Edukačné podujatie diabetikov v LuhačoviciachDIAMART
StoryEditor

Diabetici 1. typu v Luhačoviciach

16.11.2021, 07:00
Autor:
(dia)(dia)
Pandemická situácia dovolili spolku diAktiv po ročnej prestávke opäť zorganizovať a zrealizovať už 22. medzinárodné stretnutie večne mladých diabetikov. Uskutočnilo sa 28. 10. 2021 - 31. 10. 2021 v moravskom kúpeľnom meste Luhačovice.

Akcia sa konala v režime OTP (očkovaný - testovaný - prekonaný) a dodržiavaním aktuálnych protipandemických opatrení R-O-R (ruky - odstup - respirátor FFP2). Prednášky v edukačných blokoch, workshopy a panel expertov tradične zaplnili koncertnú sálu a menšie salóniky Spoločenského domu, ktorý je mimoriadne vhodný na realizáciu takýchto stretnutí.

Edukačné podujatie diabetikov v Luhačoviciach Edukačné podujatie diabetikov v Luhačoviciach DIAMART

 Diabetická hymna La Révolution z produkcie DIAstyl-u

Diabetická hymna La Révolution z produkcie DIAstyl-u navodila už na začiatku slávnostnú atmosféru. Stretnutie otvoril predseda diAktiv-u Mgr. Vlastimil Milata, ktorý všetkých prítomných prekvapil nielen zaujímavým programom, ale aj hosťami.

Na začiatku pripomenul myšlienku založenia medzinárodného stretnutia diabetikov, jeho vývoj a význam veľkého lekára, poradcu, priateľa a učiteľa všetkých diabetikov, čestného člena diAktiv-u a Svazu diabetiků ČR diabetológa MUDr. Jindřicha Šimurdu, ktorý vo veku 96 rokov 5. 3. 2021,  podobne ako mnohí ďalší, opustil na dôsledky prekonaného ochorenia COVID-19 rodinu, česko-slovenskú diabetológiu a priateľov diabetikov.

Všetci účastníci schválili návrh, aby sa stretnutie premenovalo na Šimurdove dni diabetikov, ktoré budú tak ako doteraz organizované v jeho milovaných Luhačoviciach.

 

Minister zdravotníctva vystúpil online

Plánované prezenčné vystúpenie ministra zdravotníctva ČR Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a účasť na stretnutí sa vďaka moderným technológiám uskutočnilo on-line. Všetkých prítomných prekvapil mimoriadne otvoreným príhovorom a prehľadom o aktuálnom dianí v českej diabetológii.

Vyzdvihol multidisciplinárnu spoluprácu, aktivity spolkov a ústavov a Pacientskú radu ako významný poradný orgán ministra zdravotníctva.

Táto pochvala všetkých účastníkov potešila, nakoľko predseda Pacientskej rady je Mgr. Vlastimil Milata. Minister zdravotníctva účastníkov ubezpečil, že Ministerstvo zdravotníctva ČR bude aj naďalej efektívne pomáhať diabetikom, čo sa v ČR celkom pekne darí vďaka rozumným rozhodnutiam.

Ako sa žije s cukrovkou za veľkou mlákou

Ako sa žije s diabetes mellitus za veľkou mlákou taktiež on-line pútavo porozprával Mgr. Jan Táborský. Mnohých určite prekvapil, že život s chronickou chorobou v USA nie je jednoduchý a je veľmi drahý.

Edukačné podujatie diabetikov v Luhačoviciach Edukačné podujatie diabetikov v Luhačoviciach DIAMART

Vysvetlil problémový systém zdravotného poistenia a tým aj dostupnosti lekárov špecialistov, moderných liekov a zdravotníckych pomôcok, ale aj konkrétne problémy, ktoré má aj on, hoci je podnikateľ. V diskusii odpovedal na otázky účastníkov a sľúbil osobné stretnutie v Luhačoviciach, nakoľko sa plánuje aj s manželkou vrátiť do rodného Valašska.

Význam pacientských organizácií

Čestnú Šimurdovu prednášku o význame pacientských organizácií v zdravotnej politike predniesla PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH. Vysvetlila zdravotnú politiku, genézu diabetických pacientských organizácií v ČR a vo svete, vybrané aktivity a významný podiel pacientských organizácií na rozvoji diabetológie, edukácie, medializácii problematiky diabetes mellitus, organizácii edukačných a rekondičných pobytov detských aj dospelých diabetikov všetkých typov, ale aj významnej pomoci počas pandémie COVID-19 zabezpečením výroby a distribúcie respirátorov FFP2 a edukáciou širokej verejnosti.

