvality života.

 • Predpokladané obmedzenia v bežnom spôsobe života po výkone
  Vzhľadom na to, že k dnešnému dňu nie sú známe žiadne nežiadúce účinky tohoto zákroku, nie je pravdepodobné žiadne obmedzenie v bežnom spôsobe života po zákroku.

 • Možné alternatívy výkonu
  V súčasnej dobe nie je známa žiadna priama alternatíva tohoto výkonu, ktorá by podporovala tvorbu nových ciev v penise. Na trhu je množstvo prístrojov na liečbu rázovou vlnou, zvlášť v oblasti ochorení pohybového aparátu, ale len niektoré sú vďaka svojím technickým parametrom vhodné na liečbu porúch erekcie. Technické parametre prístroja Piezowave - sú úplne porovnateľné resp. lepšie ako u ostatných prístrojov určených na liečbu ED pomocou rázových vĺn (RV).

MUDr. Ivan Kubiš, sexuológ - urológ MUDr. Ivan Kubiš, sexuológ - urológ MUDr. Ivan Kubiš

5. Dostupnosť liečby
Moji pacienti prichádzajú z celého Slovenska, a dožadujú sa modernej liečby. Preto tu v Banskej Bystrici máme od roku 2014 prvý prístroj najnovšej 3. generácie na Slovensku. Pacienti sú spokojní, najmä s polovičnou cenou za liečbu oproti iným slovenským pracoviskám. Aj keď si porovnajú cenu liečby tabletkami, vychádza to v prospech liečby rázovými vlnami.


6. Multicentrická vedecká štúdia

Liečba erektilnej dysfunkcie pomocou lineárnej, fokusovanej, piezo-elektrickej rázovej vlny je nová, účinná a vedecky overená metóda. Je to neinvazívna, jednoduchá a nebolestivá liečba s dlhotrvajúcim účinkom. Lieči príčinu, nie príznaky poruchy erekcie. V októbri 2014 sme zahájili vedeckú štúdiu, ktorá je realizovaná na špecializovaných pracoviskách v Českej a Slovenskej republike, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s liečbou erektilnej dysfunkcie: Karlova univerzita Praha, Brno a Banská Bystrica. Cieľom štúdie je hodnotenie úspešnosti, bezpečnosti a spokojnosti pacientov s liečbou ED. Naše výsledky (zlepšenie ED u 81,33% pacientov) publikoval americký odborný časopis zameraný na pokroky v medicíne. Iné závažné ochorenia malo 71% našich liečených pacientov, z toho cukrovku 18%, vysoký krvný tlak 36%, vysoký cholesterol 21%, ischemickú chorobu srdca 3%. Prednášali sme na odborných konferenciách a publikujeme v odborných časopisoch v Japonsku, Spojených arabských emirátoch- Dubaji, Madride, Mníchove, Štokholme, samozrejme v Čechách a na Slovensku.


MUDr. Ivan Kubiš, sexuológ, andrológ, urológ
www.androlog.sk

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
22. júl 2024 00:45