Len u percenta prípadov dochádza k tomu, že človek zdedí od jedného zo svojich rodičov genetickú výbavu spôsobujúcu túto chorobu. Alzheimerova choroba sa potom u týchto osôb rozvinie medzi 35. a 60. rokom. Väčšina prípadov Alzheimerovej choroby však nie je daná geneticky a postihuje pacientov vo vyššom veku, teda spravidla nad 65 rokov. Aktuálne štúdie potom konštatujú, že pravdepodobnejšie Alzheimerovou chorobou ochoreujú ľudia, u ktorých matky bola táto choroba v minulosti diagnostikovaná.Pixabay
StoryEditor

Sociálne zabezpečenie v čase COVID-19 (2. časť). Dávky nemošetrovnéocenského poistenia

18.03.2021, 11:00
Autor:
(dia)(dia)
Tzv. pandemické nemocenské vypláca Sociálna poisťovňa ľuďom, ktorí sú nemocensky poistení (sú zamestnaní, SZČO alebo si platia nemocenské poistenie dobrovoľne) v prípade, ak sú dočasne práceneschopní z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie.

Po nariadení karantény úradom verejného zdravotníctva je potrebné telefonicky alebo mailom kontaktovať všeobecného lekára, ktorý vypíše potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a zašle ho do Sociálnej poisťovne.

V prípade zamestnancov sa pandemické nemocenské od „štandardného“ nemocenského líši tým, že ho zamestnancovi od 1. dňa trvania PN vypláca Sociálna poisťovňa. Zamestnanec preto nežiada svojho zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú by inak poberal za prvých desať dní trvania PN.

Zamestnanec je však povinný bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa o nariadení karantény, keďže ide o prekážku v práci na strane zamestnanca. Výška pandemického ošetrovného je 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca, a to už od 1. dňa – štandardné nemocenské je vo výške 25 % z vymeriavacieho základu počas prvých troch dní trvania PN, a 55 % za nasledujúce dni.

Pandemické ošetrovné

Pandemické ošetrovné môžu poberať nemocensky poistení rodičia, ktorí počas krízovej situácie ošetrujú choré dieťa do dovŕšenia 16. roku veku alebo sa starajú o dieťa do 11 rokov veku (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov veku), ktorému bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo ak úrad verejného zdravotníctva rozhodol o uzatvorení školy, ktorú dieťa navštevuje.

Pandemické ošetrovné je možné poberať aj v prípade, ak bola karanténa alebo izolácia nariadená osobe, ktorá sa o dieťa zvyčajne stará.

Nárok na pandemické ošetrovné vzniká aj pri ošetrovaní iných príbuzných ako dieťaťa (vnuka, pravnuka, rodiča, starého rodiča, súrodenca, rodiča, rodiča manžela alebo manželky), ak je uzatvorené zariadenie sociálnych služieb, ktoré mu poskytuje služby ambulantnou alebo pobytovou formou.

Pandemické ošetrovné je možné poberať počas celého trvania potreby starostlivosti („štandardné“ ošetrovné možno poberať iba 10 dní). Zamestnávateľ je povinný uvoľniť z práce zamestnanca, ktorý sa takto stará o svojho blízkeho – ide o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Na druhej strane, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Zakotvujú to osobitné ustanovenia Zákonníka práce účinné v čase krízovej situácie.

Sociálne služby

Pravidlá na poskytovanie sociálnych služieb sa riadia Pandemickým plánom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a tzv. „semaformi“ pre jednotlivé druhy služieb, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ministerstva www. employment.gov.sk. v odkaze Koronavírus COVID-19, pracovná a sociálna oblasť.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., právnička

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. september 2023 07:55