"Keď vaše telo nemá dostatok vody, nemôže tak efektívne cirkulovať krv," hovorí Tucci. Voda tiež drží teplo, čo znamená, že dehydratácia môže nechať vaše telo bez tepelných výhod vody.pxhere.com
StoryEditor

Viete akú vodu máte v studni? Nechajte si ju zadarmo skontrolovať

20.03.2019, 14:11
Autor:
(dia)(dia)
Pri príležitosti Svetového dňa vody (22.03.109) si môžete nechať bezplatne skontrolovať dusičnany vo vode z vašej studne.

Do aktivít Svetového dňa vody sa zapoja Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva. Záujemcom počas presne stanoveného dátumu (20.03, 21.03. alebo 22.03.) poskytnú bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a odborné poradenstvo o zásobovaní, zdravotnej bezpečnosti a kvalite pitnej vody.

 

,,O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, preto je vhodné nechať si ju skontrolovať minimálne 1-2 krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody, napríklad aj na Úrad verejného zdravotíctva alebo regionálne úrady  verejného zdravotníctva,“ hovorí hlavný hygienik Ján Mikas.

Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je podľa neho neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). ,,Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického,“ dodáva hlavný hygienik.

 

Ako treba postupovať?

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2019 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – minimálne 0,2 litra - musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky, vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú, vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ (zoznam nižšie).

 

Bezplatné orientačné analýzy vôd z domácich studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany a odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava: 21.03.2019 od 9.00 h. – 11.30 h., kontakt: 02/49284383, 02/49284375

RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava: 20.03.2019 od 8:00 h. – 13:00 h.,  kontakt: 0917 426 210, 0918 657 976

RÚVZ so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, Poprad: 21.03.2019 od 8.00 h – 13.00 h., kontakt: 052/7764452

RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, Veľký Krtíš: 21.03.2019 od 8.00 h. do 11.00 h., kontakt: 047/4812722, 047/4812723, 047/4830747

RÚVZ so sídlom v Leviciach, Ul. Komenského 4, Levice: 21.03.2019 v čase úradných hodín, kontakt: 036/6312899

RÚVZ so sídlom v Lučenci, Petőfiho ulica č. 1, Lučenec: 21.03.2019 od 7.30 h – do 10.00 h., kontakt: 047/4323571

RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, Nitra: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 037/6560431, 037/6560432, : 037/6560430

RÚVZ so sídlom v Trnave, poradenstvo v oblasti pitnej vody na adrese Limbová 6, Trnava a odber vzoriek vody na adrese Halenárska 23, Trnava: 21.03.2019 od 8.00 h. – 15.00 h, kontakt pre odbery: 033/5511475, kontakt pre poradenstvo: 033/5512862, 033/5354596

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, Dolný Kubín: 21.03.2019 od 8.00 h – 13.00 h., kontakt: 0915 468 180, 043/5504834, 043/5504830 a 043/5504822

RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica: 21.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h, kontakt: 0917 454 058, 034/6909328, 034/6909330

RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 055/611 42 19, 055/611 42 64

RÚVZ so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 27, Žilina: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 0911 600 205

RÚVZ so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, Čadca: 21.03.2019 od 8.00 h. – 11.00 h. a od 11.30 h. – 13.30 h., kontakt: 041/4302650 a 0919371298

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná ulica č.4, Trenčín: 21.03.2019 od 7.00 h. – 14.00 h., kontakt: 032/6509554

 RÚVZ so sídlom v Galante, Hodská č. 2352/62 (areál Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša, Galanta): 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 031/7833429, 031/7833326

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica: 21.03.2019 od 7.00 h. – 10.45. h., kontakt: 042/4450241, 042/4450242, 042/4450243

RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, Zvolen: 21.03.2019 od 8.00 h – 12.00 h., kontakt: 045/5552354

RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, Svidník: 21.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 054/7880027

RÚVZ so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, Martin: 21.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h., kontakt: 043/4012931, 0911 766 750

RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov: 21.03.2019 od 8.00 h. – 13.30 h., kontakt: 051/7580318, 051/7580346, 051/7580313

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš: 21.03.2019 od 9.00 h. – 12.00 h. (zber vzoriek), od 9.00 h. – 14.00 h. (konzultácie), kontakt:  044/5521278

RÚVZ so sídlom v Komárne,  Mederčská 39, Komárno: 21.03.2019 od 8.00 h. – 15.00 h., kontakt: 035/7702626

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa: 21.03.2019, od 7.00 h. – 12.00 h., kontakt: 052/42 80 133, 052/42 80 130.

RÚVZ so sídlom v Humennom, Ul. 26 novembra 1507/2, Humenné: 21.03.2019, v čase úradných hodín, kontakt: 057/775 5045

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica: 21.03.2019 od 8.00 h do 14.00 h., kontakt: 048/4367 748, 048/4367761

RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, Trebišov: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h., kontakt: 056/6681272, 056/6681276.

RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, Bardejov: 22.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 054/4880710, 054/4880711, 0903 641 887

RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856/90, Topoľčany: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.00 h., kontakt: 0911 127 131

RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ulica č. 13, Nové Zámky: 22.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 035/6400992

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná č. 8, Bojnice: 22.03.2019 od 8.00 h. – 12.00 h, kontakt: 046/5192056

RÚVZ so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, Michalovce: 22.03.2019 od 8.00 h do 13.00 h., kontakt: 056/6880630

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou: bližšie informácie k aktivitám počas Svetového dňa vody 2019 došpecifikuje v najbližšom čase na svojej webovej stránke

  

 

Odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody:

RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom,  Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom: 21.03.2019 v čase úradných hodín, kontakt: 045/6782031, 045/6782032

RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 30, Dunajská Streda: 22.03.2019 od 8.00 h. – 13.00 h., kontakt: 031/59 112 65, 031/59 112 37. 

RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota: 22.03.2019 od 8.00 h do 14.00 h., kontakt: 0918 542 761 a 047/5631121, klp. 118, 125, 126 a 127

RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, Rožňava: od 18.03.2019 – 22.03.2019 v čase od 8.00 h. – 14.00 h., kontakt: 0905 507 642, 058/7323257. 58, klapka 116 a 117

RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves: 22.03.2019 od 8.00 h. – 14.30 h., kontakt: 0911 639 040

 

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
21. júl 2024 21:19