Fakt: Pri zavádzaní psychofarmák do terapeutickej praxe sa predpokladalo, že ide o lieky, na ktoré nevzniká závislosť. Časom sa však ukázalo, že to tak nie je. Hoci mnohé lieky sú pri dodržiavaní predpísaného dávkovania a na kratšie časové obdobie bezpečné, dlhodobé užívanie môže spôsobiť rozvoj syndrómu závislosti. V praxi sa stretávame hlavne so závislosťou od niektorých anxiolytík (lieky tlmiace pocity úzkosti či psychického napätia), hypnotík (lieky na spanie) či opioidných analgetík (lieky proti bolesti).Pixabay
StoryEditor

Dodržiavanie liečby môže pacientom zachrániť život

18.03.2019, 11:48
Autor:
(dia)(dia)
Stalo sa vám, že ste neužívali lieky podľa odporúčania lekára? Ste ochotný prestať fajčiť, znížiť svoju hmotnosť a dostatočne sa hýbať, správne užívať lieky, ako si to vyžaduje liečba vášho ochorenia? Ochota liečiť sa a dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a správneho užívania liekov, tvz. adherencia, je kľúčová pre úspešnú terapiu všetkých, nielen chronických ochorení.

Začína týždeň adherencie počas, ktorého sa v spolupráci so spoločnosťou Teva budú všeobecní lekári zaoberať tým, prečo pacienti liečbu nedodržujú, prípadne čo im v terapii chýba, aby boli viac motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu k liečbe.

Adherencia k liečbe alebo inak povedané správne dodržiavanie liečby je veľkou témou, ktorá sa týka približne 50 až 60 percent chronicky chorých pacientov. Nízka ochota dodržiavať liečbu (adherencia) prináša negatívne zdravotné dôsledky, ako je napríklad zlyhanie liečby, zvýšený počet hospitalizácií, čo celosvetovo predstavuje ročné výdavky viac než sto miliárd dolárov. 

Naopak, poctivý prístup k liečbe znižuje riziko úmrtí zo všetkých príčin o viac než 40 percent. 

Kardiologička a prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti MUDr. Slavomíra Filipová, CSc. vysvetľtuje, že adherencia je spôsob, akým sa hodnotí spolupráca pacienta s liečbou a je to aj jeden z dôležitých parametrov, ktorým sa vyhodnocuje úspešnosť liečby vysokého krvného tlaku. ,,Na to, aby pacient dosiahol také hodnoty krvného tlaku, ktoré sú pre neho bezpečné, vplýva niekoľko faktorov - osobnosť pacienta a jeho ochota liečiť sa, kvalita liečby a samozrejme aj lekár, ktorý mu venuje dostatok času, aby mu vysvetlil charakter ochorenia, spôsob liečby aj v súvislosti s dlhodobým dodržiavaním liečby,“ hovorí lekárka. 

 

Prieskum potvrdil, že niektorí pacienti lieky neužívajú podľa odporúčaní lekára

Nedôsledný prístup k liečbe a nedodržiavanie jej pravidiel potvrdil u pacientov aj prieskum Ipsos, ktorý iniciovala spoločnosť Teva. Do prieskumu bolo zapojených tisíc Slovákov a Čechov s diabetom II. typu, hypertenziou alebo obezitou.

  • Až 53% respondentov uviedlo, že niekedy svoje lieky neužívajú podľa odporúčaní lekára a štvrtina opýtaných Slovákov s hypertenziou uviedla, že si pravidelne nekontroluje ani hladinu krvného tlaku.
  • Adherencia k liečbe sa pohybuje vo všeobecnosti okolo 50% bez ohľadu na to, akými zdravotnými problémami pacienti trpia. Dôvody neužitia liekov podľa odporúčania lekára sú rôzne.
  • Až 18% pacientov s chronickými ochoreniami zabúda užiť svoje lieky na pravidelnej báze. Ďalšími dôvodmi je užívanie viacerých liekov naraz, pacientove presvedčenie, že lieky naňho nepôsobia dobre, ale aj pocit, že sa pacient cítil dobre, a teda nemal potrebu liek užiť.
  • Napriek tomu, si je až 57% pacientov s diabetom vedomých toho, že lieky im môžu pomôcť len vtedy, keď ich pravidelne užívajú.,,Všeobecní lekári majú časté skúsenosti s tým, že pacienti vynechávajú liečbu, ktorú im naordinoval lekár alebo si dávkovanie liekov sami upravujú,“ uviedla MUDr. Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska. „Jednou z príčin je nedomyslenie takéhoto konania zo strany pacienta, pretože má pocit, že liek nepotrebuje a neuvedomuje si, že nedodržiavaním liečebného režimu môže ohroziť svoje zdravie a neraz aj život. Na správne užívanie liekov pacientom má však vplyv aj komfort pri jeho užívaní a samozrejme dostatok informácií, či už zo strany lekára/lekárnika/zdravotnej sestry alebo aj prostredníctvom edukačných materiálov.“


