Pri škodovej udalosti nie je vždy potrebné volať políciu. Pri dopravnej nehode je situácia presne opačná. Ako máte vedieť, či volať, alebo nevolať políciu? Byť nápomocný má za úlohu aj operátor asistenčných služieb poisťovne. Políciu musíte privolať aj keď zrazíte zviera. Zrazenú zver si následne prevezme poľovník. Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej a) nebola usmrtená ani zranená osoba, b) nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, c) neunikli nebezpečné veci alebo d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme neprevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 eur) Za škodovú udalosť sa nepovažuje (a je teda dopravnou nehodou, ktorú treba ohlásiť policajtovi) ak: a) nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti, b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa odmietol podrobiť vyšetrniu na zistenie ich požitia alebo c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.TASR
StoryEditor

Prítomnosť alkoholu v dychu diabetika

30.08.2021, 12:20
Autor:
(dia)(dia)
Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré môže spôsobiť falošnú pozitíalkoholvnu skúšku na alkohol.

V dôsledku nadmerného užívania alkoholu sa objavili mnohé problémy, ktoré prinášajú vážne osobné, rodinné, sociálne a celospoločenské problémy. V súvislosti s ich riešením je nutné hľadať a stále zdokonaľovať metódy detekcie alkoholu v dychu aj krvi. Prax však ukázala, že existuje falošne pozitívna dychová skúška na alkohol. Môžu ju spôsobiť niektoré potraviny, ale aj zdravotné problémy. Jedným z nich je diabetes mellitus.

Tvorba alkoholu v organizme


V súvislosti s hladinou alkoholu v tele treba uviesť, že neexistuje absolútne nulová hodnota v tele. Vzniká v procesoch bakteriálneho kvasenia. Na jeho tvorbe sa zúčastňujú mikroorganizmy – hlavne kvasinky v tenkom a hrubom čreve, ktoré metabolizujú cukry z prijatej potravy a vytvárajú z nich alkohol. Ten vstupuje do krvného obehu a v pečeni je degradovaný. Jeho hladina je veľmi nízka a nedosahuje hodnotu vyššiu ako jedna tisícina promile. Z uvedeného vyplýva, že takáto výsledná koncentrácia je v praxi úplne zanedbateľná.

Za istých okolností môže vzniknúť situácia, keď človek žiadny alkohol neskonzumoval, avšak aj tak bol v minimálnej koncentrácii v dychu aj krvi preukázaný. Preto bolo nevyhnutné definovať prípustné množstvo alkoholu v tele u osôb, ktoré určite alkohol nepožili, zohľadnením tvorby alkoholu v tele, prípustnej chyby detekčného zariadenia.

Syndróm vlastného pivovaru


Podľa Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti je tolerovanou hodnotou alkoholu v krvi hodnota do 0,21 promile, resp. vo vydychovanom vzduchu 0,2 promile. Vyššia hladina alkoholu je vždy následkom konzumu „skutočného“ alkoholického nápoja.


Existuje však jedno ochorenie, tzv. syndróm vlastného pivovaru, keď sa v čreve vytvára také množstvo alkoholu, ktoré spôsobuje stavy opitosti napriek tomu, že pacient žiadny alkohol nepožije. Podľa dostupnej literatúry bola takto nameraná jednému pacientovi hladina až 3,7 promile. Výskyt toho syndrómu je jeden prípad na miliardu ľudí. Prvýkrát bol opísaný v 70. rokoch minulého storočia v Japonsku.

Detekcia alkoholu


Zisťovanie koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu je založené na vlastnostiach cievno-pľúcneho tkaniva, ktoré umožňuje ľahký obojstranný prestup prchavých látok vrátane alkoholu. Táto metóda sa stala hlavným vyšetrením v cestnej doprave, ale aj pracovnom procese.

Súčasné detekčné prístroje sú založené na 2 hlavných metódach:


elektrochemická metóda využíva senzor, ktorý oxiduje alkohol na acetaldehyd. Táto metóda môže byť ovplyvnená izopropanolom, ktorý môže vznikať z acetónu, ak sa v tele nachádza vo vyššej koncentrácii – diabetická ketoacidóza (zlá metabolická kompenzácia, častá u diabetikov 1. typu), hladovanie, nízkosacharidová diéta.

fotometrická metóda je založená na absorpcii určitej vlnovej dĺžky infračerveného spektra alkoholom. Acetón chemicky obsahuje dve metylové skupiny, ktoré tiež absorbujú infračervené spektrum v tom istom pásme ako alkohol, a preto môže spôsobiť falošne pozitívnu dychovú skúšku na alkohol.


