Ilustračné foto - Pixabay
StoryEditor

Komplexná starostlivosť o malých diabetikov

22.03.2021, 07:00
Autor:
(dia)(dia)
Detské oddelenie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni dlhodobo poskytuje vysokošpecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o detských endokrinologických pacientov v rámci Slovenska.

Dlhoročne je v rámci detského oddelenia v NEDÚ Ľubochňa zriadené Centrum pre liečbu detí s diabetom pomocou inzulínovej pumpy a Centrum pre liečbu porúch rastu rastovým hormónom v detskom veku. Detské oddelenie úzko spolupracuje s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, podieľa sa na výskume, ako aj na vzdelávaní študentov a lekárov, primárka oddelenia je súčasne garantom postgraduálneho vzdelávania lekárov pediatrov v špecializačnom odbore Detská endokrinológia a diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy na JLF UK.


Podstatnú časť dispenzarizovaných a hospitalizovaných pacientov tvoria autoimunitne podmienené endokrinopatie, ako sú diabetes mellitus 1. typu a autoimunitná tyreoiditída, ktorých počet sa za posledných 20 rokov približne zdvojnásobil a stále narastá.

Liečba aj edukácia


Detské oddelenie svojou nemocničnou zložkou poskytuje v celonárodnom meradle komplexnú starostlivosť o detských pacientov s diabetom, súčasťou ktorej je edukácia, strava s prepočtom sacharidov, liečba inzulínom, fyzická aktivita a zaučenie na využívanie moderných technológií.

Cieľom je zlepšenie metabolickej kompenzácie diabetu v detskom veku, zníženie rizika vývoja chronických komplikácií v neskoršom veku, ktoré významne znižujú kvalitu života pacienta s diabetom.

Počty detí s obezitou narastajú


Rovnako narastá percento detí s obezitou, v súčasnosti v našich podmienkach približne 20 % detí má nadváhu alebo obezitu. Až v dvoch tretinách pretrváva detská obezita do dospelosti a zvyšuje riziko komplikácií (diabetes mellitus 2. typu, hypertenzia, cievne príhody, osteoartróza, skolióza) spojených taktiež so zníženou kvalitou života pacienta.

Obezita môže byť aj súčasťou rôznych endokrinných ochorení, predovšetkým u detí so spomaleným rastom.

Na vylúčenie diagnózy deficitu rastového hormónu a nadmernej produkcie kortizolu u obéznych detí je potrebné stanovenie nočných koncentrácií hormónov a realizácia stimulačných či inhibičných testov formou hospitalizácie.

Špeciálne vyšetrenia


Rozvoj zobrazovacích metód ako USG, CT, MR priniesol so sebou nárast incidentalómov (náhodne zistených tumoróznych útvarov) už aj v detskom veku, predovšetkým v štítnej žľaze, hypofýze a nadobličke, ktoré môžu byť hormonálne aktívne.


Viaceré incidentalómy v detskom veku vyžadujú hospitalizáciu s realizáciou vyšetrenia nočných koncentrácií hormónov, inhibičných eventuálne stimulačných hormonálnych testov a s odporučením celkového manažmentu ochorenia. Okrem toho býva diagnostika formou hospitalizácie potrebná v detskom veku pri diferenciálnej diagnostike hypoglykémie, hypertenzie, polyúrie (nadmernom močení), pri poruchách rastu, puberty, hirzutizme (nadmernom ochlpení u dievčat), pri ochoreniach hypofýzy, štítnej žľazy, prištítnych teliesok, nadobličiek a gonád.

Pomáhajú moderné technológie


V manažmente diabetu došlo v posledných rokoch k významným zmenám. V diagnostike a terapii diabetu sa čoraz viacej využívajú moderné technológie – glukomery, ketomery, kontinuálne glukózové senzory, inzulínové pumpy a pumpy spolupracujúce so senzorom so zastavením bazálnej dávky inzulínu pri nízkej hodnote alebo pri predpovedi nízkej hodnoty glukózy.

Trend je stúpajúci, v krajinách západnej Európy je viac ako 50 % detí s diabetom liečených inzulínovou pumpou, najvyššie percento dosahuje Slovinsko (viac ako 90 %).

Na základe longitudinálnych celonárodných registrov detí s diabetom (Nemecko, Veľká Británia, USA) sú publikované lepšie výsledky (nižší HbA1c, redukcia hypoglykémií) u detí s diabetom, ktoré komplexne využívajú moderné technológie.

Všetky systémy poskytujú možnosť počítačového vyhodnotenia výsledkov, ktorý objektivizuje, zjednodušuje a urýchľuje hodnotenie manažmentu diabetu v domácom prostredí, poukazuje na adherenciu dieťaťa a rodiny k liečbe (čo liečba inzulínovými perami neodhaľuje) a umožňuje adekvátnu úpravu inzulinoterapie.

Nastavenie detského pacienta na inzulín


Zároveň však vyžadujú podrobné zaškolenie rodiča a dieťaťa, pochopenie princípov monitoringu a liečby pomocou moderných technológií. Detské oddelenie ponúka ideálne podmienky na nastavenie detských pacientov s DM1 na inzulínovú liečbu. Preklad novodiagnostikovaných a dekompenzovaných pacientov s DM1 je možný po telefonickom dohovore po zvládnutí diabetickej ketoacidózy v regionálnych nemocniciach.

Súčasťou hospitalizácie je komplexná edukácia rodiny a dieťaťa s diabetom na manažment diabetu v domácom prostredí ohľadne inzulínovej liečby, stravy s prepočtom sacharidov, fyzickej aktivity, riešenia akútnych ochorení, hypoglykémií a hyperglykémií, ako aj zaučenie na prácu s inzulínovým perami alebo inzulínovou pumpou, glukomerom, ketomerom a kontinuálnym glukózovým senzorom.

Cieľom je zlepšenie kompenzácie diabetu


Rodina je navyše zaučená do analýzy výsledkov merania glykémií pomocou počítačového programu. Po prepustení poskytujeme 24-hodinovú možnosť telefonickej konzultácie, prípadne zaslanie výsledkov merania glykémií pomocou počítačového programu.


Detské oddelenie tak svojou ambulantnou a nemocničnou zložkou poskytuje v celonárodnom meradle vysokošpecializovanú komplexnú starostlivosť o detských pacientov s diabetom, súčasťou ktorej je aj podrobné zaučenie na využívanie moderných technológií. Cieľom je zlepšenie glykemickej kompenzácie diabetu v detskom veku a adolescencii na národnej úrovni.

Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD., primárka detského oddelenia NEDÚ

menuLevel = 2, menuRoute = dia/ludia-ako-vy, menuAlias = ludia-ako-vy, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
31. máj 2023 22:41