Pixabay
StoryEditor

Požiadavky na športujúceho diabetika

09.05.2019, 08:00
Autor:
(dia)(dia)
Pri športe by mal diabetik porozumieť aktivitám súvisiacim s každou zložkou inzulínového režimu, sledovať si glykémiu pred cvičením a po skončení cvičenia ale aj poznať podstatu danej športovej disciplíny a jej účinok na metabolickú kontrolu diabetu.

 Intenzita a frekvencia fyzickej záťaže

Pre optimálnu stimuláciu adaptačných mechanizmov by sa pri preskripcii pohybových aktivít malo vychádzať zo zásad dodržania adekvátnej intenzity, frekvencie i trvania záťaže. Na kontrolu intenzity možno využiť meranie tepovej frekvencie (TF). Optimálna hodnota sa pohybuje medzi 50 až 70 % rozdielu maximálnej a pokojovej TF. Dôležitá je sebakontrola jedinca s DM, ktorý by sa mal naučiť vnímať intenzitu záťaže. Intenzita pohybovej aktivity je u starších diabetikov veľmi individuálna, zvlášť s ohľadom na možné pridružené zdravotné komplikácie (kardiovaskulárne). Optimálne by títo jedinci mali pred odporúčaním pohybových aktivít absolvovať bicyklovú ergometriu alebo spiroergometriu, pri ktorej možno určiť bezpečnú hranicu záťaže. Závažné KV ochorenia, ako napr. ICHS, srdcové zlyhávanie, nestabilná angína pectoris či ťažká hypertenzia, patria medzi kontraindikácie pohybovej aktivity.

Trvanie a frekvencia záťaže

Z hľadiska dĺžky trvania pohybovej aktivity sa odporúča minimálne 45 – 60 minút na jednu cvičebnú jednotku. Aj toto však môže byť cieľ, ku ktorému je nutné dospieť postupne. Spočiatku postačí 15 – 20 minút, s postupným pridávaním 5 minút týždenne. Pri každej cvičebnej jednotke by zároveň mali byť dodržané všetky jej súčasti, t. j. zahriatie, rozcvičenie, postupné zvyšovanie a znižovanie záťaže a pulzovej frekvencie, postupné znižovanie a záverečné uvoľnenie.

O účinnosti pohybovej aktivity rozhoduje okrem jej intenzity a trvania aj frekvencia, t. j. počet cvičebných jednotiek za týždeň. Pre diabetikov sú nevhodné extrémne vytrvalostné výkony s trvalým prekračovaním anaeróbneho prahu, nedovoľujúce plnú kompenzáciu metabolickej acidózy. Neodporúčajú sa ani športy vyžadujúce vysoké sústredenie, kde aj zmeny správania môžu mať závažné následky.

Pohybové aktivity u seniorov sú veľmi komplikované, pretože seniori predstavujú subpopuláciu zdravotne a výkonnostne veľmi heterogénnu (polymorbidity, rôzne psychosociálne stavy). Seniorská populácia navyše vykazuje vysokú mieru interindividuálnej variability fyziologickej a biochemickej reaktivity na záťaž. Diabetici s rizikom hypoglykémie by nemali realizovať pohybové aktivity sami, ale v kolektíve alebo s niekým, kto je o ich chorobe informovaný. Mali by mať pri sebe potraviny, prípadne sladké nápoje, ktoré pomôžu zvládnuť prípadné hypoglykémie nielen počas pohybových aktivít, ale aj po nich. Vo všeobecnosti sa diabetikom odporúčajú cvičenia, ktoré zaťažujú veľké svalové skupiny a prevláda v nich vytrvalostná (aeróbna) športová aktivita. Jej časové rozmedzie by mohlo trvať 30 až 60 minút + 5 až 10 minút rozcvičenie a vyklusanie. Pohyb sa má zaradiť podľa možností najmenej 3-krát do týždňa, v ideálnom prípade denne.

 

Požiadavky na športujúceho diabetika
* porozumieť aktivitám súvisiacim s každou zložkou inzulínového režimu
* ovládať presnosť techniky podávania injekcií a miest vpichu
* sledovať si glykémiu (pred cvičením a po skončení cvičenia), v prípade dlhotrvajúcej aktivity každú hodinu počas cvičenia a po skončení aj s odstupom niekoľkých hodín; počiatočná glykémia by mala byť v rozmedzí od 5,5 do 10 mmol/l, pri nižšej glykémii ako 5,5 mmol/l skonzumujte 1 – 2 sacharidové jednotky, čo je 10 – 12 g sacharidov
* rozumieť počítaniu sacharidov (extra sacharidy pre športovú aktivitu)
* pred športovaním venovať pozornosť poslednému prijatému jedlu, druhu a dávke inzulínu a času uplynutému od predchádzajúcej injekcie
* poznať podstatu danej športovej disciplíny a jej účinok na metabolickú kontrolu diabetu
* sledovať a udržiavať si optimálnu hmotnosť
* cvičiť pravidelne, nielen nárazovo
* vyhýbať sa pohybovej aktivite pri nedostatočnej alebo zlej kompenzácii diabetu
* používať správnu obuv
* nešportovať v extrémnych podmienkach (stres, horúčava, silný mráz)

Ako vybrať vhodnú aktivitu
Treba začať konzultáciou s diabetológom o:
* druhu aktivity, jej frekvencii
* prípadnej úprave režimu
* pravidlách selfmonitoringu
* zásadách stravovania
Lekár zhodnotí zdravotný stav, vek, fyzickú zdatnosť, posúdi komplikácie DM.

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove

menuLevel = 2, menuRoute = dia/pohyb, menuAlias = pohyb, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
04. jún 2023 06:33