StoryEditor

Obličky diabetikom vysielajú naliehavé signály

25.05.2018, 20:49
Autor:
HNHN
Do povedomia širokej verejnosti sa aj vplyvom medií postupne dostáva fakt, že u mnohých závažných ochorení sa dá prevenciou, vyhľadávaním včasných štádií a správnou liečbou predísť ťažkému poškodeniu zdravia alebo smrti. Zatiaľ sa však menej hovorí o riziku obličkových ochorení.

Obličkové ochorenia, hlavne tie chronické, sú nebezpeční tichí zabijaci. Môžu veľmi negatívnym spôsobom ovplyvniť kvalitu života pacienta a sekundárne aj celej jeho rodiny. Ochoreniami obličiek trpí asi 10% svetovej populácie, čo je veľký počet ľudí a pochopiteľne s vekom počet pribúda. Liečba týchto ochorení je medicínsky aj finančne náročná. Predovšetkým náklady na liečbu obličkového zlyhania dialýzou patria k významným položkám v rozpočte zdravotných poisťovní.

Ochorenie prichádza nenápadne

Prejavy obličkových ochorení môžu byť – a to zvlášť u starého človeka – nevýrazné, u detí zasa atypické. V literatúre sa popisuje, že organizmus dokáže tolerovať stratu až 90% obličkových funkcií bez významných klinických prejavov. Nie je zriedkavosťou, že pacient príde k lekárovi až v štádiu pokročilého obličkového zlyhávania. Ochorenie vtedy už je v tak pokročilom štádiu, že zdevastovalo obličky úplne a potom nezostáva nič iné, len ponúknuť pacientovi umelú náhradu činnosti obličiek- dialýzu.

Je preto nesmierne dôležité, aby boli ľudia informovaní o prejavoch ochorení a sami sa intenzívne zaujímali o funkčný stav svojich obličiek. Ak sa obličková choroba zachytí včas, je možné urobiť mnohé liečebné a preventívne opatrenia a zabrániť tak rýchlej progresii do konečného štádia zlyhania.

Všímajte si príznaky

Príznaky ochorenia obličiek sú rôznorodé: opuchy okolo členkov, bolesti v podbruší či v krížoch, napínanie na zvracanie alebo zvracanie, hnačka, ťažkosti pri močení, skalený či spenený moč, krvavý moč, zreteľný úbytok množstva moču, vysoký krvný tlak či jeho trvalé zvýšenie oproti pôvodnému stavu, zvýšená teplota, prejavy krvácania do kože a slizníc bez zjavnej príčiny, sťažené dýchanie, bledosť kože a slizníc a mnohé iné.

Obličkové ochorenia však veľmi často prebiehajú skryto, nepozorovane, niekedy „len“ pod obrazom bezdôvodnej únavy a slabosti. U starých ľudí býva väčšinou chorobných príznakov málo, choroba sa prejaví napríklad len zníženou chuťou do jedla či nechuťou k pohybu. Na druhej strane uvedené príznaky nie sú typické výlučne pre ochorenia obličiek, môžu byť prejavom aj úplne iného ochorenia. Je preto dôležité, aby pacient nepodceňoval chorobné prejavy.

Nepodceňujte signály

U starých ľudí a u detí sú nenahraditeľní všímaví a starostliví príbuzní. Ak teda pacient, resp. príbuzní spozorujú chorobné prejavy, ich cesta by mala viesť k praktickému lekárovi či k pediatrovi, ktorý by mal pacienta vyšetriť a vykonať aj základné laboratórne odbery. Na základe týchto vyšetrení potom posúdi, či ide o chorobný stav, resp. o ochorenie ktorého orgánového systému ide. Ak vznikne podozrenie na obličkovú chorobu, bude pacient následne odoslaný na nefrologickú ambulanciu, kde na základe špeciálnych vyšetrení možno diagnózu spresniť a zahájiť potrebnú liečbu.

Diabetici sú ohrození

Sú isté skupiny pacientov, ktorí sú viac náchylní na vznik obličkového ochorenia ako iní. Diabetici patria k zvlášť ohrozeným skupinám. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií v  roku 1994 pripadalo zo všetkých obličkových ochorení na diabetickú nefropatiu (poškodenie obličiek cukrovkou) 16,76% prípadov. Odvtedy sa však zvýšil počet poškodení obličiek cukrovkou alarmujúcim spôsobom.

