StoryEditor

Malá akadémia správneho stravovania detí

12.04.2018, 10:53
Detský organizmus je veľmi krehký a zraniteľný. Imunitný systém dozrieva postupne vekom, pričom málokedy berieme do úvahy, že až 70% z neho sa tvorí práve v tráviacom ústrojenstve kde ho najviac ovplyvňuje stravovanie. Zlé stravovanie u detí vedie k početným zdravotným problémom so vznikom chronických chorôb a pri „systémovom nekonaní“ nám vyrastá obrovský počet mladých pacientov smerujúcich k invalidite.

Pre každého človeka bez výnimky predstavuje prísun stravy prísun energie. Zvlášť u detí si musíme uvedomiť, že pokiaľ nemajú zabezpečené pravidelné, kvalitné a pestré stravovanie s optimálnym pomerom nutrientov, organizmus býva unavený, zaťažovaný a neprospieva.

Prevencia stravovaním
Bez pochýb chce mať každý rodič zdravé dieťa. Robíme pre zdravie našich detí naozaj najviac čo môžeme? Malé deti musíme trpezlivo naučiť všetko podstatné a pri väčších deťoch býva umením ustriehnuť, aby nepodľahli tlaku masívnych reklám a moderných štýlov napríklad aj v sociálnych sieťach.

O prevencii sa veľa hovorí, nik nepopiera význam správneho stravovania zvlášť u detí, ale komplexný program výchovy k zdraviu v školskom systéme u nás stále neexistuje. Ministerstvo školstva má zakomponovaný zdravý životný štýl v Pedagogicko-organizačných pokynoch, zatiaľ však iba v odporúčacej rovine, doposiaľ ponechaný na ochotu a snahu samotných učiteľov.

Určite nám nemôže stačiť oznam o prebiehajúcom týždni zdravej výživy s poznámkou, aby rodičia nedávali deťom čokoládu či sladkosti. Výchovno-vzdelávacie inštitúcie majú všetky predpoklady pozitívne vplývať na deti za podpory štátu a rozhodne nestačí nejaká zmienka o práve prebiehajúcom projekte do ktorého sa škola zapojila.

Deti pod dohľadom
Deti sa veľkú časť dňa zdržiavajú v školskom prostredí pod dohľadom pedagógov, kde rodičia nemajú dosah na kontrolu pravidelného stravovania a dodržiavania priebežného pitného režimu. Odozvou na opakované a prehliadané nedostatky z praxe bola iniciatíva rodičov/zdravotníkov v podobe edukačno-preventívneho dobrovoľníckeho projektu Malá akadémia správneho stravovania detí. MUDr. Slávka Kalinová už tretí rok dobrovoľnícky venuje čas a energiu z pozície odborného garanta, za čo jej chceme veľmi pekne poďakovať.

Poradenstvo KlauDIA s edukačnou hliadkou zabezpečuje interaktívne edukačné besedy, prednášky a ochutnávku veselej zeleniny priamo v škôlkach, školách a školských kluboch. Nutričná podpora je odborne zabezpečená špecializovanou nutričnou a edukačnou sestrou, odbornou lektorkou aj sociálnou poradkyňou a zakomponovaná do jednotlivých motivačných blokov projektu. Vo všeobecnosti tento edukačný projekt môžeme charakterizovať ako cielenú prevenciu malnutrície pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov.

Zlé stravovanie

Vieme, že malnutrícia (zlé stravovanie) u detí vedie k početným zdravotným problémom so vznikom chronických chorôb a pri „systémovom nekonaní“ nám vyrastá obrovský počet mladých pacientov smerujúcich k invalidite. Hlavným poslaním Malej akadémie správneho stravovania detí je naučiť deti (ale zároveň aj pedagógov a rodičov) hravou zážitkovou formou zásady správneho stravovania, vštepovať im základy zdravej životosprávy, ale tiež upozorňovať na chyby z nevedomosti, ktoré vedú k problémom. Špeciálnym poslaním Malej akadémie správneho stravovania detí je pomáhať deťom so zdravotným znevýhodnením s integráciou do školského prostredia, nakoľko bývame často svedkami, že práve kvôli neinformovanosti a možno neochote dospelých deti zbytočne trpia.

Čo sa nám podarilo?
Malá akadémia správneho stravovania detí sa dostala do viacerých regiónov v SR a počet doposiaľ edukovaných detí sa blíži k 700. Od septembra 2017 sme iba v Nitre pripravili zdravú zeleninku s prednáškou pre viac ako 250 školákov a nezostal ani jeden žiačik, ktorý by ju počas zážitkovej hodiny nespapal. Ani jedno dieťa s diabetom nemalo pri ochutnávke ohrozené glykémie a všetci spolužiaci mohli ochutnávať „vitamíny“ bez obmedzenia.

Deti potrebujú príklad
Zamerali sme sa na prváčikov. Niektoré pani učiteľky si uvedomili, že prváčikovia v škole nejedia, nepijú, lebo netušia na čo má slúžiť prestávka. Edukačná hliadka robila u prváčikov „desiatovú kontrolu“. Posúďte sami: väčšina prváčikov mala starostlivo pripravenú desiatu, v desiatových boxíkoch nechýbala zelenina a ovocie, všetci si priniesli z domu fľašu/termosku s čajíkom avšak po štvrtej vyučovacej hodine (na konci vyučovania) bola desiata nedotknutá. Pritom asi polovica detí prišla do školy bez raňajok! Práve tu jediné edukované dievčatko s diabetom vedelo, že musí včas papať raňajky, desiatu, obed a olovrant a svoje sacharidové jednotky nemôže nosiť iba tak v taške.

Stravovanie sa treba naučiť
V prípadoch, kde u prváčikov pani učiteľky pôsobia iba vo vzdelávaní a výchova k stravovaciemu režimu sa im javí nepodstatná sme vplývali všade kde bolo potrebné (kde sa dalo). Poďakovanie patrí ochotným pani učiteľkám, ktoré sa o deti naozaj zaujímali aj cez prestávky a dali si námahu nových žiačikov naučiť spoločne desiatovať. Musím však konštatovať, že tento prístup je u nás zatiaľ viac výnimočný ako samozrejmý. Vôbec nik nemôže byť prekvapený, že deti sú potom v škole unavené, mrzuté, nesústredené, často choré...a pritom im stačí iba vysvetliť čo, prečo, kedy a ako majú robiť. Veľmi rýchlo sa potrebné ohľadom správneho stravovania naučia na celý život a dokážu to krásne učiť aj dospelých.

Mgr. KlauDIA Šugrová, MHA

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
30. máj 2024 18:43