StoryEditor

Nohy sú nenahraditeľné a potrebujú starostlivosť

14.09.2016, 13:18
Medzi tri najčastejšie neskoré komplikácie diabetes mellitus patrí diabetická neuropatia, dôsledkom čoho môže byť vznik defektov vedúcich k amputácii. Poškodenie kože obyčajne vzniká nad kožnými výčnelkami v dôsledku pôsobenia tlaku a trenia.

Jedna z funkcií kože je funkcia ochranná. Zabezpečuje integritu organizmu. Narušenie kožného krytu mení funkciu kože ako ochrannej bariéry.

Nehojace sa rany

Každá nehojaca sa rana je skôr či neskôr kontaminovaná baktériami z okolitého prostredia. Hojenie rany je fyziologický proces, pri ktorom dochádza k obnove narušenej tkanivovej a kožnej integrity. V terapeutickej praxi sa rozoznáva primárne, sekundárne a terciárne hojenie rany.

Kvalitu tkanivovej obnovy a intenzitu zápalovej reakcie ovplyvňujú systémové a lokálne faktory. K lokálnym faktorom sa radí: lokalizácia rany, mechanizmus poškodenia, jej hĺbka a veľkosť, spodina a okraje rany. Medzi systémové faktory patrí pohlavie, vek, zápalové ochorenie spojivového tkaniva. Ďalšími faktormi sú zlyhanie pečene či obličiek, kardiovaskulárne ochorenia, pľúcne ochorenia a pod.

Hojenie rán rozdeľujeme do troch fáz:

 1. zápalová
 2. granulačná
 3. epitelizačná

Psychologické faktory

Hojenie ovplyvňujú aj psychologické faktory medzi ktoré sa radí stres, motivácia, strach z recidívy, sociálna izolácia, narušená kvalita života, stav imunity ako aj stravovacie návyky, požívanie návykových látok ako nikotín, alkohol, drogy, inkontinencia, narušené zmyslové vnímanie a iné

Celý proces hojenia ovplyvňuje starostlivosť a ošetrovanie rany. Hlavnými patogenetickými faktormi diabetickej ulcerácie sú diabetická neuropatia, ischemická choroba dolných končatín, infekcia, trauma, ďalej sociálne a ekonomické faktory.

Lokalizované poškodenie kože a hlbších podkožných štruktúr obyčajne vzniká nad kožnými výčnelkami v dôsledku pôsobenia tlaku a trenia. Dekubity môžu vzniknúť veľmi rýchlo pričom ich príčina vzniku pretrváva dlhšie obdobie. Sekundárne hojenie dekubitov je často zdĺhavé  a radí sa medzi typické nehojace sa rany.

Hlavné príčiny poranení nôh:

 • nevhodná obuv
 • chodenie naboso
 • pády a úrazy
 • predmety vnútri obuvi
 • biomechanické poruchy – znížená pohyblivosť kĺbov
 • zmena biomechaniky chôdze
 • vrodené alebo získané deformity nôh
 • osteoartropatia
 • hyperkeratózy

Prevencia

Základom prevencie syndrómu diabetickej nohy je včasná návšteva odborníka. Pacient prichádza na vyšetrenie až keď už existujú symptómy svedčiace o syndróme diabetickej nohy. Vo väčšine prípadov to vedie k chirurgickému výkonu a nie raz až k amputácii. Dôvodom neskorej návštevy lekára je práve diabetická neuropatia (strata citlivosti chodidiel). Pacienti s diabetickou neuropatiou necítia ani bolesť.

Edukácia

Pacient s diabetes mellitus by mal byť správne a pravidelné edukovaný. Do edukačného programu by mal byť zahrnutý aj rodinný príslušník, žijúci s pacientom v jednej domácnosti alebo najbližšia osoba pacienta.

Edukáciu so zameraním na ošetrenie nechtov nôh a chodidiel, na správny výber ortopedickej obuvi, vložky do topánok, korekčných prvkov dokáže dnes poskytnúť odborný pedikér s vyšším vzdelaním/podológ.

Podologická starostlivosť

Pacient s diabetickou neuropatiou by mal odbornú pedikúru zahrnúť do služieb starostlivosti o svoje telo. Pri výbere je vhodné zamerať sa na pracoviská kde sa vykonáva suchá prístrojová pedikúra za pomoci vysokootáčkových podologických prístrojov so zdravotníckym atestom s diamantovými frézami. Takéto strediská pripomínajú už skôr ambulancie a odborný pedikér má špecializáciu napríklad aj na orthonyxiu (ošetrenie zarastených nechtov za pomoci individuálnych špôn), protetiku (náhrada časti nechtovej platničky protetickým materiálom), ošetrenie ragád/prasklín a podobne.

Malé príčiny...

Aj malý defekt na chodidle môže spôsobiť veľké problémy. Pacient s diabetes mellitus môže amputáciou časti chodidla alebo dolnej končatiny upadnúť do depresií, stratiť záujem o okolitý svet, utiahnuť sa do svojho sveta, cítiť sa menejcenný, podľahnúť k užívaniu návykových látok. To negatívne vplýva aj na kvalitu života rodinného príslušníka žijúceho s pacientom v jednej domácnosti. Láska, spoločné ciele, koníčky, motivácia ... To všetko môže uľahčiť život človeka s diabetes mellitus. Je to najmä o spolupráci a vzájomnej podpore.

Zuzana Myšíková Černá

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
31. máj 2023 20:06