pacient, barleDreamstime
StoryEditor

Úrazy pripútajú na nemocničné lôžko najčastejšie seniorov

12.10.2021, 06:50
Autor:
(dia)(dia)
V roku 2020 Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo 65 960 hospitalizácií na základe úrazu. Hospitalizovaní mali v najvyššej miere diagnostikované poranenia následkom pádu, tvorili 63,7 % (42 048 osôb).

Iné vonkajšie príčiny náhodného poranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu pacientov, tvorili 8,8 %. Kvôli poraneniu, utŕženého pri dopravnej nehode, bolo do nemocnice prijatých 5,4 % pacientov (3 538 osôb).

 

Pobyt na lôžku zapríčinený poranením vyplývajúcim z udalosti s neurčeným úmyslom predstavovalo 3,2 % (2 122 zranených).

 

Hospitalizácie, ktoré boli evidované ako úrazy následkom úmyselného sebapoškodenia (423 pacientov) alebo ako trauma po napadnutí (398 pacientov), tvorili v oboch prípadoch podiel menší ako 1 %. Neuvedené druhy úrazov (15,9 %, 10 513 pacientov) predstavovali zvyšok všetkých úrazov.

 

Pacienti sa v nemocnici liečili približne týždeň

 

Pacienti s nutnosťou hospitalizácie následkom úrazu v priemere strávili na lôžku 6,3 dňa. Z celkového počtu osôb prijatých do ústavnej starostlivosti, bol najdlhší priemerný čas na lôžku evidovaný u pacientov s diagnostikovanými úrazmi – udalosťami s neurčeným úmyslom, pričom boli hospitalizovaní 8,2 dňa.

 

Priemerný ošetrovací čas úrazu po dopravnej nehode bol 7,2 dňa. Priemerná dĺžka hospitalizácie pacienta po páde bola 6,5 dňa, pre iné vonkajšie príčiny náhodného poranenia pacienti zotrvávali na lôžku 6,3 dňa. Najkratšie zotrvali na lôžku pacienti po napadnutiach, a to 3,7 dňa.

 

 

V roku 2020 boli následkom úrazu vo vyššej miere do ústavnej starostlivosti prijímaní muži ako ženy. Hospitalizovaní muži v tomto prípade tvorili 54,1 % (35 652 pacientov). Ženy tvorili zvyšok hospitalizovaných (45,9 %, 30 308 pacientiek).

 

 Populácia 25 až 44 ročných mala najmenej úrazov

Z porovnania jednotlivých vekových skupín hospitalizovaných pacientov vyplynulo, že najviac osôb s nutnosťou lôžkovej starostlivosti po úraze bolo vo veku 65 a viac rokov.

Z hľadiska vekových rozdelení konštatujeme, že na populáciu 25-44 ročných pacientov, bolo evidovaných najmenej prijatí do ústavnej starostlivosti následkom úrazu.

 

Z pozorovania pacientov, ktorí utrpeli úraz a následne boli hospitalizovaní vyplýva, že muži aj ženy mali najčastejšie zaznamenané diagnózy príčin úrazu z kategórie iné vonkajšie príčiny náhodného poranenia. Výskyt vzniku traumatického poranenia narastal vekom, a teda u starších pacientov bol najčastejší.

Ženy vo veku 65 a viac rokov mali najvyšší podiel hospitalizácií v dôsledku traumy zapríčinenej pádom (2 134,0 zranení na 100 000 žien danej vekovej skupiny). U mužov evidujeme 1 567,9 pádov na 100 000 mužov v danej vekovej skupine.

 

 U mladých dominuje sebapoškodzovanie

U hospitalizovaných osôb vo veku od 1 do 24 roku života boli často pozorované poranenia vzniknuté úmyselným sebapoškodením. V prípade žien sa úmyselné sebapoškodenia objavili u 65,9 %. Muži dotvárali zvyšok, čo predstavuje 34,1 % zranení klasifikovaných ako úmyselné sebapoškodenie.

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
09. jún 2023 07:31