StoryEditor

Spoznajte pravidlá sledovania metabolickej kompenzácie

14.05.2018, 12:46
Otázky a odpovede o tom, čo je glykémia, glykovaný hemoglobín a kompenzácia diabetu. Za týmito komplikovanými slovami sa skrýva konkrétny a pochopiteľný obsah.

Čo je to glykémia?

Glykémia je koncentrácia cukru v krvi. Odráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu v danej chvíli. Zachytáva rýchlo sa meniacu metabolickú situáciu, ktorá závisí od mnohých faktorov – od množstva a charakteru prijatej stravy, fyzickej námahy, stresu, ale aj od prirodzených výkyvov počas dňa. Vyšetrovaná je u lekára, alebo si ju môže merať diabetik sám jednoducho pomocou prístroja – glukometra. Glykémia na lačno má byť do 6 mmol/l, podľa novších a prísnejších noriem do 5,6 mmol/l a po jedle do 7,5 mmol/l.

Prečo je dôležité sledovanie glykovaného hemoglobínu?

Glykovaný hemoglobín je názov pre krvnú bielkovinu hemoglobín, ktorá prešla procesom spojenia s cukrom, tzv. glykáciou. Hemoglobín koluje uzavretý v červených krvinkách človeka približne 120 dní a počas tohto obdobia sa spája s krvným cukrom. Z celkového množstva hemoglobínu sa glykácii môže podvoliť u zdravého iba asi 5-6% z celkového hemoglobínu. Je to pomalý proces. Celá väzba prebieha bez potreby enzýmov. Množstvo glykovaného hemoglobínu tak závisí od koncentrácie cukru v krvi. Poskytuje reálny obraz toho, čo sa deje v krvi po dobu 6-8 týždňov. Preto patrí k zlatému štandardu v diabetologickom vyšetrení.

Ako glykémia ovplyvňuje glykovaný hemoglobín?

Na celkovej hladine glykovaného hemoglobínu sa podieľa glykémia na lačno a aj glykémia po jedle. Miera jednotlivého podielu závisí od kompenzácie diabetika. U dobre kompenzovaného diabetika prevažuje vplyv glykémia po jedle, teda stavu, v ktorom je človek väčšiu časť dňa. Navyše glykémia po jedle je veľmi dôležitým ukazovateľom, lebo už v čase diagnostikovania ochorenia môže predpovedať očakávané ovplyvnenie dĺžky života. Zle kontrolovaní diabetici mávajú vysoké glykémie už na lačno a práve tieto sa viac u nich prejavujú v hodnote HbA1c.

Akú úlohu má glykovaný hemoglobín pri kompenzácii cukrovky?

V súčasnosti je glykovaný hemoglobín považovaný za najdôležitejší parameter dlhodobej kompenzácie cukrovky. U nediabetikov hladina HbA1c neprevýši 6%. U diabetikov  hovoríme o veľmi dobrej kontrole glykémie ak je hladina glykovaného hemoglobínu do 6,5%. Vyššie hodnoty sú spojené so zvýšeným rizikom diabetických mikrovaskulárnych aj makrovaskulýrnych komplikácií. Preto sa u všetkých diabetikov glykovaný hemoglobín vyšetruje pravidelne. Súčasné odporúčania sú vyšetrovať glykovaný hemoglobín každé 3 mesiace, teda štyrikrát ročne. Práve táto frekvencia umožňuje správne a včas zasiahnuť do liečby lekárom a aj samotným pacientom. Aj keď sú ciele jasné, ich napĺňanie je ešte pred nami. V súčasnosti celosvetovo viac ako 60-70% diabetikov nedosahuje cieľové hodnoty glykovaného hemoglobínu.

Čo sa stane, ak zlepšíme glykovaný hemoglobín o 1%?

Dosiahneme veľmi významné ovplyvnenie diabetických komplikácií. Mikrovaskulárne (poškodenie obličiek a očí) komplikácie sa znížia o 37%. Z makrovaskulárnych komplikácií sa výskyt srdcového infarktu zníži o 14%, mozgovej mŕtvice o 12%, poškodenie ciev a riziko amputácií na dolných končatinách až o 43%, riziko úmrtia súvisiaceho s cukrovkou o 21%. Dôležité je včas a správne zasiahnuť do liečby.

MUDr. Adriana Ilavská PhD., MBA, MPH

Diabetologická a metabolická ambulancia

Medispektrum, s.r.o.

 

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
22. jún 2024 01:26