doktor, lekár, pacientReuters
StoryEditor

Pri pacientoch v nemocnici by malo byť viac personálu

21.11.2018, 12:04
Autor:
(dia)(dia)
Sto pacientov pripadajúcich na lekára a sestru v nemocnici na oddelení je nereálne a nemysliteľné. Lekárske odborové združenie žiada ministerstvo zdravotníctva, aby zmenilo personálne normatívy.

Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada zlepšenie zdravotnej starostlivosti zabezpečením dostatku personálu pri pacientoch. ,,Odmietame neustále zvyšovanie počtu pacientov na lekára a sestru aj v najnovšom návrhu personálnych normatívov. Odmietame, aby minimálne personálne normatívy boli vytvárané s motívom legalizovať ekonomické záujmy manažmentov nemocníc na úkor adekvátnej zdravotnej starostlivosti o pacienta,“ píšu v správe lekárske odbory.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmenu tzv. personálnych normatívov, ktoré určujú minimálne zabezpečenie daných ambulancií a oddelení lekármi a sestrami podľa počtu pacientov. Za posledné roky ide už o asi štvrtú zmenu normatívov, pričom každou z týchto novelizácii sa zhoršuje zdravotná starostlivosť o pacientov. Opakované navyšovanie počtov pacientov na jedného lekára, či sestru s cieľom legalizovať neustále klesajúci počet personálu v slovenských nemocniciach, však tento problém len prehlbuje, keďže sa zakaždým viac prikladá na plecia tých, ktorí ešte zostali pracovať v nemocniciach. Výsledkom je zakaždým odchod ďalšieho personálu zo slovenských nemocníc.

Sto pacientov na lekára a sestru je nemysliteľné

,,Ako zástupcovia nemocničných lekárov žiadame, aby sa nezvyšoval, ale naopak znižoval počet pacientov na lekára, sestru a ďalších zdravotníckych pracovníkov, aby tak bola zabezpečená lepšia, nie stále viac a viac sa zhoršujúca zdravotná starostlivosť,“ pripomína predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. ,,Ak sa chceme priblížiť štátom s nižšou odvrátiteľnou úmrtnosťou, musíme konečne stanoviť minimálne personálne normatívy na úroveň týchto krajín a podľa odborných stanovísk. Je nemysliteľné, aby v slovenskej fakultnej, či univerzitnej nemocnici mal jediný lekár počas celej zmeny na starosti aj 100 pacientov. Ako sa má daný lekár rozhodnúť, ak pri takomto počte pacientov nastane častá situácia, že napríklad treba naraz resuscitovať viac pacientov?“

Lekárske odborové združenie preto žiada ministerstvo zdravotníctva, aby bola tvorba normatívov, kde ide o výsostne odbornú záležitosť, zverená do rúk hlavných odborníkov pre jednotlivé odbory medicíny, aby daní hlavní odborníci niesli za normatívy zodpovednosť a aby bola táto ich zodpovednosť riadne zverejnená. „Vzhľadom na závažnosť tohto predpisu žiadame, aby sa požiadavky na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení stali súčasťou zákona,” dodal Visolajský.

V súčasnosti trestnoprávne zodpovedá lekár a ostatní zdravotnícki pracovníci za každé pochybenie, ktoré by mohlo viesť k ublíženiu na zdraví pacienta. Bezpodmienečne je potrebné prihliadnuť k tomu, či k takémuto pochybeniu došlo preťažovaním ľudských síl. Vzhľadom k závažnosti, ktorú môže spôsobovať nedodržanie minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie nemocníc, LOZ žiada, aby bola v Trestnom zákone zakotvená a vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť aj za nedodržiavanie minimálneho personálneho zabezpečenia, pretože priamo ohrozuje pacientov na živote a zdraví.

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
06. jún 2023 04:33