 

STO rokov od objavenia inzulínu

+Edukačné bloky boli zamerané aj na 100 rokov od objavenia inzulínu, lebo 14. 11. 1921 boli publikované prvé správy o jeho objavení. Preto všetkých zaujali prednášky prof. MUDr. Rudolfa Chlupa, CSc., ktorý majstrovsky vysvetlil nielen históriu inzulínu od bodiek v pankrease až po robotické pankreasy, ale aj aktívnu liečbu diabetes mellitus 1. typu. Prednášky vzbudili u účastníkov pokoru a vďaku za hormón inzulín, ktorý každý deň zachraňuje život diabetikom a motivuje k lepšej kompenzácii.

Martin Škarecký porozprával o využití on-line technológií v selfmonitoringu glykémií a prepojení rôznych systémov. Vysvetlil princípy a možnosti, ale aj jednotlivé kroky, ako s on-line technológiami pracovať. Zaujímavosti zo sveta technológií a internetu zhrnul Bc. Lukáš Trčka, ktorý účastníkov zoznámil s jednotlivými aplikáciami pre diabetikov a poukázal na ich výhody a prípadné problémy pri používaní.

Starostlivosť o diabetika v ambulancii

Každodennú náročnú prácu v diabetologickej ambulancii predstavila MUDr. Jitka Hasalová. Informovala o tom, ako sa postupnými krokmi a edukáciou darí po prijatá diabetika do starostlivosti dosiahnuť spoluprácu. Upozornila na skutočnosť, že v súčasnosti je obrovský nárast diabetikov po prekonaní ochorenia COVID-19. Individuálnu a skupinovú edukáciu a konzultáciu s edukačnou sestrou zabezpečovala Bc. Lenka Vojáčková a individuálnu konzultáciu s diabetologičkou MUDr. Jitka Hasalová, ktoré trpezlivo riešili problémy a starosti účastníkov.

Edukačné podujatie diabetikov v Luhačoviciach Edukačné podujatie diabetikov v Luhačoviciach DIAMART

Ochrana práv a potrieb diabetikov

Spoluprácu MZ ČR s pacientskými organizáciami krok po kroku predstavila vedúca Oddelenia podpory práv pacientov MZ ČR Mgr. Jana Hlaváčová. Aktivity diAktiv-u a jednotlivé kroky pacientskej advokácie vysvetlil Mgr. Vlastimil Milata, ktorý upozornil na potrebu a vyzval všetkých účastníkov k dobrovoľníckej práci v regiónoch. Jednotlivé aktivity a postupy zaujali hlavne pre zameranie na ochranu práv a potrieb diabetikov. Panel expertov odpovedal na otázky účastníkov a objasnil nielen význam stretnutia, ale aj problémy súčasnosti.

Moderné technológie pomáhajú pacientom

Workshopy boli zamerané na každodenný život diabetikov 1. typu. Tipy a triky pre optimálne využitie inzulínovej pumpy Minimed 780G predstavila Bc. Marie Libichová z Metronic-u a optimálne využitie systému FreeStyle Libre Hana Šmýdová z Abbott-u. Starostlivosť o nohy diabetikov, prevenciu a liečbu mykotických ochorení odborne vysvetlila a prakticky ukázala Mgr. Monika Kadeřábková.

Partneri, vďaka ktorým sa takéto veľké stretnutie mohlo uskutočniť, Medtronic, Abbott, Lilly, Promedica, Novo Nordisk, Lázně Luhačovice a časopisy DIAstyl a DIAKAR magazín predstavili svoje novinky pre diabetikov na výstavných stánkoch, kde sa účastníci dozvedeli všetko potrebné. Múzeum diabetu v Háji ve Slezsku predstavil a skutočné historické poklady zamerané na liečbu inzulínom aj s vysvetlením predviedol Vítězslav Kupčík.

 

Popoludnia v Luhačoviciach boli venované pohybu ako neoddeliteľnej súčasti liečby diabetes mellitus. Slnečné počasie lákalo na bowling, petanque, nordic walking, plávanie, tenis, turistiku po okolí Luhačovíc, ale aj prechádzky k piatim liečivým minerálnym prameňom.

 

Šimurdove dni diabetikov opäť splnili svoj účel, lebo praktickou edukáciou doplnili vedomosti diabetikov 1. typu na ďalší rok.

 

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH, DIAMART Martin

menuLevel = 2, menuRoute = dia/info-pre-diabetikov, menuAlias = info-pre-diabetikov, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false
02. jún 2023 07:59