StoryEditor

Diabetická ketoacidóza u detí a adolescentov

20.11.2017, 09:19
Diabetická ketoacidóza (DKA) je najzávažnejšou akútnou komplikáciou cukrovky. Vzniká v dôsledku nedostatku inzulínu. Inzulín funguje ako kľúč, ktorý otvára krvnému cukru cestu do buniek tela. Ak nám chýba, telo nemá dostatok energie a nedokáže správne fungovať.

Vzniká hlboký rozvrat vnútorného prostredia a porucha látkovej premeny nielen cukrov, ale aj tukov, bielkovín a solí. Telo stráca vodu a mení sa acidobáza smerom k nebezpečne kyslému pH. Je to stav, ktorý môže bezprostredne ohroziť život, čo znamená, že ak sa včas nespozná a nelieči, môže viesť k opuchu mozgu, zlyhávaniu orgánov  a k smrti.

Prečo vzniká?

Vzniká, ak je v organizme ťažký nedostatok inzulínu. Najčastejšími príčinami sú:

 • Prvý prejav cukrovky. Aj v dnešnej dobe sa stáva, že cukrovka u detí nie je včas spoznaná a liečená, niektoré  deti prichádzajú k lekárovi už s príznakmi hlboko rozvinutej DKA. Rodičia si síce všimnú, že dieťa nadmerne pije a nadmerne močí, ale pripisujú to teplému počasiu. Dieťa vracia, ale predpokladajú diétu chybu. Dieťa ťažko dýcha, ale stav sa niekedy omylom považuje za infekciu dýchacích ciest.
 • Nedostatočná dávka inzulínu. Pri horúčkach, zápaloch a v strese dochádza k zníženiu citlivosti tela na inzulín (inzulinorezistencia). Obvykle podávaná dávka inzulínu nie je v týchto prípadoch dostatočná a je nutné dávku inzulínu primerane zvýšiť.
 • Veľmi častou príčinou je zabúdanie podávania bolusov inzulínu inzulínovou pumpou alebo upchatie kanylky inzulínovej pumpy.
 • Podávanie „pokazeného“ inzulínu. Inzulín je termolabilná bielkovina, preto pri vystavení príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám stráca účinnosť. Napríklad dôjde k „uvareniu“ inzulínu pri skladovaní v lete aute, na dovolenkách, na slnečnej okennej parapete, alebo dôjde k „zamrazeniu“  inzulínu v zime alebo v chladničke. 
 • Podávanie inzulínu pokazeným perom alebo vytekanie z prasknutej ampulky inzulínu v pere.

Kto je najviac ohrozený?

 • Pri novodiagnostikovanej cukrovke sú diabetickou ketoacidózou najviac ohrozené malé deti.
 • Pri už liečenej cukrovke sú najviac ohrození adolescenti, ktorí v puberte často ignorujú správny režim diabetika.

Ako sa prejavuje?

 • Výstupom glykémie obvykle nad 11 až 15 mmol/l a prítomnosťou veľkého množstva cukru a ketolátok v moči. Dochádza k zvýšeniu ketolátok aj v krvi.
 • Postupne sa zhoršujúcim stavom spojeným s opakovaným vracaním, bolesťami brucha, stratou tekutín, sťaženým dýchaním, v neskoro rozpoznaných prípadoch až stratou vedomia.

Ako sa lieči?

 • V prípade začínajúcej nezávažnej DKA stačí na vyrovnanie nedostatku inzulínu jeho dodanie inzulínovým perom alebo inzulínovou striekačkou. Zabezpečenie dostatočného množstva nesladených tekutín a telesný kľud, až do úpravy hodnôt glykémie a vymiznutia ketolátok.
 • V prípade už rozvinutej ťažšej DKA (opakované vracanie, masívna prítomnosť ketolátok, strata tekutín v tele – dehydratácia - prejavujúca sa smädom, suchými sliznicami, zrýchleným pulzom, neskôr aj sťaženým dýchaním), kedy už došlo k závažnejšiemu rozvratu vnútorného prostredia patrí liečba do rúk lekárov! Vtedy je nutné neodkladne vyhľadať odbornú pomoc.

Ako ju včas rozpoznať a ako jej predísť?

 • V dnešnej dobe sú deti s diabetom a ich rodičia vybavení pomôckami, vďaka ktorým môžu DKA včas rozpoznať. Stačí nezabúdať na pravidelné meranie glykémie a pri podozrení na DKA vyšetriť prítomnosť ketónov v moči a ak máte možnosť, je vhodné doplniť aj vyšetrenie ketolátok v krvi.
 • Nezabúdať na pravidelné podávanie inzulínu na správne miesta, kontrolovať funkčnosť inzulínového pera a infúznej súpravy inzulínovej pumpy.
 • Všetky deti a ich rodičia sú pri nastavovaní na liečbu inzulínovou pumpou poučení o možnosti vzniku DKA pri technickom probléme pumpy, pri upchatí kanylky infúznej súpravy, o nutnosti meniť kanylku najneskôr raz za 3 dni, a o tom, ako tieto situácie riešiť.
 • Pri horúčkach, prechladnutiach, zápaloch je nutné častejšie merať glykémie a primerane zvýšiť dávku inzulínu ( o 20 až 50%, v ojedinelých prípadoch do 100%)
 • Správne skladovať inzulín. Ampulka inzulínu by mala byť v inzulínovom pere vymenená najneskôr po 28 dňoch, v lete častejšie. Perá by mali byť v horúcom tele prenášané v termopuzdrách, ktoré sú dostupné vo výdajniach zdravotníckych pomôcok.
 • Nezabúdať na základné pravidlo, že diabetik 1.typu nikdy nesmie ostať bez inzulínu a bez jedla.

MUDr. Adriana DANKOVČÍKOVÁ

Klinika detí a dorastu DFN a LF UPJŠ  Košice

Tento a ďalšie zaujímavé články nájdete v novom čísle časopisu Diabetik 11-12/2017. Nájdete ho v každom dobrom stánku s tlačou.

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
20. júl 2024 15:44