klub diabetikov Bratislava PetržalkaDia Bratislava
StoryEditor

Ivan Lenorák: Ako sa vysporiadať s liečbou diabetu

29.05.2020, 09:00
Autor:
(dia)(dia)
Vážený priatelia, dovoľte mi, aby som začal citáciou z českej diplomovej práce: „Diabetes mellitus bol v roku 2017 najčastejším metabolickým ochorením, ktoré sa vyznačuje vysokým rizikom vzniku a rozvoja ďalších závažných ochorení.“

Každý diabetik navštevuje diabetologickú ambulanciu vo svojom okolí. Zvyčajne to býva raz za tri mesiace, ale ak má pacient horšie výsledky, návštevy sú častejšie. Glykovaný hemoglobín HbA1c prezradí úspešnosť liečby a dodržiavanie diéty počas posledných troch mesiacov. Z toho výsledku je každému diabetológovi jasné, ako pacient spolupracuje na liečbe.

Tu nastáva problém ohľadne edukácie pacienta, pretože existuje len malé množstvo času, ktorý mu môže lekár venovať. Každý  diabetológ má vo svojej kartotéke mnohokrát prekročený limit počtu pacientov a na opakovanú edukáciu pacienta nedostáva priestor, a ani finančné krytie. V mnohých diabetologických ambulanciách to riešia odbornou konzultáciou so zdravotným pracovníkom.

Zvyčajne to býva zdravotná sestrička. V drvivej väčšine ide o skúsené zdravotníčky, ktoré sa snažia dopĺňať vedomosti získané od lekára a odovzdávať skúsenosti z ambulancie.

Pozor na združenia, kde vládne autoritatívne vedenie

U menšiny pacientov s diabetom je potreba samovzdelávania, a tak sa snažia získavať informácie o ochorení cez internet, ktorý však nie je adresný, ale všeobecný. Najviac je to pozorovateľné pri rodičoch detí so novozisteným diabetom. Ide o podstatnú zmenu v chode celej rodiny a taktiež tu vzniká potreba zabezpečenia vhodných stravovacích návykov a režimu. Pre mnohých nastáva šok z novovzniknutej situácie.

klub diabetikov Bratislava Petržalka klub diabetikov Bratislava Petržalka Dia Bratislava

Jedno z riešení tohto problému môže byť zapojenie sa do skupiny, ktorá sa zaoberá podobnou problematikou. Na Slovensku po roku 1990 vzniklo mnoho občianskych združení, spolkov a klubov, ktoré sa zaoberajú problematikou diabetes mellitus. Existuje mnoho erudovaných a kvalitných združení s vysokou odbornosťou, ale dajte si pozor na združenia, ktoré sa chvália mnohopočetnými členskými základňami a autoritatívnym vedením. Môže ísť len o podvod na získanie dotácií. Podobnosť vieme nájsť aj v diele Nikolaja V. Gogoľa, Mŕtve duše.

Moderná doba taktiež priniesla výmenu informácií a vedomostí pomocou rôznych vzdelávacích platform. Medzi ne patrí aj „doktor“ Google alebo rôzne laické rady ktoré môžeme nájsť na YouTube. Avšak, nakoľko je diabetes veľmi individuálne ochorenie, pre pacientov nie sú vhodné  všeobecné rady. Samozrejme, okrem správnych zásad liečby ktoré sú pre každého pacienta alfou a omegou.

 

Najdôležitejšie je, vytvoriť si zo získaných skúseností záver a toto poznanie si preniesť do života. Ak sme mali príliš vysokú alebo nízku hodnotu glykémie, je dôležité získať vedomosť o príčine, a následne sa vyvarovať ďalšiemu nárastu alebo poklesu týchto hodnôt. Je veľmi dôležité vyhodnotiť stav, z ktorého hodnota vznikla a vedieť správne zareagovať. Dôležité je  však zareagovať čím skôr.

Naše združenie sa zameriava na edukáciu svojich členov a ich rodinných príslušníkov

Napríklad usporadovaním edukačných stretnutí aj rekondičných pobytov. Na stretnutí je vždy odborná prednáška s zameraná na cieľovú osobou diabetika a jeho rodinu. Na rekondičných pobytoch je edukácia umocnená odovzdávaním vedomostí ohľadne stravovania a následnej kontroly stavu glykémie. Každý rok usporadúvame rekondičný pobyt s odbornými edukačnými prednáškami a začleňovaním zúčastnených poslucháčov do vymieňania si vedomostí pod odborným dohľadom, aby sme nešírili neoverené a  zavádzajúce informácie.

Naša organizácia taktiež usporadúva meranie glykémie pre verejnosť a zamestnancov. Meranie vykonávame na Magistráte hlavného mesta alebo na Miestnom úrade. Cieľom meraní je skoré zistenie zvýšených hodnôt glykémie a následne zahájenie včasnej liečby diabetu, pretože aj pri tomto ochorení platí zásada včasnej diagnostiky. Pri zabezpečovaní týchto meraní je až nepochopiteľné, ak sú kvôli uvoľneniu organizátorov kladené prekážky zo strany zamestnávateľa.

To aj napriek tomu, že na uvoľnenie zamestnanca v prospech činnosti pre verejnosť, pamätá aj náš zákonník práce. Našťastie to tak nie je všade a sú medzi nami aj ústretový zamestnávatelia.

Dia Bratislava, klub diabetikov Bratislava Petržalka Dia Bratislava, klub diabetikov Bratislava Petržalka Dia Bratislava

Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke, učiteľom a žiakom Strednej zdravotnej školy na Strečnianskej, za dlhoročnú odbornú pomoc pri meraní glykémie.

Činnosť nášho spolku je závislá na finančných prostriedkoch, ktoré nám pomáhajú organizovať spomenuté aktivity. Mnoho krát sme podávali projekty na dotácie pre našich členov a nie raz sme dostali záporné odpovede, a to bez uvedenia dôvodu prečo nás projekt nepodporia. Ak sa to stane viac krát tak je to veľmi znechucujúce ak si uvedomujete, že pracujete bez nároku na finančnú odmenu, len s dobrým pocitom pomáhať. Iba s nadšením môžeme krátky čas pracovať, avšak pomáhať bez patričnej odozvy u nás môže vyvolať pocit vyhorenia. Bolo by žiaduce zhodnotiť ako si zdravotná a sociálna poisťovňa predstavuje činnosť svojpomocných vzdelávacích organizácií, ktoré nahrádzajú štát.

 

Naše združenie pripravilo pre svojich členov v tomto roku niekoľko akcií:

  • odborné masáže na prekrvenie organizmu
  • rekondično-edukačný 7 dňový pobyt v Piešťanoch
  • zúčastnime sa ČSOB Bratislava Marathon
  • opekačka na Kačíne spojená s edukáciou v prírode
  • edukačné stretnutia počas roka
  • najnovšie informácie na našej stránke http://dia-bratislava.eu

Niekoľko priložených fotografii z merania na MU a stretnutia vo februári 2020 v sobášnej sieni v Petržalke a minuloročné stretnutie na Kačíne približujú našu činnosť.

Mgr. Ivan Lenorák, edukátor diabetu

predseda DIA Bratislava

menuLevel = 2, menuRoute = dia/ludia-ako-vy, menuAlias = ludia-ako-vy, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
28. máj 2023 15:38