V súčasnosti tvorí diabetická nefropatia približne 33% prípadov z celkového počtu obličkových ochorení. Uvedený stav možno pripísať na jednej strane zlepšeniu hlásení a štatistických zisťovaní, ale na druhej strane nárastu nových prípadov ochorení na cukrovku 1. aj 2. typu. Cukrovka 2. typu sa radí k tzv. civilizačným ochoreniam. Pri tomto type cukrovky síce hrá významnú rolu aj genetický potenciál, u oboch typov cukrovky však môžeme významným spôsobom ovplyvniť jej priebeh zdravou životosprávou a zmenou životného štýlu.

Dodržiavanie liečby

Dodržiavanie správnej diéty a režimových opatrení by pritom malo byť samozrejmosťou pre každého diabetika. Pokiaľ pacient porušuje liečebný režim, ani najmúdrejší lekár a ani najkvalitnejší liek nedokáže dostať jeho cukrovku a celkovo jeho metabolizmus pod kontrolu. A práve zle kompenzovaná cukrovka vytvára predpoklad pre vznik komplikácií tohto ochorenia. Poškodenie obličiek patrí k najzávažnejším komplikáciám cukrovky.

Najskôr sa toto poškodenie prejaví zvýšenou stratou albumínu (bielkovina s malou molekulou) do moču. Táto takzvaná albuminúria je najskôr prítomná len občas, neskôr trvalo. Neskôr začnú obličky prepúšťať aj bielkoviny s väčšou molekulou. Organizmus sa snaží chýbajúce (unikajúce) bielkoviny horúčkovito dotvárať. Neskôr, keď straty bielkovín prevýšia ich tvorbu, začnú bielkoviny chýbať v krvi. Zníži sa tým tzv. onkotický tlak plazmy a tekutina začne z krvných ciev presakovať von do okolitých tkanív a pacient začne opuchať.

Procesy v organizme

Nakoľko bielkoviny sa v organizme podieľajú na množstve fyziologických procesov, organizmus začne trpieť, prestanú sa dostatočne obnovovať poškodené tkanivá, začnú chýbať mnohé enzýmy či látky zúčastňujúce sa imunitných procesov. V najťažších prípadoch organizmus vôbec nedokáže udržať vodno-soľnú a metabolickú rovnováhu.

Chýbajúce bielkoviny v krvi sa snaží organizmus doplniť zvýšenou sekréciou tukov, najmä cholesterolu. Tento proces sa výrazne podieľa na vzniku a urýchlení procesu aterosklerózy na úrovni ciev a srdcových komponentov, najmä chlopní. Pacienti majú zároveň sklon k zvýšenej tvorbe žilových trombóz s možnosťou pľúcnej embólie.

Predchádzať ochoreniam

Obličkovým ochoreniam sa dá do istej miery predchádzať správnou životosprávou. Ak už obličkové ochorenie vzniklo, je dôležité ho včas rozpoznať a správne liečiť. Zodpovednosť v procese prevencie i liečby má byť však nielen na pleciach zdravotníckych pracovníkov, ale hlavne na pacientovi samotnom. Väčšina preventívnych aj liečebných opatrení vo vzťahu k ochoreniu obličiek totiž spočíva v úprave životného štýlu a stravovacieho režimu. Úprava životosprávy by mala byť prvým a základným opatrením, medikamentózna liečba je bez týchto režimových opatrení málo účinná.

Preventívne opatrenia treba zahájiť čo najskôr. Kľúčom k prevencii je racionálna výživa s adekvátnym znížením obsahu kuchynskej soli, pozornosť treba venovať príjmu bielkovín (ich zvýšený konzum zaťažuje obličky, nedostatok bielkovín v potrave vedie k podvýžive so všetkými dôsledkami). Nezdravý je nadmerný konzum mäsových výrobkov a najmä presolených údených pokrmov.

Nebezpečné diéty a potraviny

Aktuálny trend bodybuildingu (formovania postavy) je obľúbený najmä u mladších ľudí. Vo väčšine prípadov je intenzívny tréning spojený s konzumáciou bielkovinových a aminokyselinových koncentrátov v snahe poskytnúť trénovaným svalom dostatok živín. Treba povedať, že títo ľudia sú častými pacientmi nefrologických ambulancií, keď konzum proteínov prekročil vylučovaciu kapacitu obličiek.

