StoryEditor

Zrak diabetikov ohrozuje retinopatia

26.03.2017, 13:42
Autor:
HNHN
Diabetická retinopatia je jednou z najčastejších a najzávažnejších chronických komplikácií cukrovky. Ide o nezápalové ochorenie očnej sietnice a vzniká ako dôsledok celkového postihnutia ciev u diabetikov.

Pri retinopatii dochádza k poškodeniu ciev, ktoré vyživujú sietnicu, prípadne v ťažších prípadoch dochádza aj ku krvácaniu do sietnice alebo sklovca. Proces môže vyústiť do závažného poškodenia zraku a niekedy dokonca až do slepoty.

Prichádza pomaly

Postihnuté môže byť len jedno oko alebo častejšie bývajú postihnuté obidve oči. Spočiatku prebieha proces bez akýchkoľvek príznakov a preto je u všetkých diabetikov nevyhnutné pravidelné vyšetrovanie očného pozadia. Ak nie je postihnutá makula (žltá škvrna – miesto najostrejšieho videnia) môžu zmeny na očnom pozadí prebiehať bez príznakov nielen v začiatočnom, ale aj v pokročilom štádiu ochorenia diabetickej retinopatie.

Pokiaľ ale príde aj ku krvácaniu, môžu sa objaviť aj výpadky zorného poľa alebo videnie je zahmlené či chýba a to z dôvodu krvácania do sietnice, kde sa vytvoria na sietnici tvrdé zrazeniny, ktoré znemožnia oku v danom mieste na sietnicu premietať obraz toho, čo človek vidí. Podľa štatistík je práve cukrovka najčastejším ochorením, ktoré v súčasnosti vo vyspelom svete spôsobuje slepotu u ľudí v produktívnom veku. 

Hlavné príčiny

Hlavnými rizikovými faktormi vzniku diabetickej retinopatie sú nedostatočne liečená cukrovka s dlhodobo zvýšenými hladinami krvného cukru, s vysokou hladinou glykovaného hemoglobínu a dĺžka trvania diabetu. S trvaním diabetu sa výskyt diabetickej retinopatie zvyšuje.

Ďalšie faktory, sú vysoký krvný tlak, vysoké hladiny cholesterolu a tukov, nadmerná konzumácia alkoholu a fajčenie. Viaceré klinické štúdie dokázali, že dobrá glykemická kontrola s dosiahnutím hladín glykovaného hemoglobínu pod 7% významne znižuje riziko vzniku aj progresie diabetickej retinopatie.

Pravidelné vyšetrenia

Dôsledné pravidelné vyšetrovanie očného pozadia je základnou požiadavkou. U diabetikov 1. typu sa odporúča vyšetriť očné pozadie po 3 až 5 rokoch trvania cukrovky v ročných intervaloch. U diabetikov 1. typu s trvaním ochorenia viac ako 20 rokov sa diabetická retinopatia vyskytuje podľa niektorých štatistík až u 90% pacientov.

U diabetikov 2. typu je potrebné vyšetriť očné pozadie ihneď v čase postavenia diagnózy cukrovky a následne taktiež v ročných intervaloch. Pri pozitívnom náleze je potrebné vykonávať kontroly očného pozadia u všetkých diabetikov každých 3 až 6 mesiacov, prípadne aj častejšie  podľa nálezu a odporúčaní očného lekára. U diabetičiek oboch typov počas gravidity sa odporúča vyšetriť očné pozadie v každom trimestri.

Prevencia a liečba

Ak trpíte cukrovkou, môžete retinopatii predchádzať dôslednou kompenzáciou cukrovky. Liečba diabetikov a teda aj diabetickej retinopatie má byť vždy komplexná, zameraná predovšetkým na dostatočnú kontrolu glykémií, ale tiež na liečbu vysokého krvného tlaku a lipidov. Prvoradá je liečba hyperglykémie a to buď inzulínmi alebo aj tabletkami – orálnymi antidiabetikami.

Voľba antidiabetickej liečby je individuálna, závisí od viacerých faktorov, stupňa kompenzácie cukrovky, dĺžky jej trvania, pridružených ochorení, pracovného zaradenia a pod. V liečbe zvýšených hladín cholesterolu a tukov sa dnes používajú najmä statíny, sú to lieky, ktoré majú priaznivý vplyv na znižovanie kardiovaskulárneho rizika. Efekt na mikrovaskulárne komplikácie, kam patrí aj diabetická retinopatia, sa žiaľ u nich nepreukázal.

Fibráty sú lieky tiež znižujúce hladinu tukov v krvi, u nich bol v štúdii dokázaný priaznivý efekt na vznik a vývoj retinopatie u diabetikov. Kvalitná a efektívna kompenzácia cukrovky, spolupráca pacienta, efektívna kontrola krvného tlaku a lipidov sú základnými kameňmi prevencie aj úspešnej liečby diabetickej retinopatie. Táto časť liečby patrí do rúk diabetológa.

V rukách odborníkov

Dôležitú úlohu v prevencii vzniku, včasnej diagnostike a dobrej metabolickej kontrole cukrovky zohráva diabetológ a samozrejme aj dobre spolupracujúci pacient. Liečba samotnej už vyvinutej diabetickej retinopatie patrí do rúk oftalmológa – očného lekára.

V súčasnosti sú viaceré možnosti liečby diabetickej retinopatie. Okrem konzervatívnej, teda liekovej formy uplatňuje sa hlavne liečba laserovou koaguláciou a podávaním injekcií priamo do oka. Pri liečbe je dôležité pravidlo, čím skôr sa retinopatia diagnostikuje, tým sa dá lepšie liečiť a tým úspešnejšie sa darí zachrániť zrak.

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.

Dia centrum plus, s.r.o. Bratislava

Ešte viac sa dočítate v novom čísle časopisu Diabetik 3-4/2017! 

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
04. jún 2023 05:22