Máte medzi priateľmi na Facebooku ľudí, ktorí zdieľajú každú maličkosť, ako napríklad učenie svojho šesťtýždňového šteniatka na záchod? Tieto typy majú zo zdieľania veľkého množstva informácií zo svojho súkromného života neurologickú odmenu. Výskumníci z Harvardu použili magnetickú rezonanciu na sledovanie mozgovej aktivity účastníkov, ktorí odpovedali na otázky o ich vlastných názoroch alebo názoroch iných. Vedci zistili, že hovoriť o sebe aktivuje oblasti mozgu spojené s odmenou. Iba približne 60 percent konverzácií v reálnom živote sa zvyčajne točí okolo osobných myšlienok a príbehov jednotlivca v porovnaní s 80 percentami komunikácie na sociálnych médiách.Pixabay
StoryEditor

Sociálne zabezpečenie v čase COVID-19 (2. časť)

24.02.2021, 07:00
Autor:
(dia)(dia)
Ochorenie COVID-19 vyvolalo aj viaceré dôležité zmeny v sociálnom zabezpečení. Uplatňujú sa počas trvania krízovej situácie, t. j. počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Hmotná núdza

Počas krízovej situácie sa nebude znižovať dávka v hmotnej núdzi v prípade, ak člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, nemôže vykonávať menšie služby pre obec alebo samosprávny kraj ani dobrovoľnícku činnosť z dôvodu nariadenej izolácie alebo karantény, alebo z dôvodov prekážok na strane organizátora týchto služieb. Naopak, týmto osobám sa suma pomoci v hmotnej núdzi zvýši o ochranný príspevok vo výške 37,30 eura mesačne.

Aktivačný príspevok, ktorý sa poskytoval príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu, že vykonáva závislú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem minimálne vo výške minimálnej mzdy, sa bude vyplácať aj v prípade, ak osoba tento príjem počas krízovej situácie nedosahovala. Neplatí to však v prípade, ak zamestnávateľ skončil s príjemcom príspevku pracovnoprávny vzťah.


Príspevok na bývanie poskytovaný domácnostiam v hmotnej núdzi, ktoré bývajú v zariadení sociálnych služieb, sa bude vyplácať aj v prípade, že sociálna služba sa počas krízovej situácie neposkytuje. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby však nesmie byť rozviazaná.

Dávky nemocenského poistenia

Tzv. pandemické nemocenské vypláca Sociálna poisťovňa ľuďom, ktorí sú nemocensky poistení (sú zamestnaní, SZČO alebo si platia nemocenské poistenie dobrovoľne) v prípade, ak sú dočasne práceneschopní z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie.

Po nariadení karantény úradom verejného zdravotníctva je potrebné telefonicky alebo mailom kontaktovať všeobecného lekára, ktorý vypíše potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a zašle ho do Sociálnej poisťovne.

V prípade zamestnancov sa pandemické nemocenské od „štandardného“ nemocenského líši tým, že ho zamestnancovi od 1. dňa trvania PN vypláca Sociálna poisťovňa.

Zamestnanec preto nežiada svojho zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú by inak poberal za prvých desať dní trvania PN. Zamestnanec je však povinný bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa o nariadení karantény, keďže ide o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Výška pandemického ošetrovného je 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca, a to už od 1. dňa – štandardné nemocenské je vo výške 25 % z vymeriavacieho základu počas prvých troch dní trvania PN, a 55 % za nasledujúce dni.

Pandemické ošetrovné

Pandemické ošetrovné môžu poberať nemocensky poistení rodičia, ktorí počas krízovej situácie ošetrujú choré dieťa do dovŕšenia 16. roku veku alebo sa starajú o dieťa do 11 rokov veku (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov veku), ktorému bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo ak úrad verejného zdravotníctva rozhodol o uzatvorení školy, ktorú dieťa navštevuje.

Pandemické ošetrovné je možné poberať aj v prípade, ak bola karanténa alebo izolácia nariadená osobe, ktorá sa o dieťa zvyčajne stará.

Nárok na pandemické ošetrovné vzniká aj pri ošetrovaní iných príbuzných ako dieťaťa (vnuka, pravnuka, rodiča, starého rodiča, súrodenca, rodiča, rodiča manžela alebo manželky), ak je uzatvorené zariadenie sociálnych služieb, ktoré mu poskytuje služby ambulantnou alebo pobytovou formou.

Pandemické ošetrovné je možné poberať počas celého trvania potreby starostlivosti („štandardné“ ošetrovné možno poberať iba 10 dní). Zamestnávateľ je povinný uvoľniť z práce zamestnanca, ktorý sa takto stará o svojho blízkeho – ide o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Na druhej strane, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Zakotvujú to osobitné ustanovenia Zákonníka práce účinné v čase krízovej situácie.

Sociálne služby

Pravidlá na poskytovanie sociálnych služieb sa riadia Pandemickým plánom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a tzv. „semaformi“ pre jednotlivé druhy služieb, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ministerstva www. employment.gov.sk. v odkaze Koronavírus COVID-19, pracovná a sociálna oblasť.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., právnička

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
02. jún 2023 07:08