Ani populárne bielkovinové redukčné diéty nie sú z pohľadu prevencie obličkových ochorení najlepším riešením. Často sa stáva, hlavne u pacientov, ktorí už majú choré obličky, že schudnú na požadovanú hmotnosť, ale vplyvom nadmerného konzumu bielkovín dôjde k zhoršeniu obličkových funkcií. Radosť z dosiahnutia vytúženej postavy potom vystrieda sklamanie a obava z ďalšieho osudu. Normálna racionálna biologicky hodnotná strava s adekvátnym obsahom energie je v tomto prípade hlavným kľúčom k zdraviu a k prevencii obličkových ochorení.

Komplexný režim diabetika

Diabetici s vážnym poškodením obličiek majú veľmi komplikovaný diétny režim. Na jednej strane diabetická diéta je založená na redukcii sacharidových pokrmov, čím sa prirodzene preferujú zdravé tuky a bielkoviny. Bielkovinové produkty však zaťažujú činnosť obličiek a ich nadbytok urýchľuje obličkové ochorenie do konečnej fázy ich zlyhania. Úprava diéty u diabetika s poškodením obličiek je pomerne komplikovaná a vyžaduje komplexnú zmenu stravovania.

Pacient a najlepšie aj osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, by mali byť dostatočne vyškolení v zostavovaní jedálnička. Stravovací režim by mal byť stanovený individuálne pre každého pacienta a šitý na mieru jeho potrebám. Samozrejmosťou by malo byť dostatok pohybu, kontrola telesnej hmotnosti, prísny stop fajčeniu.

Pacienti, ktorí trpia na cukrovku by mali v spolupráci s diabetológom dbať na čo najlepšiu kompenzáciu cukrovky. Dôležitá je kontrola krvných tukov a v prípade ich zvýšenia adekvátna medikácia. Správna liečba krvného tlaku je nevyhnutnou požiadavkou. Vo vzťahu k prevencii poškodenia obličiek sa zvlášť osvedčili lieky zo skupiny tzv. ACE inhibítorov alebo blokátorov receptora pre angiotenzín (ARP, sartany), ktoré dokázateľne spomaľujú progresiu obličkových ochorení. Dostatočný a proporcionálny príjem tekutín treba zdôrazniť ľuďom vo všetkých vekových skupinách. Pacienti v detskom a v geriatrickom veku sú však zvlášť náchylní na dehydratáciu, ktorá ich môže priamo ohroziť na živote.

Svetový deň obličiek

Z iniciatívy Medzinárodnej federácie pre ochranu obličiek ( IFKF) a Medzinárodnej nefrologickej spoločnosti (ISN) vznikol v roku 2006 Svetový deň obličiek. Ide o celosvetovú kampaň s cieľom zvýšiť povedomie ľudí o význame obličiek pre celkové zdravie, viesť ich k prevencii, k rozpoznávaniu včasných príznakov obličkových ochorení a zabrániť tak vzniku pridružených zdravotných komplikácií. Pri príležitosti svetového dňa sa konajú odborné semináre určené odbornej a laickej verejnosti, rôzne osvetové podujatia.

Zatiaľ sa ochorenia obličiek nedostali do pozornosti verejnosti v takej miere, ako sú napr. onkologické ochorenia, ktorým je venovaný Deň narcisov, či očné ochorenia, ktoré dobrovoľníci zviditeľňujú venovaním bielej ceruzky. V tlačových či elektronických médiách na Slovensku nachádzame len sporadické ohlasy venované ochoreniam obličiek. Pritom pri včasnom rozpoznaní obličkových ochorení a začatí správnej liečby, alebo niekedy jednoduchou úpravou životosprávy možno významne spomaliť progresiu ochorenia a zabrániť tak vážnemu poškodeniu zdravia.

Diabetici patria k rizikovej skupine nielen z dôvodu poškodenia obličiek samotnou cukrovkou, ale za istých okolností sa pre nich môže stať rizikom napríklad aj podanie kontrastnej látky pri rádiologickom vyšetrení či podanie niektorých druhov liekov. Takíto pacienti by mali byť preto v lepšej miere informovaní nielen o cukrovke a jej rizikách, ale aj o tom, ako sa starať o svoje obličky.

MUDr. Zuzana Straussová, PhD.

krajská nefrologička

primárka dialyzačného strediska FMC – dialyzačné služby s.r.o. Nitra

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
31. máj 2023 22:32