StoryEditor

Mačacie liečiteľky vás môžu zbaviť stresu a úzkosti

18.04.2017, 14:37
Veriť, či mačky môžu alebo nemôžu skutočne liečiť, je záležitosťou skúsenosti. Pravdou však je, že terapia prostredníctvom zvierat je alternatívnym spôsobom liečby mnohých somatických aj psychických ochorení či porúch prostredníctvom kontaktu so zvieraťom.

Liečebná metóda, ktorá využíva mačku ako terapeutický nástroj, dostala pomenovanie felinoterapia (z latinského felina čo značí mačací). Ide o využitie pozitívnych účinkov interakcie medzi mačkou a človekom s cieľom  posilniť základnú liečbu a zlepšiť kvalitu života.

Prostredníctvom kontaktu s mačkou sa človek učí prijímať samého seba aj so svojimi kladmi či zápormi ako plnohodnotnú bytosť a testuje či preveruje vlastnú schopnosť nadväzovať kontakty s okolitým svetom. Prítulnosť zvieratka je upokojujúca a mnohí milovníci mačiek sú navyše presvedčení, že medzi nimi a ich mačacím miláčikom existuje akási emocionálna a či dokonca spirituálna, duchovná spriaznenosť. Možno je to preto, že v týchto elegantných stvoreniach hľadáme a nachádzame aj štipku vlastnej divokej podstaty.

Ako to funguje

Mačky pôsobia ako prírodný biorezonant, dokážu vyhľadať zdravotný problém, zlepšiť náladu, navodiť príjemné pocity, odbúrať stres a zmierniť depresie. Kontakt s nimi pomáha zlepšovať jemnú motoriku, motivovať k pohybu aj ku komunikácii, nadväzovať kontakty s inými ľuďmi. Prítomnosť mačky znižuje krvný tlak a tepovú frekvenciu, čo priaznivo pôsobí na srdce.

Mačka dokáže zmierniť pocity prázdnoty či citovej frustrácie, a tak pozitívny vplyv felinoterapie spočíva predovšetkým v zlepšení psychického stavu znížením úzkosti, strachu či agresivity, a v navodení pocitov uvoľnenia a radosti. V terapii hendikepovaných detí sa dá napríklad dosiahnuť zlepšenie kognitívnych funkcií, ako sú pozornosť, komunikácia a reč, či zmierniť dôsledky porúch učenia a podporiť rozvoj a udržanie motoriky a či prispieť k fyzickej rehabilitácii.

Aj pre diabetikov

Pozitívne pôsobenie možno využiť v terapii akejkoľvek chronickej choroby, kam patrí aj metabolické ochorenie, ako je diabetes. Hoci mačka vzhľadom na svoje schopnosti nemôže byť asistenčným zvieratkom pre diabetika, akým sa môže stať pes (mačku v interakcii s človekom možno skôr usmerniť, nie vycvičiť), jej prítomnosť dokáže prispieť k odpútaniu pozornosti zameranej na ochorenie, a tým k lepšiemu zvládania nielen fyzických, ale aj psychických dôsledkov ochorenia. No a z hľadiska posilnenia integrity osobnosti isto nie je na škodu ani preverený fakt, že práve kontakt so zvieratkom dokáže v prípade citovo chladných ľudí posilniť schopnosť prejaviť city – aj vďaka pozitívnej energii, ktorú zvieratko odovzdá. Felinoterapia dokonca pomáha znižovať krvný tlak a netreba na ňu žiadny špeciálny druh mačky, musí byť zdravá a pokojná.

Terapia kožúškom

Mačky si žijú svoj vlastný život. O tom, ako budú tráviť svoj čas, rozhodujú samy. No ak máte doma mačacieho maznáčika, určite viete, že s istotou sa vám usadí v lone, keď máte za sebou ťažký deň, ste frustrovaní, unavení, vyčerpaní. Vo chvíli, keď mačka začne priasť, pocítite úľavu. A možno poznáte aj situáciu, v ktorej prevláda napätie či výmena názorov – vtedy sa mačka vzdiali a vráti sa až vtedy, keď sa upokojíte. A opäť začne priasť.