Prípustné hodnoty


V našej krajine je test na prítomnosť alkoholu v dychu pozitívny v prípade, ak nameraná hodnota presiahne pri dychovej skúške 0,2 promile. Pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi je skúška pozitívna, ak nameraná hodnota presiahne 0,21 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby.


Prístrojov na detekciu alkoholu vo vydychovanom vzduchu je na trhu pomerne veľké množstvo rôznej ceny aj kvality – od jednoduchých detektorov až po špičkové zariadenia akreditované na použitie policajnými jednotkami. Výhodou týchto zariadení je jednoduchosť ovládania a použitia v teréne, ľahké technické zvládnutie prístroja obslužným personálom, okamžité získanie výsledku.


V Slovenskej republike sú analyzátory dychu zaradené medzi určené meradlá od roku 2000. Podliehajú povinnej, pravidelnej kontrole podľa medzinárodných predpisov. V prípade analyzátorov dychu je platnosť overenia 6 mesiacov.


Pri určovaní koncentrácie alkoholu v dychu sa používajú analyzátory orientačné a dôkazné. Za orientačné meradlá sa považujú tie prístroje, ktoré nemôžu získať certifikát Slovenskej legálnej metrológie (SLM).

Za dôkazné sa považujú tie, vďaka ktorým sa môžu s platnou legislatívou vyvodzovať pracovnoprávne a trestné dôsledky. V súčasnosti disponujú policajné zložky Slovenskej republiky týmito typmi: Dräger Alkoholtester 7410, Dräger Alkoholtester 7510, Envitec AlcoQuant 6020 Plus.


Falošne pozitívna skúška na alkohol


Okrem prítomnosti acetónu v krvi môžu spôsobiť falošne pozitívnu dychovú skúšku na alkohol aj iné okolnosti:


– spontánny gastroezofageálny reflux (návrat malého množstva stravy zo žalúdka do dutiny ústnej), zvracanie, čkanie,
– ústna voda, ústne spreje s obsahom alkoholu,
– liečivá vo forme kvapiek a sirupov,
– aromatické nápoje – ovocné šťavy, energetické nápoje,
– potraviny: sladkosti, žuvačka, čokoláda, cukríky, niektoré bomboniéry, plnené oblátky,
– fajčenie – potrebné čakať aspoň 3 minúty od skončenia fajčenia.


Aj po sladkostiach sa dá „nafúkať“


Asociácia spotrebiteľov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Políciou SR dala podnet otestovať prítomnosť alkoholu v ústnej dutine krátko po zjedení vybraných pochutín a nealkoholických nápojov.


Výsledky meraní u dobrovoľníkov po zjedení niektorých pochutín:

  • tyčinka Margot – v jednom prípade namerali hodnotu až 0,52 promile,
  • nanuk Magnum – až u polovice osôb boli zaznamenané vysoké hodnoty pri dychovej skúške (0,29 promile). Jeden muž nafúkal až 0,60 promile,
  • mliečny rez Mila – u jedného z testovaných bola nameraná vôbec najvyššia hodnota – až 1,10 promile.


Čo robiť v prípade falošne pozitívnej dychovej skúšky na alkohol, ak ste si určite istí, že ste nepili?

– v žiadnom prípade nepodpisovať protokol o vykonaní dychovej skúšky – podpisom sa potvrdí súhlas s požitím alkoholu a podpis nie je možné vziať späť,
– na požiadanie by mal byť poskytnutý k nahliadnutiu kalibračný protokol. Ak alkohol tester nemá platný kalibračný protokol, výsledky nemusia byť správne a presné,
– dychovú skúšku opakovať minimálne po 15 minútach (vo všetkých prípadoch je nevyhnutné zachovať 15-minútovú čakaciu lehotu prípadného ovplyvnenia výsledku),
– upozorniť, že pacient je diabetik,
– v prípade opätovnej pozitívnej dychovej skúšky trvať na odbere krvi, ktoré zahŕňa vyšetrenie hladiny alkoholu, glykémie, moču na prítomnosť ketolátok, vnútorného prostredia.


Odporučenie pre prax


Na základe klinickej skúsenosti je vhodné, aby diabetológovia vo svojich ambulanciách predovšetkým pacientov na inzulíne upozorňovali na tento možný problém, s ktorým sa môžu či už v práci, alebo v cestnej doprave stretnúť. Neznalosť tejto skutočnosti stálo nejedného šoféra odobratie vodičského preukazu, taktiež môže byť problémom na pracovisku, spojený až so stratou zamestnania.

MUDr. Jana Beláková, diabetológ
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
28. máj 2023 20:49