vozičkárDreamstime
StoryEditor

Príspevok na kúpu pomôcky osoby ŤZP

04.03.2020, 13:00
Autor:
(dia)(dia)
Príspevok na kúpu pomôcky je jedným z 18 peňažných príspevkov, ktoré slúžia na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Ťažké zdravotné postihnutie môže dotknutého človeka znevýhodňovať v rôznych oblastiach života. Účelom kompenzácie je pomôcť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím toto znevýhodnenie zmierniť alebo prekonať. (1. časť)

Príspevky sa poskytujú iba ľuďom, ktorí boli uznaní za osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Za osobu s ŤZP môže byť človek uznaný v prípade, ak je jeho ochorenie (poškodenie zdravia) spojené s funkčnou poruchou v miere aspoň 50 %. Miera funkčnej poruchy pri jednotlivých ochoreniach a ich štádiách je uvedená v prílohe č. 3 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Miera funkčnej poruchy pri diabete závisí od typu cukrovky a od výskytu komplikácií:

  • Diabetes 2. typu kompenzovateľný diétou, bez komplikácií 30 %
  • Diabetes 2. typu kompenzovateľný diétou a perorálnou liečbou, bez komplikácií 40 %
  • Diabetes 1. a 2. typu kompenzovateľný inzulínom a diétou bez komplikácií 50 %
  • Diabetes ťažko kompenzovateľný inzulínom alebo cukrovka detského veku 60 %
  • Diabetes s chronickými komplikáciami (diabetická mikroangiopatia, retinopatia, neuropatia, nefropatia a diabetická noha) 70 – 80 %

Pacient trpiaci diabetom 2. typu, ktorý sa nelieči inzulínom, nemôže byť uznaný za osobu s ŤZP, pokiaľ netrpí iným ochorením, ktoré uznanie za ŤZP odôvodňuje.

Pomôcky pre osoby s ŤZP

Pomôckou je vec alebo zariadenie, ktoré umožňuje osobe s ŤZP vykonávať činnosti bežného života, ktoré by inak nemohla vykonávať, alebo by jej išli len veľmi ťažko. Pomôckou sa kompenzuje znížená pohybová schopnosť, orientačná schopnosť, narušená schopnosť dorozumievania a sebaobsluhy.

Zároveň musí ísť o pomôcku, ktorá sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, teda ju nepredpisuje lekár na lekársky poukaz. Výnimkou je druhý mechanický vozík, druhý elektrický vozík a druhý načúvací aparát.

Zoznam pomôcok, na kúpu ktorých možno poskytnúť príspevok, je uvedený v Opatrení ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 7/2009. V zozname sú zaradené napr. predmety na uľahčenie úkonov sebaobsluhy – pomôcka na obliekanie, podávač, držiak kľúčov, otvárač dverí, ergonomická úchytka na ceruzku, pomôcka na písanie, chemické WC, ale aj predmety uľahčujúce starostlivosť o domácnosť ako práčka či umývačka riadu.

Pri každej pomôcke v zozname je uvedená maximálna zohľadňovaná cena. Ak by reálna cena pomôcky bola vyššia, pri výpočte výšky príspevku sa bude vychádzať z ceny uvedenej v zozname, nie reálnej ceny. Konkrétna výška príspevku sa určí ako percento z ceny uvedenej v zozname. Percento závisí od výšky príjmu žiadateľa o príspevok.

Pri výpočte výšky príjmu sa postupuje tak, že sa sčíta priemerný mesačný príjem ťažko zdravotne postihnutej osoby (čistý príjem, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, príspevok na opatrovanie) za predchádzajúci rok s príjmom jej manžela alebo manželky a nezaopatreného dieťaťa, ktoré s nimi žije v domácnosti.

Táto suma sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa sčítavali. Výsledok sa považuje za príjem osoby s ŤZP. Príjem osoby s ŤZP sa porovná so životným minimom pre dospelého, čo je v súčasnosti 210, 20 €.

Cena pomôcky v € podľa zoznamu

Príjem žiadateľa v násobkoch životného minima

do 2      do 3       do 4        do 5

do 331,94 90 %     90 %       70 %       50 %
do 1 659,70 95 %     85 %       75 %       65 %
nad 1 659,70  95 %    90 %       80 %       70 %


Príklad:

Pani Jana je osobou s ŤZP. Jej jediným príjmom je invalidný dôchodok vo výške 350 €. Manžel pani Jany je zamestnaný, jeho priemerná mesačná mzda za minulý rok bola 670 € v čistom. Deti pani Jany sú dospelé a samostatné. Príjem pani Jany a jej manžela predstavuje spolu 1 020 € mesačne. Túto sumu vydelíme dvomi, keďže spoločne posudzujeme dve osoby – pani Janu a jej manžela. Výsledok je 510 €. Za príjem pani Jany sa považuje suma 510 €. Príjem 510 € vydelený sumou 210,20 € (suma životného minima) je 2,42. Pani Jana požiadala o príspevok na kúpu automatickej práčky. Práčka, ktorú si vybrala, stojí 400 €. Úrad práce však pri výpočte nebude vychádzať z reálnej ceny práčky, ale z ceny podľa zoznamu, t. j. 300 €. Príjem pani Jany je vyšší ako dvojnásobok, no nižší ako trojnásobok životného minima. Preto jej poskytne príspevok vo výške 90 % z 300 €.

V ďalšom čísle bude nasledovať: Ako požiadať o príspevok na kúpu pomôcky


JUDr. Katarína Fedorová, právnička

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
30. máj 2023 16:44