seniori, dôchodciReuters
StoryEditor

Zmeny v sociálnom zabezpečení (III. časť): Príspevok na osobnú asistenciu

06.11.2019, 07:00
Autor:
(dia)(dia)
Od júla 2019 sa zvýšili sumy životného minima, ale aj príspevky, ktoré nie sú nadviazané na životné minimum, a to opatrovateľský príspevok a príspevok na osobnú asistenciu.

Príspevok na osobnú asistenciu

Účelom osobnej asistencie je umožniť človeku s ťažkým zdravotným viesť čo najnezávislejší život. Osobná asistencia je riadená osobou so zdravotným postihnutím, ktorá si sama vyberá a zaškoľuje asistenta, uzatvára s ním zmluvu o výkone osobnej asistencie, určuje mu úlohy a sama ho aj vypláca. Ak je zdravotne postihnuté dieťa, povinnosti vo vzťahu k asistentovi plní jeho zákonný zástupca.

Príspevok na financovanie asistenta, prípadne asistentov, poskytuje osobe so zdravotným postihnutím štát, asistenta je však možné financovať aj z vlastných zdrojov.

Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemá osobitný formulár, je potrebné použiť „univerzálny“ formulár žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu a zaškrtnúť v ňom políčko príspevku na osobnú asistenciu.

V odôvodnení žiadosti je potrebné uviesť, aké činnosti žiadateľ nedokáže pre svoje postihnutie vykonávať a prečo ich vykonávať potrebuje, napríklad na účely aktivizácie, sociálneho začlenenia, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít a pod.

Výška príspevku závisí od počtu hodín, potrebných na vykonanie činností, ktoré človek nedokáže vykonať sám.

V prílohe č. 4 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je uvedený zoznam činností na určenie rozsahu potreby osobnej asistencie.

Týmito činnosťami sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, príprava jedla, podávanie jedla, podávanie liekov, nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, starostlivosť o pomôcku, pomoc pri dorozumievaní, dohľad, pomoc pri akútnom ochorení, pomoc počas dovolenky, sprievod dieťaťa do školy a zo školy, pomoc nevidiacemu alebo nepočujúcemu rodičovi a preprava alebo premiestňovanie.

Osobnú asistenciu môžu využívať ľudia s akýmkoľvek postihnutím, nielen s fyzickým, ale aj so zmyslovým, s mentálnym či s kombinovaným.

Aj pacienti s diabetom, ktorí boli uznaní za osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, môžu poberať príspevok na osobnú asistenciu, ak potrebujú pomoc inej osoby s činnosťami uvedenými v zákone. Poskytovanie príspevku nie je limitované príjmom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne, t. j. 20 hodín denne.

Od 1. júla 2019 je sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie 4,18 €. Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

JUDr. Katarína Fedorová

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
07. jún 2023 11:23