Mačky totiž pradú vtedy, keď sa cítia spokojné, alebo vtedy, ak vycítia stres či sú samy stresované, či to, že vás niečo bolí. Jednoducho si ľahnú na bolestivé miesto a zohrejú ho. Mačacie pradenie znižuje stres, úzkosť, aj krvný tlak, upravuje činnosť srdca alebo sa môže dokonca postarať o to, že budete mať silnejšie a pevnejšie kosti. Podľa niektorých zdrojov totiž nízka frekvencia pradenia prispieva aj k pevnejším kostiam.

Isté však je, a aj vedecky podložené, že počas pradenia sa v tele mačky vytvárajú endorfíny, vďaka čomu mačka dokáže lepšie zvládať bolesť. Keď sa vám oprie o nohu, alebo si ľahne do lona, jemné vibrácie sa začnú šíriť telom a ovplyvňovať činnosť vnútorných orgánov. Medzi nimi napríklad aj činnosť srdca. Vďaka vibráciám sa teplo môže lepšie dostať k bolestivému miestu. Možno aj preto ľudia obklopení domácimi maznáčikmi žijú šťastnejší život a netrápia ich choroby v takej miere, ako ľudí, ktorí zvieratko nemajú.

Ktorá mačka pomôže

Nie každá mačka je vhodná na felinoterapiu. Hoci na konkrétnom plemene až tak veľmi nezáleží, ľudia, ktorí sa felinoterapii venujú, zhodne tvrdia, že vhodná mačka musí mať pokojnú povahu, musí byť zdravá, nebojácna a vyrovnaná. Samozrejmosťou je zaočkovaná mačka pod stálym veterinárnym dohľadom, s ostrihanými pazúrikmi, najlepšie kastrovaný kocúrik, ale výnimkou nie sú ani mačacie slečny. Podmienkou je, aby boli nebojácne, pokojné a spoločenské. Pri mačkách nejde v klasickom slova zmysle o výcvik, skôr o usmerňovanie. Práve povaha mačky rozhoduje o tom, či je na tento typ terapie vhodná, alebo nie.

Ako ju vychovať

V prítomnosti mačky terapeutky sa každý zmení na citlivú nežnú bytosť, nabitú pozitívnou energiou, zažívajúcou pocity šťastia a povznesenej nálady. Nie každý môže mať doma svoju mačku, či už z ekonomických, rodinných alebo iných dôvodov. Dokonca, terapia zvieratkom ani nie je vhodná pre každého.

Ľudia trpiaci fóbiami zo zvierat však nemusia hneď hádzať flintu do žita. Fóbie sa dajú odstrániť, a ani alergia na zvieraciu srsť nemusí byť až takým veľkým problémom. Využiť sa dajú napríklad mačky s krátkou srsťou. Mačiatko, z ktorého si chceme vychovať domáceho terapeuta, by sme odmalička mali brať na ruky, maznať sa s ním, škrabkať ho, občas ho aj potiahnuť, aby zistilo, že napríklad pri deťoch sa stávajú aj takéto veci.

Rovnako postupujú aj ľudia, ktorí sa animoterapii venujú profesionálne. Pri riadenej felinoterapii zvieratko pracuje s chorými deťmi, alebo inak hendikepovanými ľuďmi, autistami, stresovanými či trpiacimi neurózami, ktorých správanie je často nevyspytateľné, a tak musí byť pripravené aj na neštandardné situácie. Napriek tomu, že sú tieto zvieratká veľmi introvertné a nezávislé, nie sú sebecké, ani vypočítavé a rozhodne nie zlomyseľné. Keď mačka prijme človeka do svojho teritória, je schopná vybudovať si s ním veľmi silný, rovnocenný vzťah, nenahraditeľný pre obe strany.