Zlepšenie adherencie, teda prístupu k liečbe je často náročnejšou úlohou než presadenie nových liečebných postupov či moderných liečebných odporučení. Základ zvyšovania adherencie je spolupráca a dobrá komunikácia lekára s pacientom. V prieskume Ipsos polovica slovenských pacientov uviedla, že rozumie všetkým informáciám o ochorení a liečbe. Takmer polovica, 47% opýtaných svojmu lekárovi plne dôveruje a spoločne diskutujú o plánoch liečby.

Liečba civilizačných ochorení je celoživotná

Civilizačné ochorenia, ktoré súvisia s nesprávnym životným štýlom ako sú hypertenzia, zvýšená koncentrácia cholesterolu či diabetes sú veľmi zákerné, pretože spočiatku nemajú výrazné, obťažujúce príznaky. Sú príčinou dlhodobej práceneschopnosti, mnohých hospitalizácií, invalidizácie a predčasných úmrtí.

Liečba všetkých týchto ochorení si vyžaduje aj zmenu životného štýlu, správne stravovanie a dostatok aktívneho pohybu. Farmakologická liečba je dlhodobá až celoživotná. Aj preto je udržanie adherencie pacientov k liečbe pri tomto „smrtiacom triu“ veľmi náročné a vyžaduje si pozornosť lekárov, podporu rodín pacientov a snahu samotných pacientov.

„Problematika vysokého krvného tlaku a adherencie je najmä v tom, že vysoký krvný tlak nebolí, pacient ho nijako významne necíti, preto sa stáva, že pacienti svoju liečbu neužívajú, svojvoľne ju vysadzujú alebo ju nevedome zabudnú užiť, čo môže mať niekedy až fatálne následky,“ upozorňuje na nebezpečenstvo hypertenzie docentka Filipová.

Správna adherencia je nutná aj v prípade pacientov s vysokým cholesterolom. „Liečba dyslipidémií sa podieľa na znížení kardiovaskulárnej morbidity a mortality významným spôsobom, ktorý možno odhadnúť na 30% zachránených pred ďalšími ochoreniami až smrťou,“ uvádza prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.


Týždeň adherencie s názvom Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne, ktorý iniciovala spoločnosť Teva, sa v ambulanciách koná od 18. do 22. marca 2019. Jeho cieľom je upozorniť pacientov so spomínanými chronickými ochoreniami na dôležitosť zodpovedného prístupu k liečbe a aj možné následky v prípade opaku.


„Ako farmaceutická firma, s generickým a inovatívnym portfóliom, prinášame pacientom nielen kvalitné, inovatívne a cenovo dostupné lieky, ale hľadáme predovšetkým riešenia, ktorými im pomôžeme s dodržiavaním odporúčanej liečby. Jednou z možností ako pomôcť pacientom zlepšiť prístup k liečbe je práve forma edukácie resp. osvety, čo je samozrejme možné len prostredníctvom overených zdrojov.

Z toho dôvodu iniciujeme Týždeň adherencie, ale aj poskytujeme pacientom a ich rodinným príslušníkom edukačné materiály, zdieľame potrebné informácie o liečbe na našich web stránkach a prinášame naše lieky v obaloch, ktoré umožňujú pacientom ľahko a rýchlo sa zorientovať, a tak liek užívať správne“, dodáva Juan Carlos Conde Ibarra, Generálny riaditeľ spol. TEVA Pharmaceuticals Slovakia.

menuLevel = 2, menuRoute = dia/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
08. jún 2023 12:04