Dreamstime.com
StoryEditor

Zmeny v sociálnom zabezpečení (I. časť): Príspevok na diétne stravovanie

04.11.2019, 17:29
Autor:
(dia)(dia)
Od júla 2019 sa zvýšili sumy životného minima, ale aj ďalšie príspevky, ktoré nie sú nadviazané na životné minimum (opatrovateľský príspevok a príspevok na osobnú asistenciu).

Od júla 2019 sa zvýšili sumy životného minima – spoločensky uznanej minimálnej hranice príjmov, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Táto zmena sa dotkne aj viacerých príspevkov vyplácaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zároveň sa od prvého júla zvýšili aj príspevky, ktoré nie sú nadviazané na životné minimum, a to opatrovateľský príspevok a príspevok na osobnú asistenciu. Vďaka nárastu životného minima sa od 1. januára 2020 zvýši daňový bonus na dieťa, suma nezdaniteľnej časti základu dane, ako aj rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa.

Životné minimum


Za životné minimum osoby alebo osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma:


• 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú osobu,
• 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú dospelú osobu,
• 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa.

Jednotlivec je v hmotnej núdzi, ak má mesačný príjem nižší ako 210,20 €, manželia sú v hmotnej núdzi, ak ich spoločný mesačný príjem nedosahuje sumu 356,84 €. V prípade, že majú deti, ich životné minimum sa zvyšuje o 95,96 € mesačne na každé dieťa, t. j. 452,80 € pre manželský pár s jedným dieťaťom, 548,76 € pre manželov s dvoma deťmi atď.

Uvedené sumy životného minima však slúžia iba na posúdenie toho, či je určitá osoba v stave hmotnej núdze, či má nárok na to, aby jej boli vyplácané príspevky vo výške životného minima.

Človek v hmotnej núdzi, ktorý si nevie zabezpečiť či zvýšiť príjem prácou, svojím majetkom alebo uplatnením nejakého práva (napríklad práva na výživné), môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o pomoc v hmotnej núdzi.

Tá sa poskytuje vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. Zároveň môže požiadať obec o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Príspevky sa od 1. júla 2019 zvýšia nasledovne:     

Peňažný príspevok                    Výška v eurách

Na  prepravu                                107,25          

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

I. skupina                                     39,02                                                        
II. skupina                                    19,51
III. skupina                                   11,71

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, obuvi a bytového zariadenia        19,51 


Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla                      35,11


Na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom                                     46,82


Príspevok na diétne stravovanie

Diabetik trpiaci diabetom mellitom 1. typ, diabetom mellitom 2. typu inzulidependentný s komplikáciami, môže poberať peňažný príspevok na diétne stravovanie vo výške 19,51 € mesačne.

Príspevok však nemôže byť priznaný osobe, ktorej príjem presahuje trojnásobok životného minima, t. j. sumu 630,60 €.

Pri výpočte príjmu sa postupuje tak, že sa sčíta priemerný mesačný príjem ťažko zdravotne postihnutého (napr. čistý príjem, invalidný dôchodok, starobný dôchodok) za predchádzajúci rok s príjmom jeho manžela alebo manželky a nezaopatreného dieťaťa, ktoré s ním žije v domácnosti, a táto suma sa vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa sčítavali. Výsledok sa považuje za príjem osoby s ŤZP.

Príspevky sa tiež neposkytnú osobe, ktorej majetok má hodnotu vyššiu ako 39 833 €, do tejto sumy sa nezapočítava hodnota bytu alebo domu, v ktorom človek s ŤZP býva.

Kde sa dá vybaviť?


Príspevok sa vybavuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné priložiť tlačivo lekársky nález, vyplnené všeobecným lekárom, vhodné je priložiť aj správy od špecialistov.

Za vyplnenie lekárskeho nálezu sa lekárovi neplatí žiaden poplatok. K žiadosti sa dokladajú aj potvrdenia o výške príjmov a vyhlásenie o majetku. Tlačivá žiadosti a lekárskeho nálezu poskytnú žiadateľovi na úrade práce.

JUDr. Katarína Fedorová

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
31. máj 2023 22:44