Felinoterapia

Felinoterapiu možno využiť pri liečbe somatických aj psychických porúch, depresii, úzkosti, stavoch paniky, ako podpornú liečbu pri poruchách autistického spektra, pri riešení krízových situácií v rodinnej či párovej terapii, v liečbe alkoholizmu a iných závislostí. Felinoterapiou možno prispievať k sociálnej a psychickej podpore ľudí akéhokoľvek veku od detí po seniorov, zmierňovať traumy po úmrtí blízkej osoby, kladne ovplyvňovať stresové reakcie, korigovať správanie školopovinných deti s poruchami učenia, podporovať optimistickú náladu, zmierňovať zdravotne ťažkosti, skracovať dobu pobytu v nemocnici, zlepšovať psychickú pohodu po mozgovej príhode, či v prípade chronických ochorení, akými sú reumatizmus, srdcovo-cievne ochorenia či diabetes. Ak trpíte akýmkoľvek stresovým stavom či chronickým ochorením, stojí za to nahliadnuť do mačacieho sveta a pokúsiť sa prepojiť ten vlastný so svetom mačiek. Odmenou vám budú znovuobjavené pocity istoty a bezpečia.  Aj vďaka tomu, že kontakt s mačacou terapeutkou dokáže navodiť duševnú harmóniu a viesť ľudskú bytosť k stratenej životnej rovnováhe, k novému alebo obnovenému zmyslu života.

Kde hľadať mačacie liečiteľky

V Západnej Európe, Spojených štátoch, ale napríklad aj v Izraeli, má riadená felinotrapia viac ako 20-ročnú tradíciu a svoje stále miesto a preukázateľné výsledky v zlepšovaní zdravotného a psychického stavu. Animoterapiu, liečbu zvieratami však ľudstvo využívalo od prapočiatkov svojich dejín, napríklad v šamanských rituáloch. V devätnástom storočí sa liečba zvieratami začala aplikovať v ústavoch pre duševne chorých a v rovnakom období sa v Nemecku pri liečbe epilepsie začali využívať psy, mačky či kone. Počas druhej svetovej vojny sa v USA využívali psy ako podporná liečba pri rehabilitácii zranených vojnových letcov. A ako felinoterapia funguje dnes? Pozitívne účinky interakcie so zvieratkom sa využívajú v liečbe za asistencie zvieratka. To znamená, že mačka je neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu, kontakt s pacientom je riadený, výsledky tohto vzájomného prepojenia sa dajú objektívne pozorovať (napr. zlepšenie motoriky rúk). Druhý spôsob spočíva v tom, že mačka svojou prítomnosťou navodzuje príjemné prostredie, jej kontakt s pacientom je nenútený, pacient aj mačka sami volia svoje aktivity (napr. česanie srsti, škrabkanie, hladkanie, hra). Známe je aj využitie psov či mačiek ako podpora v krízových situáciách napríklad po zemetrasení či iných prírodných katastrofách. Aj v Čechách už pár rokov využívajú túto formu podpornej liečby v nemocniciach, domovoch pre seniorov a v detských domovoch, kde dosahujú dobré výsledky v zlepšovaní zdravotného stavu a  psychickej pohody svojich klientov či pacientov v prítomnosti mačiek – felinoterapeutiek. Na Slovensku funguje viacero občianskych združení, ktoré sa zaoberajú terapiou zvieratami všeobecne alebo terapiou mačkami – napríklad v Martine, Prešove, Zvolene, Trenčíne či v Bratislave. V Trenčíne ako jediní na Slovensku využívajú felinoterapiu v liečbe detí s poruchami autistického spektra, kde sa autistickým deťom v kontakte s mačkami darí navodiť pocity uvoľnenia a radosti, či absolútne eliminovať výskyt panických a úzkostných stavov, alebo naučiť ich nadväzovať kontakt s iným človekom prostredníctvom zvieraťa. O tom, že je felinoterapia zdrojom jednoznačných pozitívnych zážitkov sa možno presvedčiť aj v mačacích kaviarňach, ktoré sa v poslednom období objavili vo viacerých mestách, v spomenutom Martine, a v Bratislave fungujú dve. Ak z nejakého dôvodu nemôžete doma chovať mačku, liečivú silu jej prítomnosti si môžete vychutnať pri dobrej káve či koláčiku. Personál kaviarne je každodenným svedkom antistresového pôsobenia mačičiek na návštevníkov. Pri objednávke vám s radosťou potvrdia, že mačky sú výborné liečiteľky, znižujú stres, pomáhajú pri úzkostiach, depresiách či iných psychických problémoch. A najmä, dokážu navodiť pohodu a dobiť človeka pozitívnou energiou. Viac o možnostiach felinoterapie u nás sa dozviete na: www.felinoterapia.sk, www.praduceklbko.eu či www.delfinzv.sk.

Jana Matisová

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
29. máj 2023 06:39